Powiat Nowodworski

Przejście do sekcji:

Odnośniki

Menu

INWESTYCJE

Treść

Przebudowa drogi w Zakroczymiu

Szanowni Państwo,

dniu 19 listopada 2019 r. została podpisana umowa na długo wyczekiwany remont drogi powiatowej nr 3001W na odcinku Swobodnia – Zakroczym – ul. Koźmińskiego – ul. Warszawska – ul. Gałachy do drogi krajowej nr 62 od km 6+518 do km 8+058. Dzięki wielkim staraniom Zarządu i Rady Powiatu Nowodworskiego zapewnione będą komfortowe warunki podróżowania nie tylko mieszkańcom gminy Zakroczym, ale i wszystkim użytkownikom drogi. Kwota inwestycji wynosi 1 594 622,92 zł brutto. Wykonawcą prac była firma P.H.U „PRIMA” Bogdan Głuchowski z siedzibą w Sochaczewie.

W dniu 11 grudnia 2019 r. w Warszawie została podpisana umowa z Wojewodą Mazowieckim w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania pn.: " Przebudowa drogi powiatowej na 3001W na odcinku Swobodnia - Zakroczym - ul. Koźmińskiego - ul. Warszawska - ul. Gałachy - do drogi krajowej nr 62 od km 6+518 do 9+141". Umowa opiewa na kwotę 2 125 891 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. zrealizowano przebudowę drogi powiatowej nr 3001W  na odcinku Swobodnia- Zakroczym - ul. Koźmińskiego - ul. Warszawska - ul. Gałachy do drogi krajowej nr 62 o długości 2623 m wraz z ciągiem pieszo – rowerowym zlokalizowanym przy jezdni o długości 2187 m na podstawie posiadanej dokumentacji projektowej. Dotychczas zostały wykonane roboty budowlane na część pierwszą odcinka o długości 1540 m wraz z ciągiem pieszo – rowerowym o długości 1372 m i pobocza o szerokości 1 m. Oczyszczono rowy drogowe oraz przepusty zlokalizowane w ciągu przebudowanego odcinka drogi. Wykonano także dwa perony autobusowe, a także zostały zamontowane latarnie hybrydowe na wysokości przejść dla pieszych.

W dniu 21 grudnia br. powiat nowodworski zawarł umowę z firmą Infrastruktura BUD-59 Sp. z .o.o. na realizację drugiej części inwestycji. Kwota inwestycji to 1 049 784,13 zł brutto, a termin wykonania datowany jest na 29.05.2020r.


Wydatki poniesione przez powiat nowodworski na realizację ww. zadania to kwota 1 602 436,57 zł.

 • Podpisanie umowy z właścicielem firmy Prima
 • Oględziny drogi w dn. 28.11.2019 r.
 • Droga przed remontem
 • Oględziny drogi w dn. 28.11.2019 r.
 • Spotkanie u Wojewody Mazowieckiego
 • Podpisanie umowy z wykonawcą inwestycji
 • Zakończony pierwszy etap inwestycji
 • Zakończony pierwszy etap inwestycji
 • Zakończony pierwszy etap inwestycji
 • Zakończony pierwszy etap inwestycji
 • Roboty na drugim odcinku inwestycji
 • Roboty na drugim odcinku inwestycji

« wstecz

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Przebudowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane zostało ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel. 22 765 32 00 fax. 22 765 32 01
sekretariat: tel. 22 765 32 90
email: sekretariat@nowodworski.pl

Dane do faktur:
Powiat Nowodworski
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP 531-16-88-975

Kliknij w tekst aby zobaczyć INNE KONTAKTY

Starostwo Powiatowe korzysta z platformy ePUAP i posiada następujące skrytki:

 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Uwaga!
Aby można było złożyć wniosek, konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.

Fotokod z danymi adresowymi i kontaktowymi

Od 1 czerwca 2020 r. Starostwo Powiatowe czynne jest:

poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 16:00


Wydział Komunikacji i Transportu przyjmuje interesantów:

poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 12:00 oraz 13:00 - 15:00
 

 • Rejestracja pojazdów tel. 22 765 32 84
 • Leasing tel. 22 765 32 83
 • Prawa jazdy tel. 22 765 32 82
 • Licencje tel. 22 765 32 85

email: komunikacja@nowodworski.pl

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych będzie STAROSTA NOWODWORSKI z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
 2. za pośrednictwem platformy ePUAP:
 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Inspektor ochrony danych

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) jest Beata Duch - Kosiorek. Można się z nim kontaktować poprzez e-mail na adres: iodo@nowodworski.pl.

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez UODO, w tym realizacji Państwa praw.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e). 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą Minister Cyfryzacji w związku z zamieszczeniem formularza wniosku na platformie E-PUAP oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego w związku z korzystaniem z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD).

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

 

Mapa powiatu nowodworskiego

[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego
[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.