Powiat Nowodworski

Przejście do sekcji:

Odnośniki

Menu

Treść

 • -

Projekt „NOWY WYMIAR ZAWODU”

Od 1 września 2014 roku do 31 sierpnia 2015 roku w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim realizowany będzie Projekt „NOWY WYMIAR ZAWODU” skierowany do uczennic/uczniów klas drugich i trzecich Technikum Zawodowego uczących się w zawodach: technik budownictwa, technik pojazdów samochodowych i technik informatyk. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Celem projektu jest wdrożenie w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim programu rozwojowego, który w większym stopniu dostosuje kształcenie zawodowe do potrzeb lokalnego rynku pracy.

Uczennice/uczniowie będą mieli możliwość poszerzenia wiedzy, udoskonalenia swoich umiejętności oraz rozwijania swoich uzdolnień uczestnicząc w następujących zajęciach przewidzianych w ramach projektu:

 • zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz kursy specjalistyczne przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
 • zajęcia poradnictwa zawodowego prowadzone przez doradcę zawodowego i psychologa,
 • zajęcia z języka obcego zawodowego,
 • zajęcia z matematyki pod potrzeby egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
 • staże zawodowe w przedsiębiorstwach.

 

Realizacja projektu gwarantuje uczennicom/uczniom:

 • dostęp do nowoczesnych metod edukacyjnych i nowocześnie wyposażonych pracowni praktycznej nauki zawodu,
 • doposażenie bazy dydaktycznej szkoły,
 • uzyskanie certyfikatów dla uczestniczek/uczestników kursów.

 

Rekrutacja:

Rekrutacja do projektu rozpoczyna się we wrześniu 2014 roku.

Kontakt:

Koordynator programu rozwojowego w szkole:

Joanna Włodarczyk

Zespół Szkół Zawodowych nr 1

ul. Górska 39, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Tel. (22) 775-20-43

zsz1ndm@wp.pl

 

Koordynator projektu:

Małgorzata Jaglińska

Tel. (22) 351-93-20

malgorzata.jaglinska@frdl.org.pl

 

Biuro projektu:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze

ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa

Tel. (22) 351-93-20, Faks (22) 351-93-10

www.frdl.mazowsze.pl

 • autor: ZSZ Nr 1 NDM, data: 2014-11-24

Wdrażanie metody CAF 2006 w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim zostało zakwalifikowane do udziału w projekcie pn.”Wzmocnienie potencjału instytucjonalno - kadrowego 5 JST” organizowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu V ”Dobre rządzenie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 5.2 „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”, Poddziałanie 5.2.1. „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej”.Celem projektu jest między innymi: upowszechnianie wiedzy na temat modelu CAF, będącego instrumentem kompleksowego zarządzania jakością oraz przeprowadzenie przy pomocy narzędzi metody CAF 2006 samooceny w jednostkach samorządu terytorialnego z terenu całej Polski

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Przebudowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane zostało ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel. 22 765 32 00 fax. 22 765 32 01
sekretariat: tel. 22 765 32 90
email: sekretariat@nowodworski.pl

Dane do faktur:
Powiat Nowodworski
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP 531-16-88-975

INNE KONTAKTY

Starostwo Powiatowe korzysta z platformy ePUAP i posiada następujące skrytki:

 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Uwaga!
Aby można było złożyć wniosek, konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.

Fotokod

Starostwo Powiatowe jest czynne w:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek - piątek 8:00 - 16:00

Wydział Komunikacji i Transportu przyjmuje klientów w:

poniedziałek 9:00 - 16:45
wtorek - piątek 8:00 - 15:00

 • Rejestracja pojazdów tel. 22 765 32 84
 • Leasing tel. 22 765 32 83
 • Prawa jazdy tel. 22 765 32 82
 • Licencje tel. 22 765 32 85

email: komunikacja@nowodworski.pl

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych będzie STAROSTA NOWODWORSKI z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
 2. za pośrednictwem platformy ePUAP:
 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Inspektor ochrony danych

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) jest Beata Duch - Kosiorek. Można się z nim kontaktować poprzez e-mail na adres: iodo@nowodworski.pl.

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez UODO, w tym realizacji Państwa praw.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e). 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą Minister Cyfryzacji w związku z zamieszczeniem formularza wniosku na platformie E-PUAP oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego w związku z korzystaniem z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD).

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

 

Mapa powiatu nowodworskiego

[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego
[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.