Powiat Nowodworski

Przejście do sekcji:

Odnośniki

Menu

Treść

Eliminacje powiatowe XLII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym łączy naukę z zabawą i elementami rywalizacji. Jego celem jest m.in. popularyzowanie przepisów i zasad bezpieczeństwa na drodze, upowszechnienie umiejętności udzielania pierwszej pomocy oraz promowanie roweru jako środka transportu. Mogą w nim wziąć udział uczniowie szkół podstawowych.  Turniej przeprowadzany jest w dwóch grupach: pierwszą są uczniowie klas V i VI, drugą – uczniowie klas VII, VIII i III gimnazjum. Uczestnicy turnieju, aby zakwalifikować się do finału, muszą przejść kilka etapów: eliminacje klasowe, szkolne, powiatowe, rejonowe, wojewódzkie.

2 kwietnia 2019 r. nasza szkoła była gospodarzem eliminacji powiatowych XLII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych. Eliminacje powiatowe zostały objęte patronatem Starosty Nowodworskiego.

Od godziny 10.00 w zmaganiach rywalizowało 5 drużyn reprezentujących szkoły podstawowe z terenu powiatu nowodworskiego. Drużyny grupy I składały się z czterech osób (2 dziewczynek i 2 chłopców), natomiast drużyny grupy II były reprezentowane przez drużyny trzyosobowe.

GRUPA I

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dębinkach - drużyna w składzie: Natalia Wiśniewska, Lidia Myszkowska, Jakub Karol Kobuszewski, Dominik Suski, pod opieką p. Małgorzaty Łuczyńskiej.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku – drużyna w składzie: Patrycja Czyż, Agata Waleśkiewicz, Szymon Chmurski, Jakub Nagel rez. Alicja Kosela, pod opieką p . Moniki Paluszek.

GRUPA II

Szkoła Podstawowa z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim – drużyna w składzie: Jagoda Jandy, Agata Malinowska, Dominika Pręgowska, pod opieką p. Anny Dąbrowieckiej.

Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Starych Pieścirogach i drużyna w składzie: Julia Pawlak, Jakub Markowicz, Krystian Piecychna, pod opieka p. Małgorzaty Łuczyńskiej.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku – drużyna w składzie: Maria Zawadzka, Jan Biernacki, Maks Obidziński, pod opieką p . Moniki Paluszek.

Turniej został przeprowadzony przez policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji: podkom. Katarzynę Mac – sędzia główny, sierż. Małgorzatę Staniszewską, mł. asp. Radosława Wasilewskiego z nasielskiego komisariatu oraz strażaków – ratowników z OSP w Nasielsku: p. Przemysława Malinowskiego i p. Marka Rzeczkowskiego.

Z ramienia szkoły za organizacje turnieju odpowiedzialne były Panie: Monika Paluszek, Magda Mackiewicz, Ewa Lipowska i Małgorzata Sitek.

Swoją obecnością podczas Turnieju zaszczycili nas: p. Hanna Pietrzak – Dyrektor Usług Wspólnych w Nasielsku oraz sekretarz Nasielska p. Marek Maluchnik.

Wszyscy uczestnicy turnieju rywalizowali w czterech konkurencjach: test wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, test dotyczący skrzyżowań, jazda po torze przeszkód oraz udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.

Test wiedzy składał się z 25 pytań, obejmował zagadnienia znajomości zasad bezpieczeństwa i przepisów obowiązujących w ruchu drogowym. Test skrzyżowania zawierał 10 pytań, polegał na ustaleniu prawidłowej kolejności przejazdu przez skrzyżowania. Wszystkie zagadnienia teoretyczne zostały przygotowane przez specjalistów z Komendy Stołecznej Policji. Nad całością czuwała podkom. Katarzyna Mac.

Kolejna konkurencja polegała na udzieleniu przez całą drużynę pomocy osobie poszkodowanej. Zadania w tej kategorii zostały przeprowadzone przez ratowników z OSP w Nasielsku.

Ostatnim elementem turnieju był tor przeszkód. Zasady pokonywania toru przedstawili uczestnikom policjanci z Komendy Stołecznej, którzy też czuwali nad prawidłowym przebiegiem turnieju. Przeszkody i użyte w rywalizacji rowery były własnością organizatora.

Po dokładnym podliczeniu wyników wyłoniono zwycięzców turnieju:

Grupa I

I miejsce- Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku;

II miejsce - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dębinkach.

Grupa II

I miejsce - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku;

II miejsce - Szkoła Podstawowa z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim;

III miejsce - Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Starych Pieścirogach.

Najlepsi uczestnicy turnieju w klasyfikacji indywidualnej to: Patrycja Czyż i Jan Biernacki ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku.

Drużyny oraz najlepsi uczestnicy turnieju otrzymali statuetki, dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostę Nowodworskiego oraz Burmistrza Nasielska.

W kolejnym etapie, który odbędzie się 7 maja w Warszawie, nasz powiat reprezentować będą drużyny ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku pod opieką p. Moniki Paluszek i p. Magdy Mackiewicz.

Zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

  [treść archiwalna]
 • autor: Koordynator Turnieju Monika Paluszek
 • Turniej BRD
 • Turniej BRD
 • Turniej BRD
 • Turniej BRD
 • Turniej BRD
 • Turniej BRD
 • Turniej BRD
 • Turniej BRD
 • Turniej BRD
 • Turniej BRD
 • Turniej BRD
 • Turniej BRD
  [treść archiwalna]
 • autor: SP Nasielsk

« wstecz

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Przebudowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane zostało ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel. 22 765 32 00 fax. 22 765 32 01
sekretariat: tel. 22 765 32 90
email: sekretariat@nowodworski.pl

Dane do faktur:
Powiat Nowodworski
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP 531-16-88-975

INNE KONTAKTY

Starostwo Powiatowe korzysta z platformy ePUAP i posiada następujące skrytki:

 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Uwaga!
Aby można było złożyć wniosek, konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.

Fotokod

Starostwo Powiatowe jest czynne w:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek - piątek 8:00 - 16:00

Wydział Komunikacji i Transportu przyjmuje klientów w:

poniedziałek 9:00 - 16:45
wtorek - piątek 8:00 - 15:00

 • Rejestracja pojazdów tel. 22 765 32 84
 • Leasing tel. 22 765 32 83
 • Prawa jazdy tel. 22 765 32 82
 • Licencje tel. 22 765 32 85

email: komunikacja@nowodworski.pl

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych będzie STAROSTA NOWODWORSKI z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
 2. za pośrednictwem platformy ePUAP:
 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Inspektor ochrony danych

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) jest Beata Duch - Kosiorek. Można się z nim kontaktować poprzez e-mail na adres: iodo@nowodworski.pl.

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez UODO, w tym realizacji Państwa praw.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e). 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą Minister Cyfryzacji w związku z zamieszczeniem formularza wniosku na platformie E-PUAP oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego w związku z korzystaniem z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD).

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

 

Mapa powiatu nowodworskiego

[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego
[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
baner toplayer
Informacja wydziału komunikacji