Powiat Nowodworski

Przejście do sekcji:

Odnośniki

Menu

Treść

Aktualne informacje dotyczące szczepień przeciw COVID-19 w powiecie nowodworskim

Starosta Nowodworski Krzysztof Kapusta informuje, że w związku z realizacją Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 urzędy gmin i miast wprowadzają możliwość transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień, w tym osób niepełnosprawnych. Uruchomione zostają również infolinie dla obywateli, gdzie można uzyskać informacje na temat transportu do punktów szczepień czy ich lokalizacji. Pracownicy obsługujący infolinie nie dokonują rejestracji na szczepienia oraz nie udzielają informacji medycznych na temat szczepień. Poniżej znaleźć można informacje na temat sposobów rejestracji, lokalizacji punktów szczepień i transportu do nich oraz numerów infolinii w poszczególnych gminach z terenu powiatu nowodworskiego.

Zadaniem gminy, które zostało zlecone przez Wojewodę Mazowieckiego, jest zorganizowanie dowozu do punktu szczepień:

 • osobom niepełnosprawnym (posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami),
 • osobom mającym obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień najbliższego od miejsca zamieszkania.

Ponadto Nowodworskie Centrum Medyczne wyznaczyło Koordynatora Szczepień – możliwy kontakt telefoniczny pod numerem: 22 775 47 40 lub 22 765 83 79.

Rejestracja na szczepienie odbywa się na cztery sposoby:

 • poprzez darmową, całodobową infolinię – 989 – do zapisu wystarczy numer PESEL oraz numer telefonu komórkowego; na podany numer przyjdzie SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie;
 • kontaktując się z wybranym punktem szczepień;
 • rejestrując się online na stronie internetowej www.pacjent.gov.pl – konieczne jest posiadanie Profilu Zaufanego.
 • wysyłając SMS za pośrednictwem dodatkowo uruchomionego kanału rejestracji. Wiadomość o treści SZCZEPIMY SIĘ należy wysłać na numer 664 908 556. W odpowiedzi otrzymamy prośbę o podanie numeru PESEL i kodu pocztowego. Pacjent otrzyma telefon w momencie uruchomienia nowych terminów szczepień.

Aktualnie listy zapisów są zapełnione. Dla osób, które chcą się zapisać na szczepienia zalecane jest skorzystanie z wyżej wymienionych sposobów rejestracji.

Część punktów szczepień na terenie powiatu nowodworskiego umożliwia zapisanie się na listę rezerwową - telefonicznie lub przez osobistą wizytę.

Nowy Dwór Mazowiecki

Punkty szczepień na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki:

 • Poradnia POZ, ul. Paderewskiego 7, tel. 22 775 21 62, 22 775 26 94,
 • Garnizonowa Przychodnia Lekarska, ul. Obrońców Modlina 83, tel. 22 713 48 39 (możliwość zapisu na listę rezerwową). Szczepienia będą się odbywać w poniedziałki w godz. 15:00-18:00 i środy w godz. 9:30-14:00.
 • Przychodnia "GRAMED", ul. J. Wybickiego 14, tel. 22 775 81 47,
 • VITAL MEDICA sp. z o. o. sp. k., ul. Sukienna 78, tel. 501 195 869 (lista rezerwowa - tel. 22 390 55 77). Szczepienia będą się odbywać we wtorki i środy w godz. 9:00-13:00,
 • Gabinet Nocnej i Świątecznej Ambulatoryjnej Opieki Lekarskiej, ul. Miodowa 2, tel. 22 765 83 79,

Zgłoszenia dowozu do punktu szczepień należy kierować do Koordynatora Gminnego pani Marioli Grzybowskiej pod numerem telefonu 607 411 722 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00. Kontakt możliwy jest również pod numerem alarmowym straży miejskiej 986 (jest to numer dedykowany jako infolinia na terenie całego kraju).

Nasielsk

Punkty szczepień w gminie Nasielsk:

 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Sportowa 2, tel. 23 69 12 503 wew. 22, 510 648 690.
 • Filia SPZOZ w Cieksynie, ul. Sportowa 5, tel. 23 69 35 005.

Szczepienia w gminie Nasielsk odbywają się w następujących dniach tygodnia:

 • Przychodnia w Nasielsku – środy od godziny 9:00,
 • Filia Przychodni w Cieksynie – czwartki od godziny 10:00.

