Powiat Nowodworski

Przejście do sekcji:

Odnośniki

Menu

Treść

Z myślą o potrzebach mieszkańców - projekt utworzenia punktu obsługi klienta

Szanowni Państwo, jedną z inwestycji powiatu nowodworskiego w 2021 roku będzie utworzenie punktu obsługi klienta w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Paderewskiego 1B. Przedsięwzięcie zakłada utworzenie pomieszczeń, w których klienci będą mogli korzystać z usług urzędu w komfortowych warunkach. Co ważne, punkt obsługi będzie spełniał standardy architektoniczne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami).

Na czym polega planowana inwestycja?

Inwestycja obejmuje pozyskanie dodatkowych 300 m2 powierzchni z przeznaczeniem na pomieszczenia, w których będzie można skorzystać z usług:

 • Wydziału Komunikacji i Transportu,
 • Stanowiska szybkiej obsługi dla interesantów Wydziału Architektury i Budownictwa, Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami oraz innych wydziałów,
 • Wydziału Administracyjno-Organizacyjnego tj. punkt informacji, kancelaria, potwierdzanie Profilu Zaufanego,
 • punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej,
 • Rzecznika Praw Konsumenta.

Klienci będą mieli do dyspozycji dużą poczekalnię oraz miejsca na wypełnianie dokumentów. Inwestycja nie wpłynie negatywnie na ilość miejsc parkingowych.

Jakie korzyści dla naszych klientów?

Dla osób załatwiających sprawy w Wydziale Komunikacji i Transportu przygotowanych zostanie 8 stanowisk, co usprawni obsługę oraz zminimalizuje kolejki. Obok Wydziału Komunikacji i Transportu umieszczony zostanie punkt kasowy.

Klienci będą mogli skorzystać również ze stanowisk obsługi spraw prowadzonych przez m.in. Wydział Architektury i Budownictwa oraz Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

W projekcie przewidziano także salę spotkań, w której klient będzie mógł w warunkach gwarantujących poufność swoich danych, uzyskać wgląd w dokumentację oraz wszelkie informacje o przebiegu swojej sprawy.

Jednym z udogodnień uwzględnionych w projekcie będzie również specjalne miejsce, z którego będą mogły skorzystać matki z dziećmi (w pokoju będzie można np. przewinąć, nakarmić lub uspokoić dziecko).

Z myślą o osobach niepełnosprawnych

Istotnym celem utworzenia punktu obsługi klienta jest ułatwienie korzystania z usług urzędu dla osób niepełnosprawnych. Stanowiska obsługi klienta będą przygotowane zgodnie z zasadami dostępności, dzięki czemu osoby mające trudności w poruszaniu się nie będą miały kłopotów w załatwianiu spraw urzędowych na miejscu w tutejszym urzędzie.

Naszym celem jest zapewnienie komfortu dla klientów w oparciu o ich potrzeby i oczekiwania, zgodnie ze standardami przyjaznego urzędu. Chcemy, aby osoby przychodzące do Starostwa były usatysfakcjonowane obsługą w odpowiednich warunkach, dzięki czemu w przyszłości, bez względu na sytuację epidemiczną lub niekorzystne zjawiska, zostanie zachowana ciągłość obsługi przy uwzględnieniu ochrony zdrowia zarówno klientów, jak i pracowników.

Dzięki poniższym załącznikom możecie Państwo zapoznać się z projektem utworzenia punktu obsługi klienta oraz wizualizacją obiektu.

Opis alternatywny do rysunku numer 3

Opis alternatywny do rysunku numer 4

Opis alternatywny do rysunku numer 5

 • Rysunek numer 1 - Rzut projektu budynku Starostwa, po...
 • Rysunek numer 2 - Mapa projektu, obok legenda objaśniająca...
 • Rysunek numer 3 - Wizualizacja projektu - widok od boku...
 • Rysunek numer 4 - Wizualizacja projektu - widok od boku...
 • Rysunek numer 5 - Wizualizacja projektu - widok od przodu...

« wstecz

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Przebudowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane zostało ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel. +48 22 765 32 00, fax. +48 22 765 32 91
sekretariat: tel. +48 22 765 32 90
e-mail: sekretariat@nowodworski.pl

Dane do faktur:
Powiat Nowodworski
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP 531-16-88-975

Kliknij w tekst aby zobaczyć INNE KONTAKTY

Starostwo Powiatowe korzysta z platformy ePUAP i posiada następujące skrytki:

 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Uwaga!
Aby można było złożyć wniosek, konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.

Deklaracja dostępności

Fotokod z danymi adresowymi i kontaktowymi

Starostwo Powiatowe jest czynne:

 • Poniedziałek 8.00 – 17.00
 • Wtorek – Czwartek 8.00 – 16.00
 • Piątek 8.00 – 15.00

Wydział Komunikacji i Transportu obsługuje w godzinach:

 • Poniedziałek 8.00 – 16.30
 • Wtorek – Czwartek 8.00 – 15.00
 • Piątek 8.00 – 14.00
 • Rejestracja pojazdów - tel. +48 22 765 32 84
 • Leasing - tel. +48 22 765 32 83
 • Prawa jazdy - tel. +48 22 765 32 82
 • Licencje - tel. +48 22 765 32 85

e-mail: komunikacja@nowodworski.pl

Informacje dotyczące przetwarzania danych

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych będzie STAROSTA NOWODWORSKI z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
 2. za pośrednictwem platformy ePUAP:
 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Inspektor ochrony danych

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) poprzez e-mail na adres: iodo@nowodworski.pl.

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez UODO, w tym realizacji Państwa praw.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e). 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą Minister Cyfryzacji w związku z zamieszczeniem formularza wniosku na platformie E-PUAP oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego w związku z korzystaniem z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD).

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Mapa powiatu nowodworskiego

[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego
[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.