Powiat Nowodworski

Przejście do sekcji:

Odnośniki

Menu

Treść

Powiat Nowodworski leży w bezpośrednim sąsiedztwie aglomeracji warszawskiej (w kierunku północno-zachodnim) oraz przy trasie tranzytowej E7 wiodącej na Mazury, Warmię i nad Morze Bałtyckie. To położenie, a także środowisko przyrodnicze - ok. 26% terenów leśnych, potencjalne szlaki wodne na Wiśle, Narwi i Wkrze - zapewniają korzystne warunki rekreacji, sprzyjają rozwojowi turystyki i wypoczynku. Najważniejszymi ośrodkami o walorach krajoznawczo-kulturowych są nastawione na obsługę turystów miejscowości: Modlin, Zakroczym, Nowy Dwór Mazowiecki, Pomiechówek.

Biorąc pod uwagę walory przyrodniczo-krajobrazowe oraz infrastrukturę wypoczynkową, do szczególnie atrakcyjnych miejsc w powiecie należą:

 • doliny Wisły i Narwi - układy rzeczne o dużej naturalności, unikalne w Europie,
 • Puszcza Kampinoska (Kampinoski Park Narodowy) z terenami przyległymi, na których zlokalizowana jest baza noclegowa, będące zapleczem dla rozwoju turystyki kwalifikowanej,
 • dolina dolnej Wkry w gminach Pomiechówek i Nasielsk, z przyległymi kompleksami leśnymi,

 • okolice Zakroczymia i Modlina, z fortyfikacjami twierdzy wojskowej, zbudowanymi w latach 1806-1812 na polecenie Napoleona, będącymi cennym zabytkiem inżynierii wojskowej,

 • również w gminach: Czosnów, Leoncin, Pomiechówek, Zakroczym oraz w południowej części gminy Nasielsk nad Wkrą występują tereny atrakcyjne przyrodniczo i krajobrazowo, świetne do rekreacji.

Biorąc pod uwagę walory przyrodniczo-krajobrazowe oraz infrastrukturę wypoczynkową, do szczególnie atrakcyjnych miejsc w powiecie należą:

 • doliny Wisły i Narwi - układy rzeczne o dużej naturalności, unikalne w Europie,

 • Puszcza Kampinoska (Kampinoski Park Narodowy) z terenami przyległymi, na których zlokalizowana jest baza noclegowa, będące zapleczem dla rozwoju turystyki kwalifikowanej,

 • dolina dolnej Wkry w gminach Pomiechówek i Nasielsk, z przyległymi kompleksami leśnymi,

 • okolice Zakroczymia i Modlina, z fortyfikacjami twierdzy wojskowej, zbudowanymi w latach 1806-1812 na polecenie Napoleona, będącymi cennym zabytkiem inżynierii wojskowej,

 • również w gminach: Czosnów, Leoncin, Pomiechówek, Zakroczym oraz w południowej części gminy Nasielsk nad Wkrą występują tereny atrakcyjne przyrodniczo i krajobrazowo, świetne do rekreacji.
 • Wkra w okolicy Kosewka fot. W. Majchrzak
  Wkra w okolicy Kosewka
  fot. W. Majchrzak
 • Narew i ruiny spichlerza z 1844r. fot. W. Majchrzak
  Narew i ruiny spichlerza z 1844r.
  fot. W. Majchrzak

Dominujące formy rekreacji

 • wypoczynek weekendowy nad wodą lub w lesie, z wykorzystaniem ogólnodostępnych obiektów noclegowych lub domków letniskowych,

 • pobyty w gospodarstwach agroturystycznych (głównie wakacje),

 • ekoturystyka oraz wycieczki rowerowe i piesze (Kampinoski Park Narodowy).

 

 • Przystań wędkarska w Nowym Dworze Maz. fot. W. Majchrzak
  Przystań wędkarska w Nowym Dworze Maz.
  fot. W. Majchrzak
 • "Chata Trapera" w Zakroczymiu fot. archiwum Zakroczym
  "Chata Trapera" w Zakroczymiu
  fot. archiwum Zakroczym
 • Jeździectwo sportowe w otulinie KPN
  Jeździectwo sportowe w otulinie KPN
 • Ścieżka ekologiczna w Jaskółowie
  Ścieżka ekologiczna w Jaskółowie

Baza noclegowa

Funkcjonuje kilka większych obiektów turystycznych oraz nieduże pensjonaty, które łącznie z kwaterami prywatnymi dla turystów, zapewniają idealne warunki do wypoczynku w naturalnym środowisku. W Kampinoskim Parku Narodowym na terenie powiatu i poza nim znajduje się 27 miejsc do biwakowania i 17 parkingów turystycznych. Specyfiką powiatu są liczne domy letniskowe, budowane w istniejących jednostkach osadniczych lub tworzące odrębne zespoły budownictwa rekreacyjnego. Największa koncentracja tych obiektów występuje w gminach Pomiechówek i Czosnów.

