Powiat Nowodworski

Przejście do sekcji:

Odnośniki

Menu

Wszystkie aktualności

Starosta nowodworski - Magdalena Biernacka członkiem prezydium Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego

W dniu 3 lutego br. od wyboru nowego przewodniczącego oraz prezydium Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego starostowie rozpoczęli drugie w tym roku spotkanie, z udziałem m.in. marszałka Adama Struzika.

Zmiany w Konwencie Powiatów Województwa Mazowieckiego

W kadencji 2014–2018 konwentowi będzie przewodniczył Krzysztof Fedorczyk – starosta powiatu węgrowskiego. W prezydium zasiądą: Magdalena Biernacka – starosta nowodworski, Jan Grabiec – starosta legionowski, Andrzej Stolpa – starosta płoński oraz Włodzimierz Górlicki – starosta szydłowiecki.  Kandydatami KPWM do Zarządu Związku Powiatów Polskich zostali  Bogdan Pągowski – starosta wyszkowski oraz Zbigniew Deptuła – starosta makowski.

Marszałek Adam Struzik pogratulował nowo wybranemu przewodniczącemu, zapewniając o dalszej współpracy z samorządem województwa. Nawiązał również do obecnej sytuacji finansowej Mazowsza, szczególnie redukcji „janosikowego” z  510 na 210 mln zł. Przypomniał także o konieczności rozliczeniach do końca roku projektów realizowanych w ramach RPO WM 2007–2013. Zwrócił szczególną uwagę na zbliżający się termin składania wniosków dla zadań ujętych w programach rozwoju bazy sportowej – do 15 lutego.

Przedstawiciele powiatów konsultują i opiniują

Starostowie wytypowali też przedstawicieli konwentu do uczestniczenia w pracach wielu gremiów konsultacyjno-opiniodawczych, m.in. Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007–2013, Podkomitetu Monitorującego PO KL, Mazowieckiej Rady ds. Ekonomii Społecznej, Mazowieckiej Rady Innowacyjności, Mazowieckiej Rady Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, Mazowieckiego Forum Terytorialnego oraz Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Środki unijne do wykorzystania przez powiaty

W dalszej części obrad starostowie poruszali zagadnienia dotyczące programów finansowanych ze środków unijnych realizowanych przez powiaty i samorząd województwa. Zapoznali się z aktualnym stanem prac nad Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego. Rozmawiali też o środkach i możliwościach wsparcia działań w ramach PROW 2014–2020.

Mazowszanie w sieci?

O równych szansach w dostępie do szerokopasmowej sieci  mieszkańców regionu oraz postępie prac w ramach projektu „Internet dla Mazowsza” mówił prezes Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. Krzysztof Filiński. Dzięki realizacji tego ważnego, wręcz rewolucyjnego, przedsięwzięcia infrastruktura teleinformatyczna zostanie doprowadzona do wszystkich sołectw województwa mazowieckiego. Planuje się, że do końca 2015 r. dostęp do Internetu będzie w zasięgu wszystkich Mazowszan.

 • autor: www.mazovia.pl, data: 2015-02-03
 • autor: Katarzyna Królikowska Przedstawiciel ze strony Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego , data: 2015-02-03

« wstecz

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Przebudowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane zostało ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel. 22 765 32 00 fax. 22 765 32 01
sekretariat: tel. 22 765 32 90
email: sekretariat@nowodworski.pl

Dane do faktur:
Powiat Nowodworski
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP 531-16-88-975

INNE KONTAKTY

Starostwo Powiatowe korzysta z platformy ePUAP i posiada następujące skrytki:

 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Uwaga!
Aby można było złożyć wniosek, konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.

Fotokod

Starostwo Powiatowe jest czynne w:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek - piątek 8:00 - 16:00

Wydział Komunikacji i Transportu przyjmuje klientów w:

poniedziałek 9:00 - 16:45
wtorek - piątek 8:00 - 15:00

 • Rejestracja pojazdów tel. 22 765 32 84
 • Leasing tel. 22 765 32 83
 • Prawa jazdy tel. 22 765 32 82
 • Licencje tel. 22 765 32 85

email: komunikacja@nowodworski.pl

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych będzie STAROSTA NOWODWORSKI z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
 2. za pośrednictwem platformy ePUAP:
 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Inspektor ochrony danych

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) jest Beata Duch - Kosiorek. Można się z nim kontaktować poprzez e-mail na adres: iodo@nowodworski.pl.

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez UODO, w tym realizacji Państwa praw.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e). 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą Minister Cyfryzacji w związku z zamieszczeniem formularza wniosku na platformie E-PUAP oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego w związku z korzystaniem z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD).

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

 

Mapa powiatu nowodworskiego

[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego
[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
baner toplayer
Zamknięcie parkingu przed Starostwem w dn. 20-21.12.2019 r.