Powiat Nowodworski

Przejście do sekcji:

Odnośniki

Menu

Treść

Zabytki architektury:

 • TWIERDZA MODLIN – wybudowana na polecenie Napoleona w latach 1806-1812, zabytek sztuki fortyfikacyjnej klasy europejskiej,

 • CHRCYNNO – odbudowany pałac i zespół dworski z 1845 r., gm. Nasielsk,

 • CIEKSYN - gotycko-renesansowy kościół parafialny (XV w.), gm. Nasielsk,

 • LEONCIN - neogotycki kościół parafialny wraz z bramą wejściową cmentarza kościelnego i kaplicą cmentarną z pocz. XIX w.,

 • ŁOMNA - kościół neoklasycystyczny i założenia podworskie, gm. Czosnów,

 • NASIELSK - neogotycki kościół Św. Wojciecha,

 • NOWY DWÓR MAZOWIECKI - klasycystyczny kościół Św. Michała Archanioła z 1792 r. i ruiny spichlerza z 1844 r. położonego na Wyspie Szwedzkiej,

 • POMIECHOWO - kościół gotycko-renesansowy z prezbiterium z 1415 r., gm. Pomiechówek,

 • STANISŁAWOWO - cerkiew prawosławna z 1936 r. wzniesiona na ruinach cerkwi z 1884 r., gm. Pomiechówek,

 • TRĘBKI NOWE - zespół podworski z XIX w., gm. Zakroczym,

 • ZAKROCZYM - gotycko-renesansowy kościół Podwyższenia Krzyża Św. oraz barokowy kościół Św. Wawrzyńca i zespół klasztorny oo. Kapucynów,

 • Parki podworskie w Czajkach, Kosewie, Lelewie, Lubominie, Pianowie Daczkach i w Siennicy.

 • Kasyno Oficerskie z XIX w. w Twierdzy Modlin fot. W. Majchrzak
  Kasyno Oficerskie z XIX w. w Twierdzy Modlin
 • Brama ks. J. Poniatowskiego, fot. W. Majchrzak
  Brama ks. J. Poniatowskiego
 • Brama Ostrołęcka z 1836r. w Modlinie Twierdzy fot. W. Majchrzak
  Brama Ostrołęcka z 1836r. w Modlinie Twierdz
 • Działobitnia Dehna fot. M. Majchrzak
  Działobitnia Dehna
 • Fortyfikacje twierdzy modlińskiej fot. W. Majchrzak
  Fortyfikacje twierdzy modlińskiej
 • Kościół parafialny gotycko-renesansowy pw. fot. archiwum gm. Zakroczym
  Kościół parafialny gotycko-renesansowy w Zakroczymiu z lotu ptaka,fot. archiwum gm. Zakroczym
 • Kościół barokowy oo. Kapucynów fot. archiwum gm. Zakroczym
  Kościół barokowy oo. Kapucynów fot. archiwum gm. Zakroczym
 • Kościół parafialny w Pomiechowie fot. archiwum gm. Pomiechówek
  Kościół parafialny w Pomiechowie fot. archiwum gm. Pomiechówek
 • Pałac z XIX w. w Chrcynnie fot. archiwum gm. Nasielsk
  Pałac z XIX w. w Chrcynnie fot. archiwum gm. Nasielsk
 • Kościół parafialny w Nowym Dworze Maz., fot. W. Majchrzak
  Kościół parafialny w Nowym Dworze Maz.
 • Kościół Św. Wojciecha w Nasielsku, fot. archiwum gm. Nasielsk
  Kościół Św. Wojciecha w Nasielsku,fot. archiwum gm. Nasielsk
 • Kościół św. Małgorzaty w Leoncinie fot. archiwum gm. Leoncin
  Kościół św. Małgorzaty w Leoncinie fot. archiwum gm. Leoncin
 • Kościół w Cieksynie, fot. archiwum gm. Nasielsk
  Kościół w Cieksynie, fot. archiwum gm. Nasielsk
 • Kościół św. Mikołaja w Łomnie, fot. C. Piątkowski
  Kościół św. Mikołaja w Łomnie
 • Odbudowana cerkiew w 1936r. w Stanisławowie fot. W. Majchrzak
  Odbudowana cerkiew w 1936r. w Stanisławowie
 • Wieża Biała w Twierdzy Modlin fot. W. Majchrzak
  Wieża Biała w Twierdzy Modlin
 • Wieża Tatarska w Twierdzy Modlin fot. W. Majchrzak
  Wieża Tatarska w Twierdzy Modlin

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Przebudowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane zostało ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel. +48 22 765 32 00, fax. +48 22 765 32 91
sekretariat: tel. +48 22 765 32 90
e-mail: sekretariat@nowodworski.pl

Dane do faktur:
Powiat Nowodworski
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP 531-16-88-975

Kliknij w tekst aby zobaczyć INNE KONTAKTY

Starostwo Powiatowe korzysta z platformy ePUAP i posiada następujące skrytki:

 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Uwaga!
Aby można było złożyć wniosek, konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.

Deklaracja dostępności

Fotokod z danymi adresowymi i kontaktowymi

Starostwo Powiatowe jest czynne:

 • Poniedziałek 8.00 – 17.00
 • Wtorek – Czwartek 8.00 – 16.00
 • Piątek 8.00 – 15.00

Wydział Komunikacji i Transportu obsługuje w godzinach:

 • Poniedziałek 8.00 – 16.30
 • Wtorek – Czwartek 8.00 – 15.00
 • Piątek 8.00 – 14.00
 • Rejestracja pojazdów - tel. +48 22 765 32 84
 • Leasing - tel. +48 22 765 32 83
 • Prawa jazdy - tel. +48 22 765 32 82
 • Licencje - tel. +48 22 765 32 85

e-mail: komunikacja@nowodworski.pl

Informacje dotyczące przetwarzania danych

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych będzie STAROSTA NOWODWORSKI z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
 2. za pośrednictwem platformy ePUAP:
 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Inspektor ochrony danych

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) poprzez e-mail na adres: iodo@nowodworski.pl.

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez UODO, w tym realizacji Państwa praw.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e). 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą Minister Cyfryzacji w związku z zamieszczeniem formularza wniosku na platformie E-PUAP oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego w związku z korzystaniem z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD).

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Mapa powiatu nowodworskiego

[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego
[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.

Dodatkowe opcje