Powiat Nowodworski

Przejście do sekcji:

Odnośniki

Menu

Wszystkie aktualności

Podsumowanie stanu bezpieczeństwa w 2014 roku

Dzisiaj o godzinie 10.00, w sali Nowodworskiego Ośrodka Kultury, odbyła się odprawa roczna, z udziałem Starosty Nowodworskiego Magdalena Biernackiej, przedstawicieli lokalnych samorządów, sądu, prokuratury i zaprzyjaźnionych służb. Gościem specjalnym uroczystości był I Zastępca Komendanta Stołecznego Policji, inspektor Robert Szydło. Na odprawie obecni byli również kierownicy komórek i jednostek organizacyjnych KPP w Nowym Dworze Mazowieckim. W wielu kategoriach przestępczych nowodworscy policjanci odnotowali w ubiegłym roku spadek. Mniej było m.in. kradzieży, uszkodzenia rzeczy oraz bójek. W 2014 r. na terenie całego powiatu zanotowano prawie 200 przestępstw mniej niż w roku 2013.

Prezentację wyników pracy nowodworskiej policji, osiągnięte w 2014 r., przedstawił Komendant Powiatowy Policji mł. insp.  Krzysztof Padewski. Komendat omówił przede wszystkim ogólną skalę przestępczości najbardziej uciążliwej dla społeczeństwa, zagadnienia prewencyjne, kadrowe i logistyczne.

Mniej kradzieży (424 -2013, 313-2014), mniej też uszkodzeń (118-2013 ,114-2014) i bójek (14-2013, 12-2014), a co za tym idzie spada też ilość osób pokrzywdzonych w wyniku przestępstw  – tak nowodworscy policjanci mogą podsumować ostatni rok pracy w powiecie. Wzrasta też systematycznie skuteczność ścigania sprawców przestępstw kryminalnych. W sumie w 2014 r. zostało wszczęte prawie 200 spraw mniej w porównaniu do roku poprzedzającego.

W niewielkim stopniu wzrosła ilość zdarzeń na drogach powiatu nowodworskiego. W 72 wypadkach (2013-66) zginęło 19 osób (2013-14), a 85 (2013-79) zostały ranne. Policjanci WRD zanotowali 873 kolizje (2013 – 869).

Z roku na rok obserwujemy utrzymującą się tendencję spadku przestępczości w powiecie nowodworskim. Wiele czynników ma bezpośredni wpływ na taki stan rzeczy. Jest to przede wszystkim codzienna służba policjantów prewencji, służb kryminalnych, stała analiza stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu, coraz lepsza współpraca z mieszkańcami, realizacja wielu programów prewencyjnych i edukacyjnych. Również ścisła współpraca ze starostwem i samorządami gmin powiatu nowodworskiego, przyczynia się do tego, że nasza społeczność może czuć się bezpieczniej.

Szczegółowa analiza danych dotyczących liczby przestępstw, ich rodzaju i poziomu wykrywalności jest jednym ze wskaźników skuteczności działania każdej Policji. Porównanie takich danych na przestrzeni kilku lat pokazuje, czy podejmowane przez funkcjonariuszy działania przynoszą efekty. Analizując wyniki pracy policjantów za 2014 rok w porównaniu do 2013 roku r. należy stwierdzić, że w wielu  kategoriach przestępstw i tych najpoważniejszych i tych najbardziej uciążliwych dla społeczeństwa, odnotowano znaczący spadek. Skuteczność ścigania to powyżej 70% spraw wykrytych, co daje najlepszy wynik w garnizonie stołecznym. Jest to efekt pracy policjantów pełniących służbę w nowodworskiej komendzie.

Z roku na rok w powiecie nowodworskim jest coraz lepsza współpraca Policji z samorządem. Wspólnie rozwiązujemy istotne problemy dla mieszkańców naszego rejonu, nie tylko w sprawach przestępstw, ale i wykroczeń. Jeżeli chodzi o te ostatnie w minionym roku nowodworscy policjanci nałożyli ponad 2000 mandatów karnych i skierowali do sądu ponad 880 wniosków o ukaranie. Funkcjonariusze, głównie prewencji, przeprowadzili bez mała 11 000 interwencji, co daje średnio około 30 interwencji dziennie.

Komendant Powiatowy Policji mł. insp. Krzysztof Padewski w podsumowaniu wyników pracy za 2014 r. powiedział m.in., że główne cele działania nowodworskiej policji to poprawa stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego, profesjonalizm, partnerstwo, współpraca z samorządami, a przede wszystkim współdziałanie i wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Te cele są możliwe do osiągnięcia poprzez skuteczne programy prewencyjne, wdrażanie coraz efektywniejszych form i metod działania i weryfikację już stosowanych.

Nie zabrakło również ciepłych słów ze strony zaproszonych gości, którzy jednogłośnie podkreślili, że profesjonalizm policjantów podległych KPP w Nowym Dworze Mazowieckim, pozwala na zapobieganie i skuteczne ściganie przestępczości na terenie powiatu nowodworskiego.

Na zakończenie głos zabrał I Zastępca Komendanta Stołecznego Policji. Pan inspektor Robert Szydło, powiedział, że najlepszą oceną pracy policjantów jest opinia wyrażona przez społeczeństwo. Ścisłe współdziałanie Policji z lokalnym samorządem i mieszkańcami prowadzi do zmniejszenia przestępczości, a co za tym idzie zwiększenia poczucia bezpieczeństwa w danym rejonie. I Zastępca Komendanta Stołecznego Policji podziękował wszystkim policjantom i pracownikom cywilnym naszej Komendy za wysiłek i dobrą pracę w minionym roku, jednocześnie życzył sukcesów  i spokoju na 2015 rok.

 • autor: http://kppnowydwor.policja.waw.pl/portal/pnd/212/Aktualnosci.html, data: 2015-02-10
 • autor: z serwisu KPP, data: 2015-02-10

« wstecz

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Przebudowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane zostało ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel. 22 765 32 00 fax. 22 765 32 01
sekretariat: tel. 22 765 32 90
email: sekretariat@nowodworski.pl

Dane do faktur:
Powiat Nowodworski
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP 531-16-88-975

INNE KONTAKTY

Starostwo Powiatowe korzysta z platformy ePUAP i posiada następujące skrytki:

 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Uwaga!
Aby można było złożyć wniosek, konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.

Fotokod

Starostwo Powiatowe jest czynne w:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek - piątek 8:00 - 16:00

Wydział Komunikacji i Transportu przyjmuje klientów w:

poniedziałek 9:00 - 16:45
wtorek - piątek 8:00 - 15:00

 • Rejestracja pojazdów tel. 22 765 32 84
 • Leasing tel. 22 765 32 83
 • Prawa jazdy tel. 22 765 32 82
 • Licencje tel. 22 765 32 85

email: komunikacja@nowodworski.pl

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych będzie STAROSTA NOWODWORSKI z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
 2. za pośrednictwem platformy ePUAP:
 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Inspektor ochrony danych

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) jest Beata Duch - Kosiorek. Można się z nim kontaktować poprzez e-mail na adres: iodo@nowodworski.pl.

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez UODO, w tym realizacji Państwa praw.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e). 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą Minister Cyfryzacji w związku z zamieszczeniem formularza wniosku na platformie E-PUAP oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego w związku z korzystaniem z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD).

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

 

Mapa powiatu nowodworskiego

[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego
[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
baner toplayer
Zamknięcie parkingu przed Starostwem w dn. 20-21.12.2019 r.