Dla osób, które nie mają możliwości dotarcia do punktu szczepień (tzw. pacjentów leżących) dostępne jest zaszczepienie w domu przez wyjazdowe zespoły szczepień - tel. 510 648 690.

Osoby, które kwalifikują się do zapewnienia bezpłatnego transportu, proszone są o kontakt pod numerem telefonu: 23 69 33 121 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.

Uwaga! Przed zgłoszeniem dyspozycji zorganizowania transportu konieczne jest wcześniejsze zarejestrowanie się na szczepienie w Przychodni w Nasielsku. Ponadto prośby o transport należy zgłaszać na dzień przed zaplanowanym szczepieniem, a w przypadku osób poruszających się na wózkach inwalidzkich – dwa dni wcześniej.

W punkcie szczepień SPZOZ w Nasielsku można zapisywać się na listę rezerwową.

Informacje i komunikaty dotyczące szczepień publikowane są również na stronie zoznasielsk.pl - informacje o szczepieniach przeciw COVID-19.

Czosnów

Punkt szczepień w gminie Czosnów:

 • Poradnia POZ, Cząstków Mazowiecki 118, tel. 22 785 00 15.

Szczepienia będą się odbywać w następujących godzinach:

 • w poniedziałki, środy i piątki od 10:00 do 12:00,
 • we wtorki i czwartki od 14:00 do 16:00.

Numer telefonu dla seniorów 80+ i 70+ oraz osób niepełnosprawnych niemających możliwości samodzielnego dotarcia do punktów szczepień - 22 785 02 01 wew. 145. Telefon czynny jest w godzinach pracy Urzędu Gminy Czosnów – w poniedziałki w godzinach od 9:00 do 17:00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Transport będzie realizowany przy użyciu samochodów straży OSP Czosnów.

Pomiechówek

Punkt szczepień na terenie gminy Pomiechówek:

 • SPZOZ w Pomiechówku, ul. Słoneczna 51, tel. 22 785 41 20, 517 156 661.

Ze względu na limit szczepionek, w jednym tygodniu może zostać zaszczepionych maksymalnie 30 osób. W SPZOZ Pomiechówek szczepienia realizowane będą w godzinach:

 • w poniedziałki od 15:00 do 16:30,
 • we wtorki od 10:00 do 11:30,
 • w środy od 14:00 do 15:30,
 • w czwartki od 11:00 do 14:00.

Punkt szczepień w Pomiechówku umożliwia zapisanie się na listę rezerwową telefonicznie (tel. 517 156 661) lub osobiście.

Prosimy zapoznać się z zasadami realizacji szczepień zamieszczonymi na stronie SPZOZ Pomiechówek (www.spzozpomiechowek.pl - szczepienia).

Pod numerem gminnej infolinii mieszkańcy mogą uzyskać informacje m.in. na temat transportu osób niepełnosprawnych i mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień. Infolinia 22 785 45 19 dostępna jest w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.

Leoncin

Punkt szczepień w gminie Leoncin:

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROWIE, ul. Partyzantów 3, tel. 22 785 65 12.

Szczepienia będą realizowane od wtorku do piątku w godz. 12:00-13:30.

Zgłoszenia dotyczące potrzeb transportowych zgłaszać można pod numerem telefonu: 22 785 65 82 wew. 17 w poniedziałki w godzinach 9:00 – 17:00 oraz od wtorku do piątku w godzinach 8:00 do 16:00.

Zakroczym

Punkt szczepień na terenie gminy Zakroczym:

 • Poradnia Lekarza POZ, ul. Rynek 8, tel. 22 785 21 15.

Szczepienia realizowane będą w następujących godzinach:

 • w poniedziałki od 12:00 do 14:00,
 • od wtorku do piątku od 10:00 do 12:00.

Telefoniczny gminny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych czynny jest w poniedziałki, środy i czwartki od 8:00 do 16:00, we wtorki od 8:00 do 17:00, w piątki od 8:00 do 15:00 pod numerem telefonu: 22 785 21 45 oraz 22 785 21 45 wew. 224.

Aktualne informacje dotyczące szczepień przeciwko COVID-19 znajdują się na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/szczepimysie oraz na stronach internetowych poszczególnych gmin.

Rejestracja na szczepienia dla nauczycieli do 65. roku życia

Ruszyły zapisy na szczepienia dla nauczycieli do 65. roku życia oraz nauczycieli akademickich. Rejestracja potrwa do 18 lutego (czwartek).

Kto może się zarejestrować na szczepienia od 15 lutego?

