Powiat Nowodworski

Odnośniki

Menu

INWESTYCJE

Treść

Nowy samochód w Zespole Placówek Edukacyjnych

Piękna, wiosenna pogoda zachęca do spacerów. Starosta wraz z wicestarostą odwiedzili Zespół Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim, aby zobaczyć rozkwitający ogród i korzystające z jego uroków dzieci. Było to też okazją do zapytania Dyrektor Jolanty Lesak jak sprawuje się nowy samochód do przewozu osób niepełnosprawnych, z którego od niedawna korzystają podopieczni placówki. Zakup samochodu został sfinansowany ze środków powiatu oraz z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 • Nowy samochód w Zespole Placówek Edukacyjnych
 • Nowy samochód w Zespole Placówek Edukacyjnych
 • Nowy samochód w Zespole Placówek Edukacyjnych
 • Nowy samochód w Zespole Placówek Edukacyjnych
 • Nowy samochód w Zespole Placówek Edukacyjnych
 • Nowy samochód w Zespole Placówek Edukacyjnych
 • Nowy samochód w Zespole Placówek Edukacyjnych
 • Nowy samochód w Zespole Placówek Edukacyjnych
 • Nowy samochód w Zespole Placówek Edukacyjnych
 • Nowy samochód w Zespole Placówek Edukacyjnych
 • Nowy samochód w Zespole Placówek Edukacyjnych
 • Nowy samochód w Zespole Placówek Edukacyjnych

Chodnik w Studziankach

W gminie Nasielsk planowana jest kolejna inwestycja drogowa. Przy drodze powiatowej nr 2428W w miejscowości Studzianki zostanie wybudowany chodnik wraz ze zjazdami do nieruchomości. Wicestarosta Paweł Calak i Radny Kazimierz Drabik na miejscu omawiali zakres potrzebnych prac remontowych. Dużym problemem jest odwodnienie drogi, dlatego  plany przewidują także wykonanie rowów i przepustów. Zarząd Powiatu dostrzega problem braku chodników również w innych miejscowościach m.in. w Cegielni Psuckiej, Dębinkach i Nunie.

 • Chodnik w Studziankach
 • Chodnik w Studziankach
 • Chodnik w Studziankach
 • Chodnik w Studziankach

Droga powiatowa nr 2402W

Planowana jest kolejna inwestycja drogowa w Gminie Leoncin - przebudowa drogi powiatowej nr 2402W relacji Leoncin – Michałów – Nowe Gniewniewice. Stanowi ona kluczowe połączenie Leoncina z drogą wojewódzką 575. Wicestarosta Paweł Calak wraz z Radnym Krystianem Busztą na miejscu omawiali zakres potrzebnych prac remontowych. W ramach przebudowy planowane jest ułożenie nowej nawierzchni drogi o długości 1700 m, przełożenie chodnika na długości około 500 m, wymiana przepustu pod drogą, oczyszczenie rowów, utwardzenie pobocza oraz wykonanie poziomego oznakowania jezdni.

 

 • Droga w Leoncinie
 • Droga w Leoncinie
 • Droga w Leoncinie
 • Droga w Leoncinie
 • Droga w Leoncinie
 • Droga w Leoncinie

Uroczyste otwarcie warsztatów szkolnych

W dniu 3 marca 2017 r. odbyło się uroczyste otwarcie warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim. Budowa warsztatów trwała od kwietnia do grudnia 2016 roku. Budynek jest dwukondygnacyjny o łącznej powierzchni użytkowej ok. 984 m2. Znajdują się w nim pomieszczenia do przeprowadzania zajęć kursowych i egzaminów dla wszystkich kierunków prowadzonego kształcenia zawodowego, warsztat samochodowy, pracownia budowlana z magazynami, sale lekcyjne, sala konferencyjna oraz pokoje nauczycielskie. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 3 651 493,98 zł.

Uroczystości w Straży

20 października odbyła się uroczystość złożenia ślubowania przez przyjętych do służby w Powiatowej Straży Pożarnej strażaków oraz poświęcenie nowego samochodu pożarniczego. W spotkaniu udział wzięli Katarzyna Kręźlewicz przewodnicząca Rady Powiatu Nowodworskiego, Magdalena Biernacka starosta, Paweł Calak wicestarosta, Anna Maliszewska członek Zarządu Powiatu Nowodworskiego oraz przedstawiciele samorządów z terenu powiatu.

