Powiat Nowodworski

Przejście do sekcji:

Odnośniki

Menu

Treść

Podpisanie umowy dotyczącej projektu "Razem w świat z powiatem nowodworskim"

W dniu 6 września 2013r. pomiędzy Powiatem Nowodworskim reprezentowanym przez Krzysztofa Kapustę oraz Henryka Mędreckiego a firmą Techsource Sp. z o.o. reprezentowaną przez P. Dariusza Gałaj została podpisana umowa na dostarczenie sprzętu kompuretowego w ramach projektu : "Razem w świat z Powiatem Nowodworskim".

więcej: http://www.nowodworski.pl/353,dla-mieszkancow.html?wiecej=2000

Informacja dot. uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

Informujemy iż w dniu 24.07.2013r. do Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim wpłynęła uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie orzeczenia nieważności uchwały nr XXXIII/238/2013 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 13.06.2013r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok. Niniejsza uchwała zamieszczona jest w  w biuletynie informacji publicznej powiatu nowodworskiego:

http://www.bip.nowodworski.pl/140,finanse-i-mienie.html

Zawiadomienie o XXXV sesji Rady Powiatu Nowodworskiego

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XXXV Sesji Rady Powiatu Nowodworskiego, która odbędzie się w dniu 25.07.2013r. o godz. 9.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego, ul.Paderewskiego 1B sala 104.

 

 • autor: E. Żak

Zawiadomienie o XXXIV Sesji Rady Powiatu Nowodworskiego

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XXXIV Sesji Rady Powiatu Nowodworskiego, która odbędzie się w dniu 10.07.2013r. o godz. 9.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego, ul.Paderewskiego 1B sala 104.

Festiwal Muzyczny "W Krainie Chopina"

KONCERT
W niedzielę 30 czerwca o godzinie 13.00 obędzie się koncert w Leoncinie. 
 
W kościele p.w. Świętej Trójcy zagrają : 
Dumitru Harea (Mołdawia) - fletnia Pana
Katarzyna Sikorska - organy 
 
serdecznie zapraszamy. 
Wstęp wolny.

 

Utrudnienia w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Szanowni Państwo!

W dniach 26-27 czerwca 2013r. w zespole ds. ewidencji gruntów i budynków klienci obsługiwani będą w godzinach od  8.00-15.00 w związku z planowanymi pracami konserwatorskimi serwera. Za utrudnienia przepraszamy .

 

Projekt "Razem w świat z Powiatem Nowodworskim"

Powiat Nowodworski we wrześniu 2012 r. podpisał umowę z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie na dofinansowanie projektu pn. „ Razem w świat z Powiatem Nowodworskim” w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” , osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”  Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Wartość projektu opiewa na kwotę: 723 936,30 zł.

W ramach realizowanego projektu z zakresu wykluczenia cyfrowego planowane jest zapewnienie dostępu do komputera i Internetu dla trzydziestu gospodarstw domowych – rodzin zastępczych z terenu powiatu nowodworskiego oraz wyposażenie w sprzęt komputerowy oraz Internet osiem jednostek podległych tj. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim, Dom Pomocy Społecznej w Nasielsku, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowym Dworze Mazowieckim, Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Dworze Mazowieckim, Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Mazowieckim, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku,  Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze typu rodzinnego w Głusku i Cegielni Kosewo.

W dwóch jednostkach podległych: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim oraz Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej w Nowym Dworze Mazowieckim powstaną punkty dostępu do internetu– umożliwią dostęp do Internetu wszystkim zainteresowanym mieszkańcom powiatu.

Termin realizacji projektu do 30 września 2013r.

Projekt ma pozytywny wpływ na politykę społeczeństwa informacyjnego a jego realizacja podwyższy stopień znajomości korzystania ze sprzętu komputerowego i Internetu wśród mieszkańców powiatu.

RUSZA SZKOŁA RODZENIA!!!

Drodzy Przyszli Rodzice!!!!

 

ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA W BEZPŁATNYCH ZAJĘCIACH SZKOŁY RODZENIA.

ZAJĘCIA BĘDĄ ODBYWAĆ SIĘ W BUDYNKU PRZYCHODNI

PRZY UL. PADEREWSKIEGO 7 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM.

PIERWSZY CYKL ZAJĘĆ BĘDZIE OBEJMOWAŁ 5 SPOTKAŃ PO 2 GODZINY.