 • nauczyciele wszystkich szkół i placówek oświatowych do 65. roku życia – w tym ci, którzy nie zgłosili się na szczepienie w I turze, a byli do tego uprawnieni,
 • nauczyciele akademiccy oraz inne osoby prowadzące zajęcia na uczelniach w wieku do 65 lat.

Za zgłoszenie na szczepienie odpowiadają dyrektorzy szkół oraz rektorzy uczelni.

Podobnie jak w I turze rejestracji, wykaz osób chętnych na szczepienie będzie przekazany do NFZ, który następnie prześle go do punktów szczepień. Szpital lub placówka skontaktuje się bezpośrednio z dyrektorem szkoły lub rektorem uczelni w celu ustalenia terminu szczepień.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.gov.pl – zapisy dla wszystkich nauczycieli do 65 roku życia.

 • Ciemne tło z napisami o rejestracji na szczepienia
 • autor: Źródło: www.gov.pl

Szczepienia przeciw COVID-19 dla nauczycieli

#SzczepimySię – już 12 lutego planowane jest rozpoczęcie szczepień przeciw COVID-19 dla nauczycieli, obecnie trwa proces rejestracji.

Którzy nauczyciele zostaną zaszczepieni w pierwszej kolejności?
 • nauczyciele wychowania przedszkolnego,
 • osoby zatrudnione jako pomoc nauczyciela/woźna oddziałowa w przedszkolu,
 • osoby zatrudnione jako pomoc wychowawcy,
 • nauczyciele klas podstawowych I-III (w tym wychowawcy świetlic, nauczyciele bibliotekarze, specjaliści z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej),
 • nauczyciele szkół i placówek specjalnych,
 • nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu (w tym osoby niebędące pracownikami szkół),
 • pracownicy pedagogiczni w poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
 • kadra kierownicza wymienionych placówek.

Szczepienia będą się odbywać w szpitalach węzłowych i dodatkowych punktach szczepień wskazanych przez NFZ. Wykaz punktów szczepień na terenie powiatu nowodworskiego znajduje się pod linkiem: www.nowodworski.pl – punkty szczepień.

Jak wygląda proces rejestracji?

Nauczyciel zgłasza chęć zaszczepienia się do dyrektora szkoły lub placówki oświatowej. Następnie, do środy 10 lutego, dyrektor wypełnia formularz w Systemie Informacji Oświatowej (strefa.ksdo.gov.pl). Po elektronicznym wysłaniu formularza do Ministerstwa Edukacji Narodowej, zostanie on przekazany do właściwego szpitala węzłowego (dane szpitala będą widoczne w formularzu). Następnie szpital poinformuje dyrektora szkoły o terminie, w którym zostaną wykonane szczepienia.

Nauczyciele w wieku powyżej 60 lat zostaną zaszczepieni w ramach swojej grupy wiekowej (nie w ramach szczepień dla nauczycieli, szczegóły na stronie www.pacjent.gov.pl).

Więcej informacji znajduje się pod linkiem: www.gov.pl – edukacja i nauka – szczepienia nauczycieli.

 • Informacja - jak będą wyglądały szczepienia nauczycieli?
 • autor: źródło: www.gov.pl

Dlaczego warto się zaszczepić przeciwko COVID-19?

Szczepionka wyzwala w organizmie człowieka naturalną produkcję przeciwciał. Stymuluje także nasze komórki odpornościowe, tak aby chroniły nas przed zakażeniem COVID-19.