Zakup samochodu ratowniczo - rozpoznawczego marki Isuzu sfinansowany został ze środków przekazanych przez starostwo, wszystkie samorządy powiatu nowodworskiego oraz kilku lokalnych przedsiębiorców.

Po oficjalnych uroczystościach Komendant PSP Leszek Smuniewski zaprosił wszystkich zebranych do pomieszczeń, w których – przy wsparciu samorządów – planowane jest utworzenie sali edukacyjnej pn: Nowodworska Akademia Młodego Ratownika. Więcej na stronie http://www.kppsp-ndwormaz.pl/

 • Nowodworska Akademia Młodego Ratownika
 • Nowodworska Akademia Młodego Ratownika
 • Nowodworska Akademia Młodego Ratownika
 • Nowodworska Akademia Młodego Ratownika
 • Nowodworska Akademia Młodego Ratownika
 • Nowodworska Akademia Młodego Ratownika
 • Nowodworska Akademia Młodego Ratownika
 • Nowodworska Akademia Młodego Ratownika
 • Nowodworska Akademia Młodego Ratownika
 • Nowodworska Akademia Młodego Ratownika
 • Nowodworska Akademia Młodego Ratownika
 • Nowodworska Akademia Młodego Ratownika
 • Nowodworska Akademia Młodego Ratownika
 • Nowodworska Akademia Młodego Ratownika
 • Nowodworska Akademia Młodego Ratownika

Inwestycje w WTZ

W dniu 18.10.2016 r. wicestarosta Paweł Calak wraz z członkiem zarządu Dariuszem Tabęckim oraz radnym powiatu Krystianem Busztą dokonali wstępnej oceny zakresu niezbędnych inwestycji na terenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowym Dworze Mazowieckim. Jako priorytet, kierownik WTZ Pani Elżbieta Gauza wskazała wykonanie nowego ogrodzenia wokół terenu oraz utwardzenie podjazdu dla samochodu transportującego uczestników warsztatów. Wkrótce za sprawą planowanych remontów oraz budowy ulicy otoczenie wokół warsztatów zmieni się nie do poznania.

 • Inwestycje w WTZ w NDM
 • Inwestycje w WTZ w NDM
 • Inwestycje w WTZ w NDM
 • Inwestycje w WTZ w NDM
 • Inwestycje w WTZ w NDM
 • Inwestycje w WTZ w NDM
 • Inwestycje w WTZ w NDM
 • Inwestycje w WTZ w NDM
 • Inwestycje w WTZ w NDM
 • Inwestycje w WTZ w NDM
 • Inwestycje w WTZ w NDM
 • Inwestycje w WTZ w NDM

Informacja o pozyskanych środkach z WFOŚiGW na zakup sprzętu oraz ubrań typu NOMEX dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim

 • Dofinansowanie WFOŚIGW
 • autor: M.Kamińska, J.Menich, data: 2016-10-07

Odbiór Schetynówki

14.09.2016 r. nastąpił odbiór przebudowanych dróg powiatowych nr 2404W na odcinku Czosnów - Kazuń Bielany oraz 2406W na odcinku Augustówek - droga powiatowa 2404W. Łączna długość wyremontowanej nawierzchni wynosi 5 378,40 mb. Przedsięwzięcie finansowane jest ze środków programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

„Przebudowa dróg powiatowych: nr 2404W na odcinku Czosnów – Kazuń – Bielany oraz 2406W na odcinku Augustówek – droga powiatowa nr 2404W” zrealizowana w 2016 roku, została dofinansowana w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w wysokości: 1 924 354,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt cztery złote, 00/100).

 • Odbiór prac
 • Odbiór prac
 • Odbiór prac
 • Odbiór prac
 • Odbiór prac
 • Odbiór prac
 • Odbiór prac
 • Odbiór prac
 • Odbiór prac
 • Odbiór prac

Boisko przy ZSZ w NDM – podpisanie umowy

W dniu 5 września 2016 roku została podpisana umowa na przebudowę boiska sportowego wraz z przynależną infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim. Tuż przy warsztatach szkolnych powstanie boisko wielofunkcyjne o wymiarach 20m x 40m i powierzchni 800 m2 z wielobarwnymi liniami wydzielającymi boisko do piłki ręcznej, nożnej, siatkowej oraz koszykowej. Wykonawcą jest firma Garden-Sport Service z siedzibą w Legionowie. Koszt inwestycji to 204 735,26 zł. Termin wykonania prac planowany jest na grudzień 2016 roku.

