Powiat Nowodworski

Odnośniki

Menu

Treść

Projekt pn.: Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 2405 W Sowia Wola – Augustówek – Czosnów , łączącej drogę wojewódzką nr 579 z droga krajową nr 7, w powiecie nowodworskim.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet III Regionalny system transportowy, Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa.

Planowany okres realizacji projektu: od 01-01-2007 do 31-12-2011r.

Beneficjent: Powiat Nowodworski

Całkowity koszt realizacji projektu: 16 758 900,50 zł; koszty kwalifikowane: 16 498 174,49 zł; Kwota współfinansowana ze środków EFRR: 13 546 651,06 zł;

Bezpośrednim celem projektu jest przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 2405W. Projekt realizowany jest w południowej części powiatu nowodworskiego, na terenie gminy Czosnów.

Budowa ogrodu terapeutycznego w DPS w Nasielsku. Projekt dofinansowany z RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Beneficjent - Powiat Nowodworski. Wartość całkowita projektu: 1.285.686,32 zł. Wartość dofinansowania: 1.068.239,57 zł

W Polsce ogrody postrzegane są najczęściej jedynie jako ozdoba towarzysząca zabudowaniom. Pomija się na ogół ich znaczenie i rolę jaką odgrywają w stosunku do ludzkiej psychiki, zdrowia i samopoczucia.

Badania potwierdzają że kontakt z naturą może odgrywać bardzo ważną rolę w procesie rekonwalescencji i rehabilitacji, zwłaszcza w aspekcie psychicznym. Kontakt z roślinnością, przebywanie wśród drzew lub na otwartej przestrzeni może wpływać uspokajająco, bądź pobudzająco w zależności od jej ukształtowania.

Badania amerykańskich i europejskich naukowców udowadniają, że już niewielkie zmiany w strukturze przestrzennej roślinności oraz w jej składzie gatunkowym w znacznym stopniu podnoszą potencjał terapeutyczny ogrodu. Umiejętnie zaprojektowany teren rekreacyjny z odpowiednio dobranym programem funkcjonalnym może przyczynić się do poprawy stanu zdrowia przebywających w nim osób.

Kierując się tymi przesłankami Powiat Nowodworski podjął się adaptacji terenu przylegającego do Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku dla potrzeb prowadzenia zajęć o charakterze terapeutycznym i rehabilitacyjnym. Ze względu na nowatorski charakter przedsięwzięcia oraz brak jednoznacznych wytycznych projektowych starano się w taki sposób zagospodarować dostępną przestrzeń – by umożliwić różnego typu aktywności: zarówno o charakterze uspokajającym jak i pobudzającym. Starano się ukształtować przestrzeń umożliwiającą zarówno izolacje i kontemplację jak również stworzenie miejsc sprzyjających nawiązywaniu wspólnych więzi i organizowaniu imprez masowych sprzyjających integracji. Jest to jedna z pierwszych w Polsce prób wykorzystania terenu otaczającego placówkę pomocy społecznej w celu świadomego budowania przestrzeni o określonych funkcjach.

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Przebudowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane zostało ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel. 22 765 32 00 fax. 22 765 32 01
sekretariat: tel. 22 765 32 90
email: sekretariat@nowodworski.pl

Dane do faktur:
Powiat Nowodworski
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP 531-16-88-975

INNE KONTAKTY

Starostwo Powiatowe korzysta z platformy ePUAP i posiada następijące skrytki:

  • /124124/skrytka
  • /124124/skrytkaESP

Uwaga!
Aby można było złożyć wniosek, konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.

Starostwo Powiatowe jest czynne w:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek - piątek 8:00 - 16:00

Wydział Komunikacji i Transportu przyjmuje klientów w:

poniedziałek 9:00 - 16:45
wtorek - piątek 8:00 - 15:00

  • Rejestracja pojazdów tel. 22 765 32 84
  • Leasing tel. 22 765 32 83
  • Prawa jazdy tel. 22 765 32 82
  • Licencje tel. 22 765 32 85

email: komunikacja@nowodworski.pl

[obiekt mapy]

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
baner toplayer
Pozyskane środki