Powiat Nowodworski

Przejście do sekcji:

Odnośniki

Menu

Treść

Zapraszamy wszystkie osoby ze szczególnymi potrzebami

Miło nam poinformować, iż z dniem 22.02.2021 r. na terenie powiatu nowodworskiego ruszył projekt pt. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door realizowany w ramach Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 pn. „Bezpiecznie do celu”.

Powiat Nowodworski, zgłosił swój udział w ogłoszonym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych konkursie grantowym pozyskując kwotę 905 300,00 zł. Fundusze te zostały przeznaczone przede wszystkim na zakup samochodu dostosowanego do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, mogący pomieścić do 9 osób. Jest on wyposażony w schodołaz i wózek inwalidzki, dzięki czemu transport osób zamieszkujących wyższe kondygnacje budynków wielorodzinnych nie będzie stanowić problemu.

O co chodzi w tym projekcie?

Głównym celem projektu jest wprowadzenie nowej jakości usług transportowych, szczególnie na obszarach wiejskich, gdzie dostęp do placówek służby zdrowia, gabinetów rehabilitacyjnych, także do zakładów pracy na otwartym rynku jest utrudniony.

W ramach realizacji programu, osoby uprawnione będą miały zapewniony przewóz z miejsca zamieszkania do punktu docelowego, które wskażą np. placówek służby zdrowia, gabinetów rehabilitacyjnych, urzędów, instytucji kultury bądź innych miejsc użyteczności publicznej. Oprócz transportu specjalistycznego, realizator programu zapewni również możliwość skorzystania z transportu indywidualnego. Przy czym należy zaznaczyć, że ze wspomnianego wsparcia, świadczonego przez powiat nowodworski, będzie można korzystać jedynie na terenie naszego powiatu i będzie ono dostępne wyłącznie dla mieszkańców gmin: Nowy Dwór Mazowiecki, Nasielsk, Zakroczym, Pomiechówek, Czosnów i Leoncin.

Dla kogo realizujemy projekt?

Do korzystania z przewozów uprawnieni są tylko pełnoletni mieszkańcy powiatu nowodworskiego spełniający określone kryteria, czyli osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności tj.:

 1. ograniczoną możliwością poruszania się, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności (lub równoważne),
 2. osoby nieposiadające takiego orzeczenia a mające trudności z chodzeniem z widoczną dysfunkcją,
 3. osoby starsze.

W wyjątkowych sytuacjach dyspozytor może zezwolić osobie z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności na skorzystanie z transportu specjalistycznego, jeśli uzna, że jest to jedyna możliwość by zapewnić jej właściwe wsparcie.

Regulamin świadczenia usług transportowych door-to-door dopuszcza sytuację, iż osoba z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności mająca kłopoty w samodzielnym poruszaniu, może korzystać z usługi transportowej wraz z opiekunem lub asystentem osoby z niepełnosprawnościami oraz psa asystującego. W tej sytuacji opiekun takiej osoby ma prawo do przejazdu bezpłatnego tylko w ramach usługi świadczonej dla osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności. O tym fakcie ma obowiązek poinformować w momencie składania zamówienia.

Jaki jest koszt przejazdu?

Usługi te są przystępne cenowo dla osób korzystających (osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności.

Stawki za przejazd transportem niespecjalistycznym:

 1. przy odległości do 10 km stawka za 1 kilometr wynosi: 0,50 zł,
 2. przy odległości powyżej 10 km stawka za każdy kilometr powyżej 10 km wynosi: 0,25 zł.

Dokładne zasady i instrukcje co do korzystania z przedstawionego wsparcia, zawarte są w Regulaminie świadczenia usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności na terenie powiatu nowodworskiego, który opublikowany został na:

 1. stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim www.bip.nowodworski.pl
 2. stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim www.pcpr.nowodworski.pl

Kontakt w sprawie projektu.

Osoby zainteresowane zapraszamy do Punktu Obsługi Klienta (POK) w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) przy ul. Chemików 6 w Nowym Dworze Mazowieckim pokój nr 106 - sekretariat, w którym będzie możliwość osobistego kontaktu:

 1. dni i godziny dostępności usługi door-to-door: poniedziałek – piątek: 8:00 – 16:00,
 2. dni i godziny dostępności Punktu Obsługi Klienta: poniedziałek – piątek: 8:00 – 13:00.

Rejestracja osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności następuje przy pierwszym kontakcie z dyspozytorem poprzez kontakt telefoniczny: 728-096-651 lub 22 365-01-35.

Zapraszamy do kontaktu także poprzez mail: doortodoor@pcprndm.pl

Zapraszamy do śledzenia stron internetowych www.nowodworski.pl oraz www.pcpr.nowodworski.pl gdzie zamieszczamy aktualne informacje nt. realizacji projektu.

 • Starosta, Wicestarosta i Dyrektor PCPR w tle zakupiony...
 • Wicestarosta, Starosta przed samochodem z rampą
 • Zakupiony samochód do przewozu osób niepełnosprawnych
 • Wózek inwalidzki - schodołaz

« wstecz

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Przebudowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane zostało ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel. +48 22 765 32 00, fax. +48 22 765 32 91
sekretariat: tel. +48 22 765 32 90
e-mail: sekretariat@nowodworski.pl

Dane do faktur:
Powiat Nowodworski
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP 531-16-88-975

Kliknij w tekst aby zobaczyć INNE KONTAKTY

Starostwo Powiatowe korzysta z platformy ePUAP i posiada następujące skrytki:

 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Uwaga!
Aby można było złożyć wniosek, konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.

Deklaracja dostępności

Fotokod z danymi adresowymi i kontaktowymi

Starostwo Powiatowe jest czynne:

 • Poniedziałek 8.00 – 17.00
 • Wtorek – Czwartek 8.00 – 16.00
 • Piątek 8.00 – 15.00

Wydział Komunikacji i Transportu obsługuje w godzinach:

 • Poniedziałek 8.00 – 16.30
 • Wtorek – Czwartek 8.00 – 15.00
 • Piątek 8.00 – 14.00
 • Rejestracja pojazdów - tel. +48 22 765 32 84
 • Leasing - tel. +48 22 765 32 83
 • Prawa jazdy - tel. +48 22 765 32 82
 • Licencje - tel. +48 22 765 32 85

e-mail: komunikacja@nowodworski.pl

Informacje dotyczące przetwarzania danych

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych będzie STAROSTA NOWODWORSKI z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
 2. za pośrednictwem platformy ePUAP:
 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Inspektor ochrony danych

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) poprzez e-mail na adres: iodo@nowodworski.pl.

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez UODO, w tym realizacji Państwa praw.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e). 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą Minister Cyfryzacji w związku z zamieszczeniem formularza wniosku na platformie E-PUAP oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego w związku z korzystaniem z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD).

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Mapa powiatu nowodworskiego

[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego
[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.