 • Podpisanie umowy
 • Podpisanie umowy
 • Podpisanie umowy
 • Plan boiska

Inwestycji w LO ciąg dalszy

23.05.2016 r. Starosta Magdalena Biernacka wraz z Wicestarostą Pawłem Calakiem podpisali umowę na budowę boiska i renowację terenu wokół Liceum Ogólnokształcącego im. Wojska Polskiego w Nowym Dworze Mazowieckim. Przetarg wygrała firma Garden Sport Service z siedzibą w Legionowie. Koszt inwestycji to 934 137,55 zł. O dofinansowanie na to przedsięwzięcie zwróciliśmy się do Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Początek remontu drogi powiatowej nr 2413W

W dniu 11 lipca 2016 roku przekazaliśmy wykonawcy pod przebudowę drogę powiatową nr 2413W Wojszczyce - Janowo - Nowy Modlin. Remontowany będzie odcinek od połączenia z drogą krajową nr 62 w kierunku Nowy Modlin oraz odcinek od osiedla w Nowym Modlinie do miejscowości Kosewo. Lada dzień rozpoczną się pracę i trwać będą do końca września 2016 r.

 • przekazanie terenu
 • przekazanie terenu
 • przekazanie terenu

Informacja o pozyskanych środkach z WFOŚiGW na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów dla osób fizycznych i wspólnot gruntowych i inwentaryzacji stanu lasów dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, Miasta i Gminy Zakroczym oraz Gminy Pomiechówek

 • Informacja o pozyskanych środkach z WFOŚiGW
  • data: 2016-07-04

Budowa warsztatów szkolnych przy ZSZ nr 1

Pracodawcy coraz częściej szukają ludzi z doświadczeniem i wyuczonym zawodem. To sprawia, że kształcenie zawodowe znów staje się docenione. Młodzież świadomie wybiera pewny fach.

Powiat nowodworski wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu na rynku pracy. W celu zwiększenia zainteresowania szkolnictwem zawodowym, od 5 kwietnia 2016 roku trwa budowa warsztatów przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim.

Kolejne inwestycje przebudowy dróg powiatowych

W dniu 21 czerwca 2016 podpisane zostały dwie umowy. Pierwsza dotyczy drogi nr 2422W Nasielsk - Strzegocin. Przetarg wygrała firma „Drogi i Mosty – Jan Karczmarczyk” z siedzibą w Pułtusku. Koszt inwestycji wyniesie 1 224 000 zł. Jest to końcowy etap przebudowy ciągu drogowego. W 2009 roku zrealizowano dł. 1 860 m w miejscowości Nasielsk oraz odcinek drogi po stronie powiatu Pułtuskiego.
 • Logo PROW

Dofinansowanie z PROW 2014-2020

W dniu 20.06.2016r. została zawarta umowa pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Powiatem Nowodworskim o przyznaniu pomocy dla operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach operacji pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W Nasielsk - Strzegocin".

Schetynówka – półmetek remontu

Już dwa miesiące trwa przebudowa drogi powiatowej 2404W na odcinku Czosnów - Kazuń Bielany oraz 2406W na odcinku Augustówek – droga powiatowa 2404W. Do końca zbliżają się prace związane z poszerzeniem drogi oraz układaniem chodnika. 13 czerwca br. zaczęto kłaść masę bitumiczną. Tak wygląda półmetek robót.

„Przebudowa dróg powiatowych: nr 2404W na odcinku Czosnów – Kazuń – Bielany oraz 2406W na odcinku Augustówek – droga powiatowa nr 2404W” zrealizowana w 2016 roku, została dofinansowana w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w wysokości: 1 924 354,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt cztery złote, 00/100).

 • Schetynówka - półmetek remontu
 • Schetynówka - półmetek remontu
 • Schetynówka - półmetek remontu
 • Schetynówka - półmetek remontu

Ponad 4 mln na drogi w powiecie

Miło nam poinformować, że Minister Finansów Rzeczpospolitej Polski przyznał powiatowi nowodworskiemu kwotę 4 150 486 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa północno-zachodniego ciągu komunikacyjnego w powiecie nowodworskim wraz z przebudową mostu”. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Nasielsk w miejscowościach Nasielsk, Cieksyn, Borkowo, gminy Pomiechówek w miejscowościach Wymysły, oraz gminy Zakroczym w miejscowościach Janowo i Wojszczyce. Trwać będzie do końca listopada 2016 roku.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2430W

Zakończono prace remontowe związane z przebudową drogi powiatowej nr 2430W w relacji Wągrodno – Budy Siennickie – Studzianki w gminie Nasielsk. Znacznie poprawiono stan techniczny nawierzchni na odcinku długości 950 m. W piątek (20.05.2016r.) nastąpił odbiór prac. Inwestycja została zrealizowana ze środków powiatu w kwocie 209 284,50 zł.

