Powiat Nowodworski

Przejście do sekcji:

Odnośniki

Menu

Wszystkie aktualności

Uroczyste przekazanie samochodu Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim wzbogaciła się o nowy sprzęt stanowiący zabezpieczenie dla powiatu nowodworskiego. Jest to średni samochód ratowniczo – gaśniczy na podwoziu Mercedes - Benz Atego 1330 typu GBA w zabudowie kompozytowej. Zastąpił on wysłużoną 13 letnią jednostkę tego samego typu. Pojazd przeznaczony jest do każdego rodzaju zdarzeń związanych z działaniami ratowniczo – gaśniczymi, z zakresu ratownictwa technicznego i innych. Dodatkowym walorem jest jego podwozie umożliwiające wjazd w trudno dostępny teren.

W dn. 26 stycznia 2015 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim odbyła się uroczystość przekazania samochodu oraz poświęcenia, którego dokonał ks. kan. Tomasz Cymerman – kapelan powiatowy strażaków.

Wydarzenie zaszczycili swoją obecnością: Pani Jadwiga Zakrzewska - Poseł na Sejm RP, Pani Magdalena Biernacka - Starosta Nowodworski, Pan Paweł Calak - Wicestarosta Nowodworski, Pan Janusz Mikuszewski - Zastępca burmistrza, Przewodniczący Rady Miejskiej w  Nowym Dworze Mazowieckim Pan Krzysztof Bisialski, Pan Antoni Kręźlewicz - Wójt gm. Czosnów, Pan Adam Krawczak – Wójt gm. Leoncin, Pan Bogdan Ruszkowski - Burmistrz Nasielska, Pan Krzysztof Kapusta – Dyrektor NOSiR.

Zakup samochodu pożarniczego  sfinansowany  został ze środków powiatu, Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, gmin : Pomiechówek, Czosnów, Leoncin oraz Komendy Głównej PSP i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Uroczystość wzbogaciło odczytanie Decyzji VII/168KSRG Komendanta Głównego PSP o włączeniu do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego jednostki OSP w Cieksynie.

« wstecz

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Przebudowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane zostało ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel. 22 765 32 00 fax. 22 765 32 01
sekretariat: tel. 22 765 32 90
email: sekretariat@nowodworski.pl

Dane do faktur:
Powiat Nowodworski
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP 531-16-88-975

INNE KONTAKTY

Starostwo Powiatowe korzysta z platformy ePUAP i posiada następujące skrytki:

 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Uwaga!
Aby można było złożyć wniosek, konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.

Fotokod

Starostwo Powiatowe jest czynne w:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek - piątek 8:00 - 16:00

Wydział Komunikacji i Transportu przyjmuje klientów w:

poniedziałek 9:00 - 16:45
wtorek - piątek 8:00 - 15:00

 • Rejestracja pojazdów tel. 22 765 32 84
 • Leasing tel. 22 765 32 83
 • Prawa jazdy tel. 22 765 32 82
 • Licencje tel. 22 765 32 85

email: komunikacja@nowodworski.pl

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych będzie STAROSTA NOWODWORSKI z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
 2. za pośrednictwem platformy ePUAP:
 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Inspektor ochrony danych

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) jest Beata Duch - Kosiorek. Można się z nim kontaktować poprzez e-mail na adres: iodo@nowodworski.pl.

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez UODO, w tym realizacji Państwa praw.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e). 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą Minister Cyfryzacji w związku z zamieszczeniem formularza wniosku na platformie E-PUAP oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego w związku z korzystaniem z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD).

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

 

Mapa powiatu nowodworskiego

[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego
[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
baner toplayer
Zamknięcie parkingu przed Starostwem w dn. 20-21.12.2019 r.