Powiat Nowodworski

Przejście do sekcji:

Odnośniki

Menu

Treść

Projekt pn.: Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 2405 W Sowia Wola – Augustówek – Czosnów , łączącej drogę wojewódzką nr 579 z droga krajową nr 7, w powiecie nowodworskim.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet III Regionalny system transportowy, Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa.

Planowany okres realizacji projektu: od 01-01-2007 do 31-12-2011r.

Beneficjent: Powiat Nowodworski

Całkowity koszt realizacji projektu: 16 758 900,50 zł; koszty kwalifikowane: 16 498 174,49 zł; Kwota współfinansowana ze środków EFRR: 13 546 651,06 zł;

Bezpośrednim celem projektu jest przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 2405W. Projekt realizowany jest w południowej części powiatu nowodworskiego, na terenie gminy Czosnów.

Droga stanowiąca przedmiot projektu od strony wschodniej łączy się z drogą krajową nr 7, zaś od strony zachodniej ma połączenie z drogą wojewódzką.

Łączna długość zmodernizowanych odcinków wyniesie 10,052 km.  Projektowana szerokość jezdni  wynosi 6,0 m projekt przewiduje niewielki zmiany geometrii trasy. Oprócz przebudowy nawierzchni drogi w ramach realizowanej inwestycji wykonane zostaną ciągi pieszo-rowerowe, przebudowane skrzyżowanie na typu rondo , przejścia dla pieszych. W projekcie zastosowano standardowe, wielokrotnie sprawdzone w praktyce rozwiązania wykorzystywane w budownictwie drogowym, dostosowane do warunków lokalizacji inwestycji.

Parametry przyjęte w projekcie budowlanym są adekwatne do liczby pojazdów, które będą korzystały z przebudowanej infrastruktury.

drukuj (Projekt pn.: Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 2405 W Sowia Wola – Augustówek – Czosnów , łączącej drogę wojewódzką nr 579 z droga krajową nr 7, w powiecie nowodworskim.)

Przebieg przebudowy i modernizacji drogi

drukuj (Przebieg przebudowy i modernizacji drogi)

« wstecz

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Przebudowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane zostało ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel. 22 765 32 00 fax. 22 765 32 01
sekretariat: tel. 22 765 32 90
email: sekretariat@nowodworski.pl

Dane do faktur:
Powiat Nowodworski
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP 531-16-88-975

INNE KONTAKTY

Starostwo Powiatowe korzysta z platformy ePUAP i posiada następujące skrytki:

 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Uwaga!
Aby można było złożyć wniosek, konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.

Fotokod

Starostwo Powiatowe jest czynne w:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek - piątek 8:00 - 16:00

Wydział Komunikacji i Transportu przyjmuje klientów w:

poniedziałek 9:00 - 16:45
wtorek - piątek 8:00 - 15:00

 • Rejestracja pojazdów tel. 22 765 32 84
 • Leasing tel. 22 765 32 83
 • Prawa jazdy tel. 22 765 32 82
 • Licencje tel. 22 765 32 85

email: komunikacja@nowodworski.pl

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych będzie STAROSTA NOWODWORSKI z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
 2. za pośrednictwem platformy ePUAP:
 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Inspektor ochrony danych

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) jest Beata Duch - Kosiorek. Można się z nim kontaktować poprzez e-mail na adres: iodo@nowodworski.pl.

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez UODO, w tym realizacji Państwa praw.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e). 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą Minister Cyfryzacji w związku z zamieszczeniem formularza wniosku na platformie E-PUAP oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego w związku z korzystaniem z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD).

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

 

Mapa powiatu nowodworskiego

[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego
[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.