 • Modernizacja drogi powiatowej nr 2430W
 • Modernizacja drogi powiatowej nr 2430W
 • Modernizacja drogi powiatowej nr 2430W
 • Modernizacja drogi powiatowej nr 2430W

Kolejna dotacja dla powiatu nowodworskiego

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 17 maja 2016 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 745/152/16 przyznał dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów na odc. 1290 m" w wysokości 200 000 zł.

Niniejsze środki finansowe zostały przyznane na realizację zakresu prac zawartych we wniosku. Ostateczny termin realizacji (odbioru końcowego) zadania objętego dotacją to 31 października 2016 r.

 • logo Urzędu Marszałkowiskiego Woj. Maz.

Dotacja dla powiatu na plany urządzenia lasów

Miło nam poinformować, iż powiat nowodworski otrzymał dofinansowanie, w formie dotacji w wysokości 8 728,96 zł, na zadanie pn.: "Sporządzanie uproszczonych planów urządzenia lasów dla osób fizycznych i wspólnot gruntowych i inwentaryzacji stanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, Miasta i Gminy Zakroczym oraz Gminy Pomiechówek".

Wnioskowana kwota przyznana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie stanowi do 50 % kosztu kwalifikowanego zadania.  W najbliższym możliwym czasie zostanie podpisana umowa przez obie strony.

 • Logo WFOŚiGW

Koniec remontu w LO

Koniec remontu sali gimnastycznej w Liceum Ogólnokształcącym im. Wojska Polskiego w Nowym Dworze Mazowieckim. 9 maja 2016 r. nastąpił odbiór prac przez wicestarostę nowodworskiego Pawła Calaka oraz dyrekcję szkoły. Mamy nadzieję, że nowa sala gimnastyczna oraz szatnie z łazienkami, będą dobrze służyły uczniom. Zachęcamy do obejrzenia albumu, przedstawiającego zdjęcia przed, w trakcie oraz po remoncie.

Nowodworskie Centrum Medyczne będzie nowocześniejsze

Nowodworskie Centrum Medyczne informuje, iż znaleźliśmy się na liście rankingowej, na 18 miejscu w ramach konkursu „Wzrost e-potencjału Mazowsza" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 i zostaliśmy zakwalifikowani do dofinansowania z tego tytułu. Wartość projektu opiewa na kwotę: 7 257 000,00 zł, natomiast unijne dofinansowanie będzie wynosiło 5 805 600,00 zł (tj. 80% wartości projektu).

Schetynówka – początek remontu

13.04.2016 r. rozpoczęto przebudowę dróg powiatowych 2404W na odcinku Czosnów-Kazuń Bielany oraz 2406W na odcinku Augustówek – droga powiatowa 2404W. Wykonawcą przedsięwzięcia jest firma P.H.U. PRIMA Bogdan Głuchowski z siedzibą w Sochaczewie. Koszt wyniesie 3 852 568,68 zł. Planowany termin oddania to koniec sierpnia 2016 roku.

Inwestycja ma na celu poprawę stanu technicznego i użytkowego drogi poprzez wykonanie dwuwarstwowej nakładki bitumicznej oraz wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni poszerzeń. Projekt przewiduje również budowę ronda na skrzyżowaniu ulicy Spacerowej z drogą powiatową nr 2404W, zjazdy na posesje mieszkalne i pola uprawne oraz poprawę geometrii wlotów dróg poprzecznych.

„Przebudowa dróg powiatowych: nr 2404W na odcinku Czosnów – Kazuń – Bielany oraz 2406W na odcinku Augustówek – droga powiatowa nr 2404W” zrealizowana w 2016 roku, została dofinansowana w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w wysokości: 1 924 354,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt cztery złote, 00/100).

 • Zdjęcia na dzień 13.04.2016 r.
 • Zdjęcia na dzień 13.04.2016 r.
 • Zdjęcia na dzień 13.04.2016 r.
 • Zdjęcia na dzień 13.04.2016 r.

