Powiat Nowodworski

Odnośniki

Menu

Treść

Działanie 2.2 wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez projekty stypendialne

Stypendia Europejskie w Powiecie Nowodworskim 2006/2007

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim informuje o kontynuowaniu dwóch programów stypendialnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla:

 • studentów zameldowanych na pobyt stały na terenie powiatu nowodworskiego, posiadających stałe zameldowanie co najmniej od roku, którzy nie ukończyli 25 lat.

 • Uczniów, szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą, zamieszkałych na terenach wiejskich, uczęszczających do szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat nowodworski. W naszym powiecie wyłączeni są uczniowie zameldowani w miastach Nasielsk i Nowy Dwór Mazowiecki.

Stypendia te mają na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów pochodzących z obszarów wiejskich i znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

Stypendia będą przyznawane maksymalnie na okres 10 miesięcy.

Wnioski stypendialne będą dostępne od dnia 30 czerwca br.

 • dla studentów - w pok. 109,112 Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Mazowiecka 10 w godz. 9.00 – 16.00,

 • dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – w sekretariatach szkół,

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, którzy zamieszkują na obszarach wiejskich powiatu nowodworskiego i uczęszczają do szkół na terenie innego powiatu składają wnioski o stypendium do właściwej szkoły do której uczęszczają.

Studenci składają wnioski do właściwego Starostwa Powiatowego na którego terenie są zameldowani.

Podstawowym warunkiem ubiegania się o stypendia jest sytuacja materialna w rodzinie. Oznacza to, że średni dochód w 2005r. przypadający na 1 osobę gospodarstwa domowego nie może być wyższy niż 350zł netto.

Wnioski należy składać

 • dla uczniów – do 31 lipca 2006r.

 • dla studentów – do 31 sierpnia 2006r.

Złożenie wniosku nie oznacza przyznania stypendium . Cały program stypendialny organizowany jest w formie konkursu ofert składanych przez powiaty do Urzędu Marszałkowskiego, który będzie decydował po przyznaniu środków


« wstecz

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Przebudowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane zostało ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel. 22 765 32 00 fax. 22 765 32 01
sekretariat: tel. 22 765 32 90
email: sekretariat@nowodworski.pl

Dane do faktur:
Powiat Nowodworski
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP 531-16-88-975

INNE KONTAKTY

Starostwo Powiatowe korzysta z platformy ePUAP i posiada następujące skrytki:

 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Uwaga!
Aby można było złożyć wniosek, konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.

Fotokod

Starostwo Powiatowe jest czynne w:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek - piątek 8:00 - 16:00

Wydział Komunikacji i Transportu przyjmuje klientów w:

poniedziałek 9:00 - 16:45
wtorek - piątek 8:00 - 15:00

 • Rejestracja pojazdów tel. 22 765 32 84
 • Leasing tel. 22 765 32 83
 • Prawa jazdy tel. 22 765 32 82
 • Licencje tel. 22 765 32 85

email: komunikacja@nowodworski.pl

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych będzie STAROSTA NOWODWORSKI z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
 2. za pośrednictwem platformy ePUAP:
 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Inspektor ochrony danych

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) jest Agnieszka Kalbarczyk. Można się z nim kontaktować poprzez e-mail na adres: iodo@nowodworski.pl lub nr tel. 22 765 32 21

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez UODO, w tym realizacji Państwa praw. Do kompetencji Inspektora Ochrony Danych UODO nie należy natomiast załatwianie innych spraw, jak np. przyjmowanie zgłoszeń o wyznaczeniu IOD, przyjmowanie zgłoszeń o naruszeniach, udzielanie konsultacji czy rozpatrywanie skarg, które powinny być kierowane do UODO poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą UODO przy użyciu odpowiednich formularzy.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e). 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą Minister Cyfryzacji w związku z zamieszczeniem formularza wniosku na platformie E-PUAP oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego w związku z korzystaniem z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD).

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

 

Mapa powiatu nowodworskiego

[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego
[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.