SPOTKANIA PROWADZIĆ BĘDĄ POŁOŻNE Z NOWODWORSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO.

PIERWSZE ZAJĘCIA RUSZAJĄ JUŻ 23 MAJA 2013 ROKU O GODZINIE 17.00

 

INFORMACJE I ZAPISY :

ANNA KOC                         660-278-641

ELIZA RIEDEL                     664-193-610

 

WŚRÓD UCZESTNIKÓW PIERWSZEGO CYKLU ROZLOSUJEMY 5  NAGRÓD

 

Informacja

Szanowni Państwo!

W związku z odczuwalnym na Mazowszu dramatycznym zmniejszeniem środków na finansowanie świadczeń zdrowotnych Dyrektorzy kilkudziesięciu szpitali z terenu województwa mazowieckiego w marcu br. wysłali list do prezes NFZ Agnieszki Pachciarz, z prośbą o zainteresowanie się narastającymi problemami w publicznych placówkach ochrony zdrowia. Swój podpis pod apelem złożył również Zbigniew Kończak dyrektor Nowodworskiego Centrum Medycznego.

Kierownicy placówek szpitalnych oczekują min. niezwłocznego wyznaczenie terminu spotkania, celem uzgodnienia warunków zapłaty za wykonane na rzecz pacjentów świadczenia zdrowotne. Autorzy listu apelują o podjęcie radykalnych działań, które pozwolą zająć się leczeniem pacjentów, a nie tzn. walką z wiatrakami, której mianem określają nieustanne próby pogodzenia sprzecznych intencji ustawodawcy oraz decyzji płatnika. Dyrektorzy mazowieckich szpitali podkreślają, iż obowiązkiem placówek ochrony zdrowia jest ratowanie życia i zdrowia pacjentów, natomiast dotychczasowe stanowisko NFZ nakazujące limitowanie świadczeń zdrowotnych stoi w rażącej sprzeczności z prawem.  

Starosta Nowodworski

   Krzysztof Kapusta

STOP WYPALANIU TRAW!

 • -
 • -

Powiatowy Portal Mapowy

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim zaprasza do odwiedzenia nowodworskiego systemu informacji przestrzennej powiatu nowodworskiego.

Klikając baner pod nazwą PORTAL MAPOWY umieszczony na naszej stronie można uzyskać dane z  zakresu ewidencji gruntów i budynków: działki i budynki wykazane w operacie ewidencji.

Udostępnione dane mają charakter jedynie informacyjny.

Dla obszarów gminy: Pomiechówek i Nasielsk dostępna jest także mapa gleboworolnicza oraz mapa typów genetycznych gleb.

Na stronę można wejść poprzez kliknięcie baneru PORTAL MAPOWY lub wpisanie adresu www.wnd.e-mapa.net.

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Przebudowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane zostało ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel. 22 765 32 00 fax. 22 765 32 01
sekretariat: tel. 22 765 32 90
email: sekretariat@nowodworski.pl

Dane do faktur:
Powiat Nowodworski
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP 531-16-88-975

INNE KONTAKTY

Starostwo Powiatowe korzysta z platformy ePUAP i posiada następujące skrytki:

 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Uwaga!
Aby można było złożyć wniosek, konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.

Fotokod

Starostwo Powiatowe jest czynne w:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek - piątek 8:00 - 16:00

Wydział Komunikacji i Transportu przyjmuje klientów w:

poniedziałek 9:00 - 16:45
wtorek - piątek 8:00 - 15:00

 • Rejestracja pojazdów tel. 22 765 32 84
 • Leasing tel. 22 765 32 83
 • Prawa jazdy tel. 22 765 32 82
 • Licencje tel. 22 765 32 85

email: komunikacja@nowodworski.pl

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych będzie STAROSTA NOWODWORSKI z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
 2. za pośrednictwem platformy ePUAP:
 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Inspektor ochrony danych

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) jest Beata Duch - Kosiorek. Można się z nim kontaktować poprzez e-mail na adres: iodo@nowodworski.pl.

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez UODO, w tym realizacji Państwa praw.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e). 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą Minister Cyfryzacji w związku z zamieszczeniem formularza wniosku na platformie E-PUAP oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego w związku z korzystaniem z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD).

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

 

Mapa powiatu nowodworskiego

[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego
[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
baner toplayer
Informacja wydziału komunikacji