Powiat Nowodworski

Odnośniki

Menu

Wszystkie aktualności

I Powiatowy Spływ Kajakowy pn. „Samorządowcy Niepodległej”

Udział w spływie wzięło ponad 200 osób, a wśród nich starostowie, członkowie zarządu oraz radni powiatu wszystkich kadencji od 1998 roku , przedstawiciele gmin oraz jednostek organizacyjnych powiatu nowodworskiego, zaproszeni goście oraz mieszkańcy powiatu nowodworskiego. Przed samym spływem podczas zbiórki w Pomiechówku uczestnicy otrzymali zestawy startowe w postaci koszulki oraz czapki, po czym wspólnie udali się do Borkowa, gdzie delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym bitwę nad Wkrą w sierpniu 1920 roku. Po części oficjalnej uczestnicy wsiedli do kajaków, aby ruszyć po Wkrze do Pomiechówka. Jako pierwsi do Pomiechówka dotarli przedstawiciele Nadleśnictwa Płońsk, którzy pokonali blisko 18-kilometrową trasę w czasie 2 godzin i 25 minut. Na miejscu spływających czekał regenerujący posiłek, śpiewanie pieśni patriotycznych przy dźwiękach gitar na których grali: Krystian Rogalski – nauczyciel wychowania fizycznego z Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Dworze Mazowieckim, Fryderyk Laskowski – nauczyciel matematyki z Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku, Jacek Biernacki oraz Michał Grubecki – Instruktor Kulturalno – Oświatowy Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku. Dodatkową atrakcją był występ Wiejskiej Speckapeli z Cieksyna. Serdeczne podziękowania składamy wszystkim, którzy pomogli przy organizacji tego wspaniałego wydarzenia, a w szczególności:
- Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwo Wodne z Nowego Dworu Mazowieckiego, za zabezpieczenie wydarzenia, oraz wsparcie uczestników podczas spływu,
- Firmie ANMAR Kajaki Pomiechówek za pomoc w organizacji spływu,
- Firmom LUKULLUS oraz KOŁACZ za przekazanie artykułów spożywczych na potrzeby spływu,
- Firmie CZESIO ENERGY DRINK za przekazanie napojów dla uczestników,
- Michałowi Milewskiemu za obsługę nagłośnienia podczas wydarzenia,
- pracownikom Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim za zaangażowanie przy organizacji przedsięwzięcia.

  • Spływ kajakowy
  • Spływ kajakowy
  • Spływ kajakowy
  • Spływ kajakowy
  • Spływ kajakowy
  • Spływ kajakowy
  • Spływ kajakowy
  • Spływ kajakowy
  • Spływ kajakowy
  • Spływ kajakowy
  • Spływ kajakowy

« wstecz

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Przebudowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane zostało ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel. 22 765 32 00 fax. 22 765 32 01
sekretariat: tel. 22 765 32 90
email: sekretariat@nowodworski.pl

Dane do faktur:
Powiat Nowodworski
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP 531-16-88-975

INNE KONTAKTY

Starostwo Powiatowe korzysta z platformy ePUAP i posiada następujące skrytki:

  • /124124/skrytka
  • /124124/skrytkaESP

Uwaga!
Aby można było złożyć wniosek, konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.

Fotokod

Starostwo Powiatowe jest czynne w:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek - piątek 8:00 - 16:00

Wydział Komunikacji i Transportu przyjmuje klientów w:

poniedziałek 9:00 - 16:45
wtorek - piątek 8:00 - 15:00

  • Rejestracja pojazdów tel. 22 765 32 84
  • Leasing tel. 22 765 32 83
  • Prawa jazdy tel. 22 765 32 82
  • Licencje tel. 22 765 32 85

email: komunikacja@nowodworski.pl

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych będzie STAROSTA NOWODWORSKI z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

  1. listownie: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
  2. za pośrednictwem platformy ePUAP:
  • /124124/skrytka
  • /124124/skrytkaESP

Inspektor ochrony danych

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) jest Agnieszka Kalbarczyk. Można się z nim kontaktować poprzez e-mail na adres: iodo@nowodworski.pl lub nr tel. 22 765 32 21

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez UODO, w tym realizacji Państwa praw. Do kompetencji Inspektora Ochrony Danych UODO nie należy natomiast załatwianie innych spraw, jak np. przyjmowanie zgłoszeń o wyznaczeniu IOD, przyjmowanie zgłoszeń o naruszeniach, udzielanie konsultacji czy rozpatrywanie skarg, które powinny być kierowane do UODO poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą UODO przy użyciu odpowiednich formularzy.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e). 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą Minister Cyfryzacji w związku z zamieszczeniem formularza wniosku na platformie E-PUAP oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego w związku z korzystaniem z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD).

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

 

Mapa powiatu nowodworskiego

[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego
[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.