Powiat Nowodworski

Przejście do sekcji:

Odnośniki

Menu

Treść

Dopalacze. Gdzie szukać pomocy ?

W ostatnich dniach w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami – tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiły osoby z ostrym zatruciem organizmu. Apelujemy i ostrzegamy, aby nie kupować i nie zażywać takich substancji.

Polityka zdrowotna

Art. 68 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej:
1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia.
2. Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Warunki i zakres udzielania świadczeń określa ustawa.
3. Władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku.
4. Władze publiczne są obowiązane do zwalczania chorób epidemicznych i zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska.
5. Władze publiczne popierają rozwój kultury fizycznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.

Punkty Nocnej i Świątecznej Pomocy Lekarskiej

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim informuje, iż na terenie powiatu nowodworskiego czynne są obecnie 3 punkty Nocnej i Świątecznej Pomocy Lekarskiej.Pierwsze 2 punkty zlokalizowane są w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Miodowej 2 (budynek pogotowia). Punkt stały - numer kontaktowy: 22 775 30 81, wew. 237, 234, 343 oraz  punkt wyjazdowy -  numer kontaktowy: 22 775 30 81 wew. 282.Trzeci punkt  Nocnej i Świątecznej Pomocy Lekarskiej mieści się w Nasielsku przy ul. Kościuszki 29 (budynek Posterunku Policji) - numer kontaktowy: 23 691 22 03.

Publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej na terenie powiatu nowodworskiego

Dane teleadresowe publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej na terenie powiatu nowodworskiego

Informacja dla pacjentów POZ

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia publikuje listę przychodni POZ, które podpisały umowy z NFZ na realizację świadczeń opieki zdrowotnej od 1 stycznia 2015 r.


Szczegółowe informacje dla pacjentów dostępne są również pod numerem całodobowej infolinii mazowieckiego NFZ: (22) 456 74 01

ZMIANA W DYŻURACH APTEK

Szanowni Państwo,

informuję, że w związku z zamknięciem apteki przy ul. Paderewskiego 4 B w Nowym Dworze Mazowieckim, dyżur telefoniczny w okresie 9 – 15 listopada 2015 r. w godzinach 24.00 – 7.30  pełnić będzie Apteka Syrenka przy ul. Mazowiecka 11 w Nowym Dworze Mazowieckim.

Apteka

Informujemy, iż apteka przy ul. Bohaterów Modlina 28 w Nowym Dworze Mazowieckim wznowiła działalność.

Godziny pracy apteki nie uległy zmianie:

czynna każdego dnia tygodnia w godzinach : 7.30 - 24.00

 

Harmonogram pracy i dyżurów aptek na terenie powiatu nowodworskiego

Harmonogram pracy i dyżurów aptek na terenie powiatu nowodworskiego

Leczenie w Unii Europejskiej

Leczenie w Unii Europejskiej

Prawa pacjenta

Prawa pacjenta

Profilaktyka zdrowotna

Profilaktyka zdrowotna

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Przebudowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane zostało ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel. 22 765 32 00 fax. 22 765 32 01
sekretariat: tel. 22 765 32 90
email: sekretariat@nowodworski.pl

Dane do faktur:
Powiat Nowodworski
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP 531-16-88-975

INNE KONTAKTY

Starostwo Powiatowe korzysta z platformy ePUAP i posiada następujące skrytki:

 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Uwaga!
Aby można było złożyć wniosek, konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.

Fotokod

Starostwo Powiatowe jest czynne w:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek - piątek 8:00 - 16:00

Wydział Komunikacji i Transportu przyjmuje klientów w:

poniedziałek 9:00 - 16:45
wtorek - piątek 8:00 - 15:00

 • Rejestracja pojazdów tel. 22 765 32 84
 • Leasing tel. 22 765 32 83
 • Prawa jazdy tel. 22 765 32 82
 • Licencje tel. 22 765 32 85

email: komunikacja@nowodworski.pl

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych będzie STAROSTA NOWODWORSKI z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
 2. za pośrednictwem platformy ePUAP:
 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Inspektor ochrony danych

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) jest Beata Duch - Kosiorek. Można się z nim kontaktować poprzez e-mail na adres: iodo@nowodworski.pl.

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez UODO, w tym realizacji Państwa praw.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e). 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą Minister Cyfryzacji w związku z zamieszczeniem formularza wniosku na platformie E-PUAP oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego w związku z korzystaniem z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD).

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

 

Mapa powiatu nowodworskiego

[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego
[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
baner toplayer
Informacja wydziału komunikacji