Powiat Nowodworski

Przejście do sekcji:

Odnośniki

Menu

Treść

Akademia Przedsiębiorczości w Modlinie Twierdzy pod patronatem Starosty Nowodworskiego

Kolejna edycja Akademii Przedsiębiorcy

Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem:STRATEGIA ZWYCIĘSTWA NA BIZNESOWYM POLU WALKI.

Bezpłatne konferencje odbywają się w 50 miastach Polski w tym w Twierdzy Modlin 13 MAJA 2014R.. Warsztaty poprowadzą dowódcy wojskowi, którzy skuteczność swoich metod sprawdzili w ekstremalnych warunkach wojennych. Generał Roman Polko i major US Army, Rocco A. Spencer pokażą, że to nie siła decyduje o zwycięstwie.

Strategie i metody na co dzień wykorzystywane w siłach zbrojnych zostaną przełożone na narzędzia zarządzania, motywacji i przywództwa, które pozwolą osiągnąć sukces w biznesie.

więcej w zakładce: PATRONAT STAROSTY

Mikroprzedsiębiorca Roku 2014

Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy od 10 lat organizuje Konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku. Misją konkursu jest wspieranie przdsiębiorczości, zachęcanie do zakładania własnych firm oraz promowanie najlepszych z nich jako przykładów efektywnych działań gospodarczych, a jego celem jest nagradzanie mikroprzedsiębiorców zakorzenionych w lokalnej społeczności, prowadzących z sukcesem tradycyjny lub nowoczesny biznes.

Więcej na: http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/6158.htm

 • -
 • -

Zaproszenie do bezpłatnego korzystania z internetowej giełdy pracy

 • -
 • -
 • -

XIII Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Sposób na Sukces

„Wygrywaj bez podróbek!” – bezpłatne szkolenie dla małych i średnich przedsiębiorców

Fundacja JWP Masz pomysł? Masz patent. Masz zysk! zaprasza małych i średnich przedsiębiorców na bezpłatne spotkanie szkoleniowe pt. „WYGRYWAJ BEZ PODRÓBEK! – ochrona własności intelektualnej i przemysłowej w kontekście Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej”.Swoją wiedzą podzielą się doświadczeni radcy prawni i rzecznicy patentowi z Kancelarii JWP oraz eksperci z Ministerstwa Finansów i Izby Celnej. Przedstawione zostaną również przykłady dobrych praktyk, czyli przedsiębiorcy, którzy wykorzystali licencje na znaki towarowe i osiągnęli sukces biznesowy.Spotkanie inauguruje cykl warsztatów edukacyjnych organizowanych przez Fundację JWP odbędzie się 30 maja br. w Warszawie. Kolejne spotkania w ramach cyklu odbędą się w Warszawie oraz we Wrocławiu.Więcej informacji, harmonogram spotkań oraz możliwość rejestracji na http://www.jwp-fundacja.pl .

 • autor: mazovia.pl

Informacja dotycząca trwającego naboru w ramach Działania 1.8 RPO WM ,,Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT)”

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych przypomina, że wciąż można składać wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.8 RPO WM ,,Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT)”.

W ramach Działania mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą otrzymać wsparcie dla wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT) w zakresie:

 • zmiany technologii służących eliminowaniu szkodliwych oddziaływań i uciążliwości poprzez zapobieganie i ograniczanie emisji do środowiska;

 • zmiany technologii służących zmniejszeniu zapotrzebowania na energię, wodę oraz surowce, ze szczególnym uwzględnieniem wtórnego wykorzystania ciepła odpadowego oraz eliminacji wytwarzania odpadów;

 • zmiany technologii ukierunkowanych na ograniczenie wielkości emisji niektórych substancji i energii do poziomu określonego w przepisach krajowych i wspólnotowych oraz w dokumentach referencyjnych BAT;

 • inwestycje w urządzenia ograniczające emisje do środowiska (tzw. urządzenia „końca rury”), których zastosowanie jest niezbędne dla spełnienia zaostrzających się standardów emisyjnych lub granicznych wielkości emisji.

Wsparcie nie może być udzielane na dostosowanie się przedsiębiorstw do standardów, dla których okres przejściowy się skończył.

 • autor: Mazowia.eu

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Przebudowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane zostało ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel. 22 765 32 00 fax. 22 765 32 01
sekretariat: tel. 22 765 32 90
email: sekretariat@nowodworski.pl

Dane do faktur:
Powiat Nowodworski
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP 531-16-88-975

INNE KONTAKTY

Starostwo Powiatowe korzysta z platformy ePUAP i posiada następujące skrytki:

 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Uwaga!
Aby można było złożyć wniosek, konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.

Fotokod

Starostwo Powiatowe jest czynne w:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek - piątek 8:00 - 16:00

Wydział Komunikacji i Transportu przyjmuje klientów w:

poniedziałek 9:00 - 16:45
wtorek - piątek 8:00 - 15:00

 • Rejestracja pojazdów tel. 22 765 32 84
 • Leasing tel. 22 765 32 83
 • Prawa jazdy tel. 22 765 32 82
 • Licencje tel. 22 765 32 85

email: komunikacja@nowodworski.pl

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych będzie STAROSTA NOWODWORSKI z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
 2. za pośrednictwem platformy ePUAP:
 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Inspektor ochrony danych

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) jest Beata Duch - Kosiorek. Można się z nim kontaktować poprzez e-mail na adres: iodo@nowodworski.pl.

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez UODO, w tym realizacji Państwa praw.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e). 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą Minister Cyfryzacji w związku z zamieszczeniem formularza wniosku na platformie E-PUAP oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego w związku z korzystaniem z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD).

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

 

Mapa powiatu nowodworskiego

[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego
[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
baner toplayer
Informacja wydziału komunikacji