Powiat Nowodworski

Odnośniki

Menu

Treść

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

W dniu 16.05.2015r. na terenie Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Dworze Mazowieckim odbył się VIII Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego pn. „Droga do Marzeń”. Piknik rodzinny zorganizowany został przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i skierowany do rodzin zastępczych z terenu Powiatu Nowodworskiego, dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.
Piknik pomógł rodzinom zastępczym w nawiązaniu ze sobą wzajemnego kontaktu. Stanowił także dla rodzin okazje do wymiany doświadczeń dotyczących wychowania dzieci. Święto to z pewnością przyczyniło się do przybliżenia idei rodzicielstwa zastępczego wśród władz samorządowych oraz obecnych rodzin zastępczych.
Celem tego dnia było przełamywanie stereotypów dotyczących rodzin zastępczych i wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych a także podniesienie prestiżu święta rodzin zastępczych oraz docenienie ich ogromnego wysiłku, zaangażowania i poświecenia.
Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego rozpoczął się oficjalnym przywitaniem gości przez Dyrekcję Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, jak również złożono podziękowania za wysiłek i zaangażowanie dla Teresy i Zbigniewa Rybka, którzy od 13.08.2003 r. prowadzili placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego dla ośmiorga wychowanków.
W imprezie uczestniczyło około 160 osób: w tym rodziny zastępcze, dzieci objęte pieczą zastępczą, ich rodzice biologiczni, wychowankowie, dyrektorzy, wychowawcy placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, pracownicy zespołu ds. pieczy zastępczej, działu OIK oraz zespołu ds. realizacji projektu systemowego. Pracownicy PCPR zaangażowani byli w organizację, służyli pomocą, dbali o sprawny przebieg Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Impreza była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach realizacji projektu systemowego pn. „Czas na aktywność”. Dzięki wsparciu wielu osób oraz instytucji mogliśmy wzbogacić naszą ofertę o szereg dodatkowych atrakcji, które umilały czas zaproszonym gościom. Wsparcie konferansjera przy organizowaniu zabaw i konkurencji sportowych, przejazd piętrowym autobusem, sfinansowanym przez firmę SINEVIA. Autobus przez kilka godzin przewoził dzieci wraz z rodzinami zastępczymi po ulicach Nowego Dworu Mazowieckiego. Centrum Doskonalenia Saperskiego zorganizowało zabawy dla dzieci takie jak: poszukiwanie wykrywaczem metali „skarbów”.
Najmłodsi mogli skorzystać z dmuchanej zjeżdżalni, trampoliny, malować farbami na kamieniach oraz cegłach. Dla wszystkich był wspólny grill, wata cukrowa, grochówka, hot-dogi, napoje ciepłe i zimne bez ograniczeń.
Główną atrakcją był mecz rodzin zastępczych z przedstawicielami władz samorządowych, który zakończył się wynikiem 3:2 dla rodzin zastępczych. Każdy uczestnik meczu otrzymał pamiątkowy medal a zwycięska drużyna otrzymała pamiątkowy puchar. Mecz piłki nożnej pomiędzy rodzinami zastępczymi a władzami samorządowymi, miał na celu popularyzację idei rodzicielstwa zastępczego.
Wszystkie te atrakcje miały na celu przybliżyć opiekunom zastępczym formy aktywnego spędzania czasu wolnego z dziećmi, zmotywować dzieci do zwiększenia aktywności oraz podejmowania nowych wyzwań. Była to także niepowtarzalna okazja do zbudowania wspólnych przeżyć i wspomnień.

 • autor: PCPR
 • Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

« wstecz

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Przebudowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane zostało ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel. 22 765 32 00 fax. 22 765 32 01
sekretariat: tel. 22 765 32 90
email: sekretariat@nowodworski.pl

Dane do faktur:
Powiat Nowodworski
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP 531-16-88-975

INNE KONTAKTY

Starostwo Powiatowe korzysta z platformy ePUAP i posiada następujące skrytki:

 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Uwaga!
Aby można było złożyć wniosek, konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.

Fotokod

Starostwo Powiatowe jest czynne w:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek - piątek 8:00 - 16:00

Wydział Komunikacji i Transportu przyjmuje klientów w:

poniedziałek 9:00 - 16:45
wtorek - piątek 8:00 - 15:00

 • Rejestracja pojazdów tel. 22 765 32 84
 • Leasing tel. 22 765 32 83
 • Prawa jazdy tel. 22 765 32 82
 • Licencje tel. 22 765 32 85

email: komunikacja@nowodworski.pl

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych będzie STAROSTA NOWODWORSKI z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
 2. za pośrednictwem platformy ePUAP:
 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Inspektor ochrony danych

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) jest Beata Duch - Kosiorek. Można się z nim kontaktować poprzez e-mail na adres: iodo@nowodworski.pl.

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez UODO, w tym realizacji Państwa praw.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e). 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą Minister Cyfryzacji w związku z zamieszczeniem formularza wniosku na platformie E-PUAP oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego w związku z korzystaniem z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD).

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

 

Mapa powiatu nowodworskiego

[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego
[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.