Przebudowa drogi powiatowej Czosnów - Kazuń Bielany

Powiat nowodworski znalazł się na III miejscu listy zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.

Wkrótce rozpocznie się przebudowa dróg powiatowych: nr 2404W na odcinku Czosnów – Kazuń-Bielany oraz nr 2406W na odcinku Augustówek – droga powiatowa nr 2404W. Inwestycja ma na celu poprawę stanu technicznego i użytkowego drogi poprzez wykonanie dwuwarstwowej nakładki bitumicznej oraz wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni poszerzeń. Projekt przewiduje również budowę ronda na skrzyżowaniu ulicy Spacerowej z drogą powiatową nr 2404W, zjazdy na posesje mieszkalne i pola uprawne oraz poprawę geometrii wlotów dróg poprzecznych.

Dofinansowanie z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” to 3 mln złotych. Planowany termin oddania inwestycji to koniec sierpnia 2016 r.

 • Mapka sytuacyjna

Remont LO w Nowym Dworze Maz.

9 lutego br. rozpoczął się remont w Liceum Ogólnokształcącym im. Wojska Polskiego przy ul. Chemików 1 w Nowym Dworze Mazowieckim. Zakres prac obejmuje remont łazienek, korytarza i szatni przy sali gimnastycznej, salę gimnastyczną oraz magazynek na sprzęt sportowy. Pomieszczenia te wymagają wymiany posadzek, instalacji elektrycznych i sanitarnych, a ściany uzupełnień oraz przebudowy. Wymienione zostanie również ich wyposażenie. Inwestycja finansowana będzie ze środków własnych powiatu w kwocie 245 920,09 zł, a jej zakończenie przewidziane jest na koniec kwietnia 2016 r.

Budowa ogrodu dydaktycznego przy ZPE

Zespół Placówek Edukacyjnych (ZPE) w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Mazowiecka 10 oferuje naukę w Szkole Podstawowej, Gimnazjum oraz Szkole Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym oraz znacznym, a także z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Obecnie do szkoły uczęszcza 82 uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Z myślą o nich zrodził się pomysł budowy ogrodu dydaktycznego, pełniącego również funkcję terapeutyczno – rekreacyjną, na terenie przylegającym do budynku szkoły. Ogród dydaktyczny został zaplanowany na obszarze 850 m2. Projekt ogrodu zakłada tworzenie wnętrz o jak największym potencjale edukacyjnym, a także terapeutycznym. Przewiduje podzielenie terenu na funkcjonalne części i ich powiązanie we wspólną całość. Teren w otoczeniu szkoły ma służyć wszechstronnemu rozwojowi uczniów – od funkcji społecznej, poprzez zabawę, po funkcję edukacyjną. W ogrodzie umieszczono wiatę edukacyjną – kącik edukacyjny oraz miejsca do siedzenia, która zachęca od odpoczynku. Zaplanowano również utworzenie kompozycji rabat roślinnych zawierających gatunki krzewów liściastych i iglastych oraz roślin zielnych. Różne gatunki roślin pozwolą zapoznać uczniów z zasadami ich pielęgnacji, umożliwią obserwację zmian zachodzących w przyrodzie. W proponowanym układzie zakłada się przeprowadzanie zajęć takich jak: zajęcia dydaktyczne o charakterze przyrodniczym i biologicznym, zajęcia funkcjonowania w środowisku, zajęcia terapeutyczne. Inwestycja została dofinansowana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a wykonawcą jest firma NOVA - Jerzy Łebski z Łowicza.

Informacja o pozyskanych środkach z WFOŚiGW na projekt „Bliżej natury” szkolenie z zakresu edukacji ekologicznej dla przedstawicieli gmin, jednostek pomocniczych oraz mieszkańców z terenu powiatu nowodworskiego

 • Informacja o pozyskaniu środków z WFOŚiGW
  • autor: M.Kamińska, J.Menich, data: 2016-01-08

Informacja o pozyskanych środkach z WFOŚiGW na budowę terenowej ścieżki edukacyjno-ekologicznej pn. „Aleja przyrodnicza miłośników powiatu nowodworskiego”

 • Informacja o pozyskanych środkach z WFOŚiGW
  • autor: M.Kamińska, J.Menich, data: 2016-01-08

Informacja o pozyskanych środkach z WFOŚiGW na budowę ogrodu dydaktycznego przy Zespole Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim

 • Informacja o pozyskaniu środków z WFOŚiGW
  • autor: J.Menich, M.Kamińska, data: 2016-01-08

Przychodnia Specjalistyczna NCM coraz ładniejsza

W dniu 10 grudnia 2015 r. odbyło się oficjalne otwarcie wyremontowanej części Przychodni Specjalistycznej Nowodworskiego Centrum Medycznego przy ul. Paderewskiego 7 w Nowym Dworze Mazowieckim.

