Powiat Nowodworski

Przejście do sekcji:

Odnośniki

Menu

INWESTYCJE

Treść

Inwestycje drogowe w roku 2018

Zadania inwestycyjne dotyczące infrastruktury drogowej zrealizowane w roku 2018:

 

„Projekt podwyższenia efektywności i bezpieczeństwa komunikacji synergicznych elementów sieci dróg powiatu nowodworskiego wraz z przebudową obiektu mostowego o nr JNI 35000567”. Wartość 13 744 907,67 zł. 

W ramach zadania dokonano przebudowy następujących dróg:

- drogi nr 2430W Wągrodno – Budy Siennickie - Studzianki na odcinku o długości 1200 m

- drogi nr 2428W Ruszkowo – Studzianki – Nuna na odcinku o długości 1785 m w miejscowości Nuna w zakresie jezdni oraz chodnika i o długości 1370 m w miejscowości Dębinki w zakresie budowy chodnika.

- drogi nr 2425W Pieścirogi - Siennica o długości 705 m w miejscowości Siennica

- drogi nr 2426W Pieścirogi – dojazd do stacji kolejowej Nasielsk o długości 210 m w miejscowości Pieścirogi Nowe w zakresie budowy chodnika,

- drogi nr 3045W Władysławowo – Gawłowo – Cieksyn – do drogi nr 571 na odcinku o długości 200 m w miejscowości Cieksyn wraz z przebudową obiektu mostowego o nr JNI35000567,

- drogi nr 2411W od drogi nr 571 – Borkowo – Błędowo – Szczypiorno – Pomiechówek na odcinku o długości 2800 m w miejscowości Błędowo w zakresie jezdni oraz na odcinku o długości 1989 m w zakresie budowy chodnika,

- drogi nr 1802W od drogi nr 61 – Zegrze –Dębę – Orzechowo – do drogi nr 62 na odcinku o długości 2160 m w miejscowości Orzechowo,

- drogi nr 2414W Swobodnia – Falbogi Borowe - Błędowo na odcinku o długości 700 m w miejscowości Janowo,

- drogi nr 3002W Miączynek – Smoszewo – Nowe Trębki – Kroczewo na odcinku o długości 2040 m w miejscowości Trębki Nowe,

- drogi nr 4134W Kampinos – Górki – Dąbrowa - do drogi 579 na odcinku o długości 1800 m w miejscowości Górki,

- drogi nr 2401W Secymin Polski – Nowiny - Leoncin – Nowe Grochale – do drogi nr 575 na odcinku o długości 2370 m w miejscowości Nowe Grochale oraz Stare Grochale.

 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2424W Nasielsk – Nuna” na odcinku o długości 1300 m w zakresie podbudowy z kruszywa, poboczy o szer. 1,0 m wraz z odtworzeniem rowów drogowych. Wartość robót: 483 390,38 zł. Dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych, wysokość dofinansowania 165 000,00 zł.

 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3001W na odcinku 4890 m od drogi krajowej 62 do miejscowości Swobodnia”.

Wykonano roboty bitumiczne w zakresie nawierzchni  jezdni – o szer. 6,0 m na odcinku o długości 4890 m, pobocza z kruszywa łamanego szer. 1,0 m na dł. 5775 mb, odtworzono rowy drogowe, wybudowano chodnik o szer. 2,0 m na odc. 502 mb oraz wybudowano ciąg pieszo – rowerowy o nawierzchni bitumicznej szer. 2,5 m na odc. 2647 mb, wykonano 2 perony przystankowe, wykonano oznakowanie pionowe i poziome grubowarstwowe oraz elementy poprawy bezpieczeństwa ruchu tj. latarnia hybrydowa. Wartość zadania: 4 937 983,45 zł.  Dotacja z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Program Rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019", wysokość dofinansowania : 2 318 972,00 zł.

 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2409W na odcinku o długości 13 805 m od drogi krajowej nr 62 do miejscowości Nasielsk” (część 1).

Roboty drogowe związane z przebudową drogi powiatowej nr 2409W Pomiechówek – Nasielsk  na terenie gm. Pomiechówek oraz gm. Nasielsk. Roboty bitumiczne w zakresie wymiany nawierzchni jezdni o  szer. 6,0 m, pobocza z kruszywa szer. zm. 0,5 m do 1,0 m, odtworzenie rowów drogowych, wymiana przepustów pod zjazdami, oczyszczenie przepustów pod drogą, budowa ciągu pieszo – rowerowego o dł. 1825 m szer. 2,5 m, wykonanie zatoki autobusowej oraz peronów autobusowych z kostki brukowej, budowa chodnika o dł. 45 m o szer. 1,5 m, wykonanie oznakowania pionowe i poziome w tym oznakowanie aktywne, latarnie hybrydowe.

Wartość robót: 6 706 665,99 zł.

Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu" całkowita wysokość dofinansowania 4 199 087,36 zł.

« wstecz

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Przebudowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane zostało ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel. 22 765 32 00 fax. 22 765 32 01
sekretariat: tel. 22 765 32 90
email: sekretariat@nowodworski.pl

Dane do faktur:
Powiat Nowodworski
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP 531-16-88-975

INNE KONTAKTY

Starostwo Powiatowe korzysta z platformy ePUAP i posiada następujące skrytki:

 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Uwaga!
Aby można było złożyć wniosek, konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.

Fotokod

Starostwo Powiatowe jest czynne w:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek - piątek 8:00 - 16:00

Wydział Komunikacji i Transportu przyjmuje klientów w:

poniedziałek 9:00 - 16:45
wtorek - piątek 8:00 - 15:00

 • Rejestracja pojazdów tel. 22 765 32 84
 • Leasing tel. 22 765 32 83
 • Prawa jazdy tel. 22 765 32 82
 • Licencje tel. 22 765 32 85

email: komunikacja@nowodworski.pl

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych będzie STAROSTA NOWODWORSKI z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
 2. za pośrednictwem platformy ePUAP:
 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Inspektor ochrony danych

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) jest Beata Duch - Kosiorek. Można się z nim kontaktować poprzez e-mail na adres: iodo@nowodworski.pl.

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez UODO, w tym realizacji Państwa praw.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e). 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą Minister Cyfryzacji w związku z zamieszczeniem formularza wniosku na platformie E-PUAP oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego w związku z korzystaniem z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD).

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

 

Mapa powiatu nowodworskiego

[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego
[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
baner toplayer
Jak załatwić sprawę w Starostwie w czasie epidemii?