Powiat Nowodworski

Przejście do sekcji:

Odnośniki

Menu

Praca

Treść

Starosta Nowodworski informuje, że poszukuje lekarzy – członków składu orzekającego do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

 • Treść ogłoszenia do pobrania (PDF) 451.6kB
  praca, lekarz, Orzekanie o Niepełnosprawności, niepełnosprawność
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kapusta Starosta Nowodworski, PZO
   data wytworzenia: 2019-12-23
  • opublikował: Magdalena Czechowicz
   data publikacji: 2019-12-23 09:36

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM UL.GÓRSKA 39; 05-100 NOWY DWÓR MAZ. ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze INFORMATYK wymiar etatu: 0,3 rodzaj umowy: umowa o pracę

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Grzybowska Dyrektor ZSZ Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim
   data wytworzenia: 2019-11-29
  • opublikował: Magdalena Czechowicz
   data publikacji: 2019-11-29 10:08

STAROSTA NOWODWORSKI ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim w wymiarze 1/1 ETATU nazwa stanowiska PODINSPEKTOR komórka organizacyjna WYDZIAŁ INWESTYCJI I DRÓG POWIATOWYCH

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kapusta Starosta Nowodworski, KD
   data wytworzenia: 2019-12-31
  • opublikował: Magdalena Czechowicz
   data publikacji: 2020-01-02 15:52
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kapusta Starosta Nowodworski, KD
   data wytworzenia: 2019-11-15
  • opublikował: Magdalena Czechowicz
   data publikacji: 2019-11-15 15:56
  • zmodyfikował: Magdalena Czechowicz
   ostatnia modyfikacja: 2019-11-20 08:24

STAROSTA NOWODWORSKI ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim w wymiarze 1/1 ETATU nazwa stanowiska PODINSPEKTOR komórka organizacyjna WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kapusta Starosta Nowodworski, KD
   data wytworzenia: 2019-12-31
  • opublikował: Magdalena Czechowicz
   data publikacji: 2020-01-02 15:50
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kapusta Starosta Nowodworski, KD
   data wytworzenia: 2019-11-15
  • opublikował: Magdalena Czechowicz
   data publikacji: 2019-11-15 15:54
  • zmodyfikował: Magdalena Czechowicz
   ostatnia modyfikacja: 2019-11-20 08:25

DYREKTOR LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO IM. WOJSKA POLSKIEGO W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: SEKRETARZ SZKOŁY

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Popielak Dyrektor LO im. Wojska Polskiego w Nowym Dworze Mazowieckim
   data wytworzenia: 2019-09-12
  • opublikował: Magdalena Czechowicz
   data publikacji: 2019-09-13 08:37

Nabór na zawodowe rodziny zastępcze: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim zaprasza do współpracy osoby zainteresowane sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej dla dzieci, których rodzice nie mogą zapewnić im opieki i wychowania.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: M. Sędek Inspektor PCPR Nowy Dwór Mazowiecki
   data wytworzenia: 2019-09-06
  • opublikował: Magdalena Czechowicz
   data publikacji: 2019-09-09 11:56

DYREKTOR Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Górka 39 ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: INFORMATYK, wymiar etatu: 0,3, rodzaj umowy: umowa o pracę

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Grzybowska Dyrektor ZSZ Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim
   data wytworzenia: 2019-10-30
  • opublikował: Magdalena Czechowicz
   data publikacji: 2019-10-31 11:02
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Grzybowska Dyrektor ZSZ Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim
  • opublikował: Magdalena Czechowicz
   data publikacji: 2019-08-27 13:23

Starosta Nowodworski ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim w wymiarze 1/1 etatu nazwa stanowiska: Inspektor, komórka organizacyjna: Wydział Budżetu i Finansów

 • Informacja o wynikach naboru (PDF) 189.96kB
  Plik przekazany do publikacji dn. 21.11.2019 r.
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kapusta Starosta Nowodworski, KD
   data wytworzenia: 2019-08-20
  • opublikował: Magdalena Czechowicz
   data publikacji: 2019-11-21 16:16
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kapusta Starosta Nowodworski, KD
   data wytworzenia: 2019-07-26
  • opublikował: Parycja Piekarzewska
   data publikacji: 2019-07-26 13:46

drukuj całą stronę

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Przebudowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane zostało ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel. 22 765 32 00 fax. 22 765 32 01
sekretariat: tel. 22 765 32 90
email: sekretariat@nowodworski.pl

Dane do faktur:
Powiat Nowodworski
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP 531-16-88-975

INNE KONTAKTY

Starostwo Powiatowe korzysta z platformy ePUAP i posiada następujące skrytki:

 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Uwaga!
Aby można było złożyć wniosek, konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.

Fotokod

Starostwo Powiatowe jest czynne w:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek - piątek 8:00 - 16:00

Wydział Komunikacji i Transportu przyjmuje klientów w:

poniedziałek 9:00 - 16:45
wtorek - piątek 8:00 - 15:00

 • Rejestracja pojazdów tel. 22 765 32 84
 • Leasing tel. 22 765 32 83
 • Prawa jazdy tel. 22 765 32 82
 • Licencje tel. 22 765 32 85

email: komunikacja@nowodworski.pl

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych będzie STAROSTA NOWODWORSKI z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
 2. za pośrednictwem platformy ePUAP:
 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Inspektor ochrony danych

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) jest Beata Duch - Kosiorek. Można się z nim kontaktować poprzez e-mail na adres: iodo@nowodworski.pl.

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez UODO, w tym realizacji Państwa praw.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e). 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą Minister Cyfryzacji w związku z zamieszczeniem formularza wniosku na platformie E-PUAP oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego w związku z korzystaniem z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD).

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

 

Mapa powiatu nowodworskiego

[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego
[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.