Powiat Nowodworski

Przejście do sekcji:

Odnośniki

Menu

Treść

Tarcza Antykryzysowa dla organizacji pozarządowych

Dnia 17 kwietnia Prezydent podpisał Ustawę o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, która weszła w życie dzień po publikacji. Znalazły się w niej nowe przepisy istotne dla organizacji pozarządowych, których zabrakło w poprzednich wersjach regulacji antykryzysowych. Większość artykułów ustawy wchodzi w życie dzień po publikacji (w tym wszystkie wskazane poniżej). Będą to więc przepisy, które zaczną obowiązywać już w kwietniu 2020 r.

Oto kilka przepisów tej wersji Tarczy, na które warto zwrócić uwagę:

 • Przepis, który spowoduje zmianę terminu na publikację sprawozdań organizacji pożytku publicznego w bazie sprawozdań OPP prowadzonej przez Narodowy Instytut Wolności. Terminy sprawozdawcze OPP będą zgrane z przesuniętymi terminami dotyczącymi sprawozdań finansowych. Ostatecznie o tych terminach zadecyduje rozporządzenie wydane przez Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego.
 • Przepis wydłużający okres, w którym wybieramy organizację pożytku publicznego w zeznaniu podatkowym (ponieważ wydłuża się sam okres składania zeznań podatkowych). OPP, do której ma trafić nasz 1%, będziemy mogli wskazywać w rozliczeniach do końca maja (a nie, jak to zwykle było, do końca kwietnia).
 • Przepisy o głosowaniu i posiedzeniach on-line. Organizacje pozarządowe (władze organizacji) będą mogły przeprowadzać głosowania on-line (z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej) oraz odbywać posiedzenia on-line.

Ta wersja tarczy zawiera jeszcze inne zapisy istotne dla NGO, jak np. dalsze zwolnienia z ZUS czy zmiany w zasadach zlecania i realizacji zadań publicznych w czasie epidemii. Przydatne informacje dla organizacji pozarządowych znajdziecie również Państwo w zakładce NGO na stronie www.gov.pl.

Kliknij tu, aby zapoznać się z Ustawą o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

 • autor: źródła: publicystyka.ngo.pl, gov.pl

« wstecz

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Przebudowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane zostało ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel. 22 765 32 00 fax. 22 765 32 01
sekretariat: tel. 22 765 32 90
email: sekretariat@nowodworski.pl

Dane do faktur:
Powiat Nowodworski
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP 531-16-88-975

Kliknij w tekst aby zobaczyć INNE KONTAKTY

Starostwo Powiatowe korzysta z platformy ePUAP i posiada następujące skrytki:

 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Uwaga!
Aby można było złożyć wniosek, konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.

Fotokod z danymi adresowymi i kontaktowymi

Od 1 czerwca 2020 r. Starostwo Powiatowe czynne jest:

poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 16:00


Wydział Komunikacji i Transportu przyjmuje interesantów:

poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 12:00 oraz 13:00 - 15:00
 

 • Rejestracja pojazdów tel. 22 765 32 84
 • Leasing tel. 22 765 32 83
 • Prawa jazdy tel. 22 765 32 82
 • Licencje tel. 22 765 32 85

email: komunikacja@nowodworski.pl

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych będzie STAROSTA NOWODWORSKI z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
 2. za pośrednictwem platformy ePUAP:
 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Inspektor ochrony danych

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) jest Beata Duch - Kosiorek. Można się z nim kontaktować poprzez e-mail na adres: iodo@nowodworski.pl.

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez UODO, w tym realizacji Państwa praw.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e). 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą Minister Cyfryzacji w związku z zamieszczeniem formularza wniosku na platformie E-PUAP oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego w związku z korzystaniem z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD).

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

 

Mapa powiatu nowodworskiego

[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego
[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.