Ścieżka edukacyjno-ekologiczna przed budynkiem Starostwa Powiatowego

"Aleja przyrodnicza miłośników powiatu nowodworskiego" bo tak nazywa się ścieżka edukacyjno - ekologiczna stworzona dla mieszkańców powiatu nowodworskiego. Projekt dofinansowany został ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Powiat nowodworski - Bliżej natury

W dniach 21.10.2015 r. w Nasielsku, 19.11.2015 r. w Zakroczymiu oraz 20.11.2015 r. w Czosnowie odbyło się szkolenie w ramach realizacji zadania pn „ Bliżej natury” – szkolenie z zakresu edukacji ekologicznej dla przedstawicieli gmin, jednostek pomocniczych oraz mieszkańców powiatu nowodworskiego, dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Informacja o pozyskanych środkach z WFOŚiGW na sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów, inwentaryzacji stanu lasu dla osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie miasta i gminy Nasielsk

 • Informacja o pozyskanych środkach z WFOŚiGW
  • data: 2015-09-29

Informacja o pozyskanych środkach z WFOŚiGW dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim

 • WFOŚ
 • autor: M.Kamińska, data: 2015-06-25

Informacja o pozyskanych środkach z WFOŚiGW dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim

 • Informacja o pozyskanych środkach z WFOŚiGW
 • Informacja o pozyskanych środkach z WFOŚiGW

Informacja o pozyskanych środkach z WFOŚIGW dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim

 • Informacja o pozyskanych środkach z WFOŚiGW
 • Informacja o pozyskanych środkach z WFOŚiGW
 • Logo WFOŚiGW

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Inwestycja pn. "Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją ograniczania stref skażeń chemiczno - ekologicznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim.

Kontrakt Wojewódzki

Inwestycja pn: „Zakup i montaż uniwersalnego aparatu RTG oraz aparatu z ramieniem „C” dla Szpitala Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim”

Inwestycja pn: „Zakup i montaż uniwersalnego aparatu RTG oraz aparatu z ramieniem „C” dla Szpitala Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim” została zrealizowana w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2005-2006 współfinansowanego ze środków budżetu państwa i powiatu nowodworskiego.

Inwestycje w Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku

W wakacje, przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2015/2016, w Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku przeprowadzone były prace remontowe...

Remont dachu w WTZ w Nowym Dworze Mazowieckim

Nowy dach w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Nowym Dworze Mazowieckim

Droga powiatowa Siennica - Mogowa po remoncie

Zadanie dotyczące remontu drogi powiatowej nr 2429W Siennica - Mogowo zostało przekazane do realizacji gm. Nasielsk Uchwałą Rady Powiatu Nowodworskiego nr VII/43/2015 z dnia 12.06.2015 r. wraz ze środkami w wysokości 70 tys. zł.

Przebudowa drogi powiatowej Pomiechówek - Nasielsk

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Przebudowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane zostało ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel. 22 765 32 00 fax. 22 765 32 01
sekretariat: tel. 22 765 32 90
email: sekretariat@nowodworski.pl

Dane do faktur:
Powiat Nowodworski
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP 531-16-88-975

INNE KONTAKTY

Starostwo Powiatowe korzysta z platformy ePUAP i posiada następijące skrytki:

 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Uwaga!
Aby można było złożyć wniosek, konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.

Starostwo Powiatowe jest czynne w:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek - piątek 8:00 - 16:00

Wydział Komunikacji i Transportu przyjmuje klientów w:

poniedziałek 9:00 - 16:45
wtorek - piątek 8:00 - 15:00

 • Rejestracja pojazdów tel. 22 765 32 84
 • Leasing tel. 22 765 32 83
 • Prawa jazdy tel. 22 765 32 82
 • Licencje tel. 22 765 32 85

email: komunikacja@nowodworski.pl

[obiekt mapy]

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.