 • Klub Golfowy Lisia Polana w Pomocni fot. W. Majchrzak
  Klub Golfowy Lisia Polana w Pomocni
  fot. W. Majchrzak
 • Zajazd Turystyczny Magnolia w Pomiechówku fot.W. Majchrzak
  Zajazd Turystyczny Magnolia w Pomiechówku
  fot.W. Majchrzak

Unikalny potencjał ekologiczny

Powiat Nowodworski wyróżniają szczególne walory przyrodnicze, zarówno w skali kraju jak i Europy. O tak wysokiej pozycji decyduje koncentracja korytarzy ekologicznych (o znaczeniu międzynarodowym), wykształconych w dolinie Wisły i Narwi oraz korytarza ekologicznego (o randze krajowej), powiązanego z doliną Wkry. Ponadto lokalne znaczenie ma ciąg ekologiczny obejmujący środowiska leśne w rejonie Nieporętu (pow. legionowski) łączące się z lasami Puszczy Białej (pow. pułtuski) i Nadbużańskim Parkiem Krajobrazowym, które poprzez dolinę Narwi łączą się z węzłem ekologicznym kotliny Warszawskiej. Ten skoncentrowany ekoukład odgrywa ważną rolę w koncepcji krajowej sieci powiązań przyrodniczych ECONET-POLSKA.

Prawną ochroną objęte są obszary o łącznej powierzchni 42 236,5 ha (co stanowi 61% ogólnej powierzchni powiatu) oraz ok.85 pomników przyrody.
Na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody i innych aktów prawnych na terenie powiatu nowodworskiego zostały ustanowione:

 • Kampinoski Park Narodowy o pow. 15 604,5 ha (pow. ogółem 35,7 tys. ha),

 • rezerwaty przyrody łącznie o pow. 1354,1 ha,

 • obszar chronionego krajobrazu o pow. 26 188,2 ha,

 • użytki ekologiczne o pow. 9,1 ha w gminie Nasielsk.

 • Bór Kaliszki fot. G. Okołów, archiwum KPN
  Bór Kaliszki
  fot. G. Okołów, archiwum KPN
 • Łęg nad Strugą Wilczą fot. G. Okołów
  Łęg nad Strugą Wilczą
  fot. G. Okołów

Kampinoski Park Narodowy

Kompleks przyrodniczy uznany w styczniu 2000 r. przez UNESCO za Światowy Rezerwat Biosfery. Jego środkowa i północna część leżą w gminach Leoncin i Czosnów. W niezwykle urozmaiconym krajobrazie parku dominują, kontrastujące ze sobą, wydmy i bagna. Naturalne zasoby flory liczą ponad 1200 gatunków roślin naczyniowych, 120 gatunków mchów, 25 wątrobowców i 50 gatunków porostów. Ocenia się, że na terenie parku może występować połowa fauny Polski, czyli ok. 16500 gatunków zwierząt. Mają tu swoje ostoje ptaki (żuraw, derkacz, bocian czarny, czapla siwa, orlik krzykliwy) oraz ssaki (dzik, sarna, jeleń i łoś - symbol parku). Przedstawicielami drapieżników są m.in. kuny, lisy, jenoty i rysie, które po wielu latach nieobecności powróciły w 1992 roku w puszczańskie ostępy.

 • Ryś fot. G. Okołów, archiwum KPN
  Ryś
  fot. G. Okołów, archiwum KPN
 • Czapla Siwa
  Czapla Siwa

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Przebudowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane zostało ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel. +48 22 765 32 00, fax. +48 22 765 32 91
sekretariat: tel. +48 22 765 32 90
e-mail: sekretariat@nowodworski.pl

Dane do faktur:
Powiat Nowodworski
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP 531-16-88-975

Kliknij w tekst aby zobaczyć INNE KONTAKTY

Starostwo Powiatowe korzysta z platformy ePUAP i posiada następujące skrytki:

 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Uwaga!
Aby można było złożyć wniosek, konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.

Deklaracja dostępności

Fotokod z danymi adresowymi i kontaktowymi

Starostwo Powiatowe jest czynne:

 • Poniedziałek 8.00 – 17.00
 • Wtorek – Czwartek 8.00 – 16.00
 • Piątek 8.00 – 15.00

Wydział Komunikacji i Transportu obsługuje w godzinach:

 • Poniedziałek 8.00 – 16.30
 • Wtorek – Czwartek 8.00 – 15.00
 • Piątek 8.00 – 14.00
 • Rejestracja pojazdów - tel. +48 22 765 32 84
 • Leasing - tel. +48 22 765 32 83
 • Prawa jazdy - tel. +48 22 765 32 82
 • Licencje - tel. +48 22 765 32 85

e-mail: komunikacja@nowodworski.pl

Informacje dotyczące przetwarzania danych

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych będzie STAROSTA NOWODWORSKI z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
 2. za pośrednictwem platformy ePUAP:
 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Inspektor ochrony danych

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) poprzez e-mail na adres: iodo@nowodworski.pl.

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez UODO, w tym realizacji Państwa praw.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e). 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą Minister Cyfryzacji w związku z zamieszczeniem formularza wniosku na platformie E-PUAP oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego w związku z korzystaniem z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD).

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Mapa powiatu nowodworskiego

[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego
[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.