Dlaczego warto się zaszczepić?
 1. Bo uchronisz siebie przed niebezpieczeństwem
  Z bardzo dużym prawdopodobieństwem – sięgającym nawet 95% – szczepienie uchroni Cię przed zakażeniem COVID-19.
 2. Bo uratujesz komuś życie
  Szczepiąc się, myślisz również o innych – członkach rodziny, przyjaciołach i znajomych. Ale także nieznajomych – spotkanych przypadkiem na ulicy, czy w sklepie. Dzięki Tobie zwiększy się również ich bezpieczeństwo. Nawet jeśli czujesz się młody i silny, poprzez zaszczepienie przerwiesz łańcuch zakażeń.
 3. Bo możesz!
  Szczepionki na koronawirusa są dobrowolne, bezpłatne i skuteczne.
 4. Bo pomożesz zwalczyć pandemię na świecie
  Od wybuchu epidemii na COVID-19 zmarło już ponad 1,5 mln ludzi na całym świecie. Każdy zaszczepiony to potencjalnie od kilku do kilkunastu osób uchronionych przed zarażeniem. Już 50% zaszczepionej populacji istotnie wpłynie na zmniejszenie ryzyka szerzenia się w niej koronawirusa.
 5. Bo zyskasz spokój
  Szczepiąc się, zyskasz wewnętrzny spokój, wynikający z bezpieczeństwa własnego i najbliższych.
 6. Bo szczepionki są bezpieczne
  Szczepionki są badane przez polskie i unijne instytucje. Ich dopuszczenie do użytku jest zależne od decyzji Europejskiej Agencji Lekowej.
 7. Bo zostaniesz zbadany
  Przed szczepieniem zostaniesz przebadany przez lekarza. Dzięki temu sprawdzisz swój aktualny stan zdrowia.
 8. Bo dzięki Tobie szybciej wrócimy do normalności!
  Szczepiąc się, przyczyniasz się do szybszego znoszenia ograniczeń i powrotu nas wszystkich do normalnego życia.
 9. Powrót do normalności oznacza:
  • odejście od maseczek,
  • swobodne spotkania z rodziną i przyjaciółmi,
  • powrót dzieci do szkół i rozwój ich kompetencji społecznych,
  • dalszy rozwój gospodarki,
  • ochronę miejsc pracy oraz szansę na nowe zatrudnienia,
  • swobodny dostęp do basenów, siłowni, kin i teatrów,
  • wakacje bez ograniczeń,
  • poprawę jakości życia nas wszystkich.
 10. Szczepionki są najbardziej skuteczną metodą chroniącą przed zarażeniem różnymi chorobami. Ludzkość z powodzeniem korzysta z tej zdobyczy cywilizacji od kilkuset lat.
 • autor: Źródło: www.gov.pl

Warto się zaszczepić...

Drodzy Państwo, wraz z pojawieniem się szczepionki na COVID-19, powstało wiele wątpliwości, co do zasadności i bezpieczeństwa jej stosowania. To naturalne, że coś, czego nie znamy, czego nie mieliśmy okazji sprawdzić, budzi w nas niepokój. Mając jednak na względzie dotychczasowe doświadczenia i skutki pandemii, jakie dotykają każdego z nas, obecny stan zdrowotny społeczeństwa oraz sytuację gospodarczą kraju, jestem zdania, że szczepienia mogą być jedynym słusznym rozwiązaniem, które umożliwi nam skuteczną walkę z wirusem.

Postęp cywilizacyjny daje nam wiele możliwości, jedną z nich jest właśnie opracowanie szczepionek, na które czekaliśmy, które stosujemy, w przypadku innych chorób, od wielu lat. Nie jesteśmy już bezradni wobec wirusa, możemy podjąć walkę i przywrócić normalność. Mamy możliwość wyboru, dlatego zachęcam do zapoznania się z materiałami na temat szczepień na COVID-19, które dostępne są pod adresem www.gov.pl - szczepienie przeciwko COVID-19 i dokonanie zgłoszenia na szczepienie, dzięki czemu uzyskacie Państwo powiadomienie, jak tylko rozpocznie się szczepienie Państwa grupy.

Aktualne informacje na temat szczepień realizowanych na terenie powiatu nowodworskiego publikowane będą na stronie www.nowodworski.pl oraz profilu Fb Starostwa Powiatowego.

#SzczepimySię

Starosta Nowodworski
Krzysztof Kapusta

 • Zgłoszenia na szczepienia dla osób w wieku 16-69 lat

Punkty szczepień w powiecie nowodworskim

15 stycznia rozpocznie się kolejny etap Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19.

