Powiat Nowodworski

Odnośniki

Menu

Treść

Gala Wolontariatu 2015

W dniu 03.02.2015r. w Sali Kina NIWA w Nasielsku odbyła się Gala Wolontariatu 2015, której pomysłodawcą i organizatorem był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku.

Uroczystość patronatem honorowym objęła Starosta Nowodworski Magdalena Biernacka oraz Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski. To dzięki  ich przychylności nasielscy wolontariusze mogli świętować.  W Gali wzięło udział ok. 100 osób. Zaproszeni goście to m.in.  Izabela Siander – Pełnomocnik Wojewody Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi; Dariusz Pietrowski – Prezes Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie;  Pani Dorota Jezierska – Prezes Zarządu Fundacji Bank Żywności w Ciechanowie, Radni Rady Miejskiej w Nasielsku, Przedstawiciele instytucji z terenu gminy Nasielsk, sponsorzy i wolontariusze, którym poświęcona była uroczystość.

Monika Nojbert Dyrektor MOPS w Nasielsku opowiedziała o wolontariacie w Nasielsku. Podkreślała, że wolontariat jest czymś niezwykle istotnym i niezwykle cennym, ponieważ w dzisiejszym zabieganym świecie, jest coraz mniej ludzi, którzy z własnej woli chcą dzielić się z innymi tym co sami posiadają, nie oczekując niczego w zamian.

To spotkanie było okazją do podziękowania wszystkim, którzy innym udzielają bezinteresownej pomocy.

Najmłodsi wolontariusze, którymi są przedszkolaki z Niepublicznego Przedszkola Sakolandia                w Nasielsku, przygotowały dla zgromadzonych  przedstawienie.  Następnie koordynator wolontariatu w MOPS Iwona Filipowicz omówiła prezentację, mającą na celu, przybliżenie pracy MOPS na rzecz rozwoju wolontariatu w powiecie nowodworskim.

Następnie przyszedł czas na podziękowania. Pierwsze podziękowania  z rąk Moniki Nojbert dyrektora MOPS w Nasielsku otrzymali Pan Paweł Calak  Wicestarosta Nowodworskiegi, który reprezentował Panią Magdalenę Biernacką Starostę Nowodworskiego oraz Pan Bogdan Ruszkowski Burmistrz Nasielska . Następnie panowie wręczyli podziękowania wolontariuszom, koordynatorom, sponsorom, darczyńcom, dobroczyńcom. Wszystkim, którzy wspierali ośrodek pomocy społecznej   w działaniach wolontarystycznych. Niektóre z wyróżnionych osób zabrały głos, dzieląc się swoimi spostrzeżeniami, mówiły o tym, jak wiele satysfakcji daje służba potrzebującym.

Na koniec Monika Nojbert zaprosiła wszystkich na słodki poczęstunek i powiedziała : Dzisiejsza uroczystość była bardzo potrzebna, ponieważ o rzeczach dobrych należy mówić często i głośno. Dzięki temu inne osoby usłyszą, że można i że warto pomagać.

 • autor: MOPS Nasielsk, data: 2015-02-12
 • Statuetka ufundowana przez Starostę dla wolontariuszy
 • autor: MOPS Nasielsk

« wstecz

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Przebudowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane zostało ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel. 22 765 32 00 fax. 22 765 32 01
sekretariat: tel. 22 765 32 90
email: sekretariat@nowodworski.pl

Dane do faktur:
Powiat Nowodworski
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP 531-16-88-975

INNE KONTAKTY

Starostwo Powiatowe korzysta z platformy ePUAP i posiada następujące skrytki:

 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Uwaga!
Aby można było złożyć wniosek, konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.

Fotokod

Starostwo Powiatowe jest czynne w:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek - piątek 8:00 - 16:00

Wydział Komunikacji i Transportu przyjmuje klientów w:

poniedziałek 9:00 - 16:45
wtorek - piątek 8:00 - 15:00

 • Rejestracja pojazdów tel. 22 765 32 84
 • Leasing tel. 22 765 32 83
 • Prawa jazdy tel. 22 765 32 82
 • Licencje tel. 22 765 32 85

email: komunikacja@nowodworski.pl

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych będzie STAROSTA NOWODWORSKI z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
 2. za pośrednictwem platformy ePUAP:
 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Inspektor ochrony danych

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) jest Agnieszka Kalbarczyk. Można się z nim kontaktować poprzez e-mail na adres: iodo@nowodworski.pl lub nr tel. 22 765 32 21

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez UODO, w tym realizacji Państwa praw. Do kompetencji Inspektora Ochrony Danych UODO nie należy natomiast załatwianie innych spraw, jak np. przyjmowanie zgłoszeń o wyznaczeniu IOD, przyjmowanie zgłoszeń o naruszeniach, udzielanie konsultacji czy rozpatrywanie skarg, które powinny być kierowane do UODO poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą UODO przy użyciu odpowiednich formularzy.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e). 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą Minister Cyfryzacji w związku z zamieszczeniem formularza wniosku na platformie E-PUAP oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego w związku z korzystaniem z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD).

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

 

Mapa powiatu nowodworskiego

[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego
[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.