Powiat Nowodworski

Przejście do sekcji:

Odnośniki

Menu

Treść

Poradnik klienta

Poniżej zamieszczamy wykaz zadań własnych i zleconych, którymi zajmuje się Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim. Po wejściu w interesujący nas odnośnik ( np. Wydział Architektury i Budownictwa-wniosek o pozwolenie na budowę ) możemy pobrać pliki z załączonymi formularzami. Wnioski, formularze i inne dokumenty można po pobraniu wypełnić i złożyć w Starostwie.

 • Wszystkie wydziały: udostępnienie informacji publicznych,
 • Architektura: sprawy związane z pozwoleniami na budowę, zgłoszeniami robót nie wymagających pozwolenia, pozwoleniami na rozbiórkę,
 • Powiatowy Rzecznik Konsumentów: sprawy związane z ochroną praw i interesów konsumentów, zgłoszenie reklamacji,
 • Sprawy dot. osób niepełnosprawnych:  wnioski o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, wnioski o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień, wnioski o wydanie legitymacji osobom niepełnosprawnym,
 • Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna: zgłoszenie pracy geodezyjnej, zamówienie na wykonanie odbitek, wniosek o uzgodnienie projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
 • Ochrona środowiska i rolnictwo: sprawy związane z gospodarką odpadami, pozwoleniami na emisję zanieczyszczeń do środowiska, pozwoleniami wodnoprawnymi, wydawaniem kart wędkarskich i rejestracją łodzi, rejestrem zwierząt chronionych, geologią,
 • Wydział Komunikacji i Transportu: sprawy związane  z wydawaniem praw jazdy, rejestracją pojazdów, wydawaniem zezwoleń na przewóz osób i licencji na transport,
 • Wydział Dróg Powiatowych: sprawy związane z prowadzeniem robót drogowych na drogach powiatowych, wydawaniem zezwoleń na zajęcie pasa drogowego oraz wyłączeniem gruntów,
 • Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami: sprawy związane z wydawaniem wypisów i wyrysów oraz dokonywaniem zmian w ewidencji gruntów i budynków, kopii dokumentów własności oraz załatwiania wniosków o wyłączenie gruntów.


I N F O R M A C J A

 
Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim informuje, że:
 1. opłaty za wypisy i wyrysy z operatu ewidencji gruntów i budynków,
 2. opłaty za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych i  kartograficznych),
 3. opłaty za udzielanie informacji  z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 4. opłaty za czynności związane z uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37, poz. 333).
 
Przy odbiorze wyżej wymienionych dokumentów i materiałów
należy złożyć potwierdzenie wniesionej opłaty.
 
Opłatę należy wnieść na konto Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim z siedzibą: 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Paderewskiego 1B. Opłaty można dokonać również w punkcie kasowym banku w budynku starostwa przy ul. Paderewskiego 1B.

Zmiana numerów kont bankowych Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim

Uprzejmie informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego przetargu na obsługę bankową, od dnia 01.01.2011r. Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim będzie obsługiwane przez Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie, oddział w Płońsku.
W związku z powyższym od dnia 01.01.2011r. następuje zmiana kont bankowych Starostwa:

 

Konto Budżetu:  
84 8213 0008 2006 0803 0340 0001

Konto Starostwo dochody:  
30 8213 0008 2006 0803 0340 0003

Konto Depozyty i wadia:  
78 8213 0008 2006 0803 0340 0012
 
Konto Użytkowanie wieczyste:  
51 8213 0008 2006 0803 0340 0013
 
Konto Usługi geodezyjne:
29 8213 0008 2006 0803 0340 0021

 

 
 

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Przebudowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane zostało ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel. 22 765 32 00 fax. 22 765 32 01
sekretariat: tel. 22 765 32 90
email: sekretariat@nowodworski.pl

Dane do faktur:
Powiat Nowodworski
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP 531-16-88-975

INNE KONTAKTY

Starostwo Powiatowe korzysta z platformy ePUAP i posiada następujące skrytki:

 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Uwaga!
Aby można było złożyć wniosek, konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.

Fotokod

Starostwo Powiatowe jest czynne w:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek - piątek 8:00 - 16:00

Wydział Komunikacji i Transportu przyjmuje klientów w:

poniedziałek 9:00 - 16:45
wtorek - piątek 8:00 - 15:00

 • Rejestracja pojazdów tel. 22 765 32 84
 • Leasing tel. 22 765 32 83
 • Prawa jazdy tel. 22 765 32 82
 • Licencje tel. 22 765 32 85

email: komunikacja@nowodworski.pl

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych będzie STAROSTA NOWODWORSKI z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
 2. za pośrednictwem platformy ePUAP:
 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Inspektor ochrony danych

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) jest Beata Duch - Kosiorek. Można się z nim kontaktować poprzez e-mail na adres: iodo@nowodworski.pl.

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez UODO, w tym realizacji Państwa praw.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e). 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą Minister Cyfryzacji w związku z zamieszczeniem formularza wniosku na platformie E-PUAP oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego w związku z korzystaniem z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD).

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

 

Mapa powiatu nowodworskiego

[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego
[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.