 • Najpierw zaszczepieni zostaną seniorzy powyżej 80. roku życia. Rejestracja dla tych osób potrwa od 15 do 21 stycznia.
 • Od 18 do 22 stycznia odbędą się szczepienia mieszkańców domów pomocy społecznej i zakładów opiekuńczo-leczniczych. Pensjonariusze zostaną zaszczepieni w miejscach pobytu przy pomocy mobilnych punktów.
 • Od 22 stycznia rozpocznie się rejestracja dla seniorów powyżej 70. roku życia. Początek szczepień tej grupy osób zaplanowano na 25 stycznia.
Na terenie powiatu nowodworskiego funkcjonuje 11 punktów szczepień:
 • Nowy Dwór Mazowiecki: Poradnia POZ, ul. Paderewskiego 7, tel. 22 775 21 62, 22 775 26 94, Garnizonowa Przychodnia Lekarska, ul. Obrońców Modlina 83, tel. 22 713 48 39, Przychodnia "GRAMED", ul. J. Wybickiego 14, tel. 22 775 81 47, VITAL MEDICA sp. z o. o. sp. k., ul. Sukienna 78, tel. 501 195 869, Gabinet Nocnej i Świątecznej Ambulatoryjnej Opieki Lekarskiej, ul. Miodowa 2, tel. 22 765 83 79.
 • Gmina Nasielsk: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Sportowa 2, tel. 23 69 12 503, Filia SPZOZ w Cieksynie, ul. Sportowa 5, tel. 23 69 35 005.
 • Gmina Pomiechówek: Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Słoneczna 51, tel. 22 785 41 20.
 • Gmina Czosnów: Poradnia POZ, Cząstków Mazowiecki 118, tel. 22 785 00 15.
 • Gmina Leoncin: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROWIE, ul. Partyzantów 3, tel. 22 785 65 12.
 • Gmina Zakroczym: Poradnia POZ, ul. Rynek 8, tel. 22 785 52 115.

Szczegóły znajdują się również na załączonej grafice (dane pochodzą ze strony www.gov.pl - mapa punktów szczepień).

W jaki sposób się zarejestrować lub pomóc seniorom w rejestracji?
 • poprzez numer telefonu 989 - do zapisu potrzebny jest PESEL i numer telefonu komórkowego. Po wyborze terminu i miejsca szczepienia otrzymamy SMS z potwierdzeniem,
 • poprzez bezpośredni kontakt z wybranym punktem szczepień,
 • elektronicznie poprzez e-Rejestrację (szczegóły pod linkiem: pacjent.gov.pl - e-skierowanie). Do tego sposobu rejestracji potrzebny jest Profil Zaufany.

Więcej informacji dotyczących akcji szczepień można znaleźć na stronie: www.gov.pl - szczepienia przeciw COVID-19.

 • Wykaz punktów szczepień w powiecie nowodworskim

Rozpoczęto szczepienia przeciw COVID-19 w powiecie nowodworskim

Szanowni Państwo, Dyrekcja Nowodworskiego Centrum Medycznego uprzejmie informuje, iż nasz podmiot leczniczy rozpoczął szczepienia przeciw COVID-19. W dniu 4 stycznia 2021 roku dotarło do nas, z tygodniowym opóźnieniem - 630 sztuk szczepionek.

Pierwszą zaszczepioną osobą jest Pani Jolanta Oszust – Naczelna Pielęgniarka Nowodworskiego Centrum Medycznego. Zaszczepieni zostali także: Pan Jacek Kacperski – Dyrektor Nowodworskiego Centrum Medycznego oraz Pan Łukasz Tomasik - p.o. Z-ca Dyrektora ds. lecznictwa.
 
W pierwszej kolejności zostaną zaszczepieni pracownicy medyczni i administracyjni Nowodworskiego Centrum Medycznego, w tym: pracownicy szpitala, Przychodni Specjalistycznej i Przychodni POZ. Następnie zostaną zaszczepione zadeklarowane osoby z innych podmiotów - o przysługującym terminie będziemy informować telefonicznie.
 • autor: Nowodworskie Centrum Medyczne
 • Pracownicy NCM podczas szczepienia
 • Pracownicy NCM podczas szczepienia

Punkty pobrań wymazów w kierunku SARS-CoV-2 - aktualne informacje

Od 15 lutego 2021 r. zmienia się czas pracy punktu pobrań w Nowodworskim Centrum Medycznym przy ul. Miodowej 2. Punkt jest czynny według poniższego harmonogramu:

 • w poniedziałki w godz. 15:00 – 17:00,
 • we wtorki w godz. 08:00 – 10:00,
 • w środy w godz. 08:00 – 10:00,
 • w czwartki w godz. 15:00 – 17:00,
 • w piątki w godz. 08:00 – 10:00,
 • w soboty w godz. 08:00 – 10:00,
 • w niedziele w godz. 08:00 – 10:00.

Numer telefonu dla pacjentów: 795 112 999, 22 765 83 22.

Aktualne informacje na temat badań wykonywanych w Nowodworskim Centrum Medycznym znajdziecie Państwo na stronie internetowej e-portal.ncm.med.pl.

Informacja dotycząca oddawania osocza

Szanowni Państwo, w nawiązaniu do ogłoszenia o możliwości oddawania osocza przez ozdrowieńców w Oddziale Terenowym RCKiK w Nowym Dworze Mazowieckim, informujemy, że do odwołania, pobór osocza w tym miejscu został wstrzymany. Cały czas możliwe jest jednak oddawanie krwi pełnej (z której można izolować osocze ozdrowieńców), do czego zachęcamy. Więcej informacji w tym zakresie udzielą pracownicy Oddziału Terenowego RCKiK pod numerem telefonu 22 785 05 73.

Osocze można obecnie oddać w najbliższym dla mieszkańców powiatu Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie przy ul. Saskiej 63/75 (kontakt telefoniczny 22 514 60 26, strona www.rckik-warszawa.com.pl). Przypominamy, że dawcą można zostać po spełnieniu wszystkich kryteriów ozdrowieńca (szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie internetowej RCKiK w Warszawie lub na krwiodawcy.org).

Starosta Nowodworski
Krzysztof Kapusta

Wicestarosta Nowodworski
Paweł Calak

Zasady obsługi pacjentów w Nowodworskim Centrum Medycznym

W nawiązaniu do decyzji Wojewody Mazowieckiego o zapewnieniu 160 łóżek dla pacjentów COVID+ i przekształceniu Nowodworskiego Centrum Medycznego w szpital jednoimienny, poniżej przedstawiamy nowe zasady obsługi pacjentów:

 • Oddział Ginekologiczno-Położniczy będzie przyjmował pacjentki z oznaczonym dodatnim wynikiem badania w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 oraz w wyjątkowych sytuacjach, zagrażających życiu pacjentki;
 • Oddział Dziecięcy będzie przyjmował dzieci z oznaczonym dodatnim wynikiem badania w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 oraz w wyjątkowych sytuacjach, gdy według Rodzica dziecka jest to sytuacja zagrażająca jego życiu;
 • Oddział Chirurgii Ogólnej będzie przyjmował pacjentów z oznaczonym dodatnim wynikiem badania w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 oraz w wyjątkowych sytuacjach zagrażających życiu pacjentów;
 • Oddział Chorób Wewnętrznych będzie przyjmował pacjentów TYLKO z oznaczonym dodatnim wynikiem badania w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2.

Aktualnie trwają prace przystosowujące szpital do pracy w pełnym systemie covidowym. Część pacjentów jest wypisywana do domu lub przenoszona do innych szpitali. W przypadku pacjentów potrzebujących badań lekarskich, w stanach nagłych, bez objawów koronawirusa, należy zgłaszać się do szpitali ościennych, tj.: Szpital w Płońsku, Szpital Bielański w Warszawie, Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie, Szpital w Wyszkowie. Aktualne informacje zamieszczane są na stronie internetowej Nowodworskiego Centrum Medycznego: e-portal.ncm.med.pl.

 • autor: źródło: Nowodworskie Centrum Medyczne

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Przebudowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane zostało ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel. 22 765 32 00 fax. 22 765 32 01
sekretariat: tel. 22 765 32 90
email: sekretariat@nowodworski.pl

Dane do faktur:
Powiat Nowodworski
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP 531-16-88-975

Kliknij w tekst aby zobaczyć INNE KONTAKTY

Starostwo Powiatowe korzysta z platformy ePUAP i posiada następujące skrytki:

 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Uwaga!
Aby można było złożyć wniosek, konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.

Fotokod z danymi adresowymi i kontaktowymi

Od 1 czerwca 2020 r. Starostwo Powiatowe czynne jest:

poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 16:00


Wydział Komunikacji i Transportu przyjmuje interesantów:

poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 12:00 oraz 13:00 - 15:00
 

 • Rejestracja pojazdów tel. 22 765 32 84
 • Leasing tel. 22 765 32 83
 • Prawa jazdy tel. 22 765 32 82
 • Licencje tel. 22 765 32 85

email: komunikacja@nowodworski.pl

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych będzie STAROSTA NOWODWORSKI z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
 2. za pośrednictwem platformy ePUAP:
 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Inspektor ochrony danych

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) jest Beata Duch - Kosiorek. Można się z nim kontaktować poprzez e-mail na adres: iodo@nowodworski.pl.

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez UODO, w tym realizacji Państwa praw.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e). 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą Minister Cyfryzacji w związku z zamieszczeniem formularza wniosku na platformie E-PUAP oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego w związku z korzystaniem z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD).

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

 

Mapa powiatu nowodworskiego

[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego
[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.