Powiat Nowodworski

Odnośniki

Menu

Wszystkie aktualności

Zgromadzenie ogólne Związku Powiatów Polskich

Sprawozdanie z działalności dotychczasowego Zarządu ZPP oraz wybór nowych władz Związku Powiatów Polskich to najważniejszy punkt posiedzenia XXIV Zgromadzenia Ogólnego Związku, które odbyło się 17 stycznia br. w Warszawie.

Obradom przewodniczył Ludwik Węgrzyn, prezes Zarządu ZPP.

Na początku, chwilą ciszy zgromadzeni uczcili pamięć tragicznie zmarłego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Przyjęli także Apel ku Jego czci, w którym zapisali: Straciliśmy człowieka, który był patriotą, prawdziwym humanistą i bojownikiem o prawa człowieka. Z pełną treścią dokumentu można zapoznać się tutaj.

Oprócz delegatów, w posiedzeniu udział wzięli zaproszeni goście. Wśród powitanych przez prezesa osób znaleźli się: Andrzej Dera, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP; Marek Suski, sekretarz stanu, szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów; Andrzej Maciejewski, przewodniczący sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej; Kazimierz Kotowski, poseł, były prezes Związku Powiatów Polskich oraz b. starosta opatowski; Sławomir Neumann, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska – Koalicja Obywatelska; Marian Niemirski, przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego, starosta przysuski; Jan Grabiec, poseł, rzecznik prasowy Platformy Obywatelskiej, były starosta legionowski; Jacek Protas, poseł, były marszałek województwa warmińsko-mazurskiego i b. starosta lidzbarski.

Powiat nowodworski reprezentowali Starosta Nowodworski Krzysztof Kapusta i Wicestarosta Paweł Calak.

Ludwik Węgrzyn przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu ZPP w 2018 r. oraz z upływającej kadencji (2015-2019). Z kolei Agnieszka Marszałek, główna księgowa w Biurze ZPP omówiła kwestie wykonania budżetu za 2018 r.

Podczas posiedzenia rozmawiano także o sytuacji szpitali powiatowych. Prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych Waldemar Malinowski zakreślił sytuację finansową szpitali i zachęcał, zwłaszcza nowych starostów do tworzenia lokalnych związków dyrektorów szpitali powiatowych przy konwentach powiatów. Dzięki temu, jak tłumaczył, interesy szpitali mogą być wspólnie reprezentowane przed oddziałami NFZ.

Nowe władze

Delegaci na Zgromadzenie Ogólne ZPP wybrali nowy zarząd ZPP. Jego prezesem został Andrzej Płonka, starosta bielski (woj. śląskie). Członkami zarządu zostali: Mariusz Bieniek, starosta płocki; Tadeusz Chrzan, starosta jarosławski; Mirosław Czapla, starosta malborski; Jarosław Dudkowiak, starosta głogowski; Jan Grabkowski, starosta poznański; Ewa Janczar, radna rady m.st. Warszawa; Jerzy Kolarz, starosta buski; Adam Krzysztoń, starosta łańcucki, Krzysztof Maćkiewicz, starosta wąbrzeski; Józef Matysiak, starosta rawski; Marian Niemirski, starosta przysuski; Andrzej Nowicki, starosta piski; Wojciech Pałka, starosta krakowski; Paweł Piasny, starosta olkuski; Sławomir Jerzy Snarski, starosta bielski (woj. podlaskie); Zbigniew Szumski, starosta świebodziński; Dariusz Szustek, starosta łukowski; Tomasz Tamborski, starosta kołobrzeski; Małgorzata Tudaj, starosta kędzierzyńsko-kozielski; Mirosław Walicki, starosta garwoliński.

A także zadecydowali o tym, kto wszedł w skład Komisji Rewizyjnej: Zdzisław Brezdeń, starosta oławski; Andrzej Ciołek, wicestarosta gołdapski; Zdzisław Gamański, starosta chełmiński; Andrzej Opala, starosta łódzki wschodni; Józef Swaczyna, starosta strzelecki, Andrzej Szymanek, starosta wieruszowski; Waldemar Trelka, starosta radomski; Jan Zalewski, starosta siemiatycki; Bogdan Zieliński, starosta wysokomazowiecki.

 Kolejne Zgromadzenie Ogólne ZPP odbędzie się w kwietniu br. w Warszawie, a w związku z 20. rocznicą powstania ZPP będzie miało uroczysty charakter.

 • autor: źródło: www.wartowiedzieć.pl
 • IMG_20190118_114431
 • IMG_20190118_114412
 • IMG_20190118_114348
 • IMG_20190118_114326
 • IMG_20190118_112801

« wstecz

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Przebudowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane zostało ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel. 22 765 32 00 fax. 22 765 32 01
sekretariat: tel. 22 765 32 90
email: sekretariat@nowodworski.pl

Dane do faktur:
Powiat Nowodworski
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP 531-16-88-975

INNE KONTAKTY

Starostwo Powiatowe korzysta z platformy ePUAP i posiada następujące skrytki:

 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Uwaga!
Aby można było złożyć wniosek, konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.

Fotokod

Starostwo Powiatowe jest czynne w:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek - piątek 8:00 - 16:00

Wydział Komunikacji i Transportu przyjmuje klientów w:

poniedziałek 9:00 - 16:45
wtorek - piątek 8:00 - 15:00

 • Rejestracja pojazdów tel. 22 765 32 84
 • Leasing tel. 22 765 32 83
 • Prawa jazdy tel. 22 765 32 82
 • Licencje tel. 22 765 32 85

email: komunikacja@nowodworski.pl

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych będzie STAROSTA NOWODWORSKI z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
 2. za pośrednictwem platformy ePUAP:
 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Inspektor ochrony danych

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) jest Beata Duch - Kosiorek. Można się z nim kontaktować poprzez e-mail na adres: iodo@nowodworski.pl.

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez UODO, w tym realizacji Państwa praw.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e). 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą Minister Cyfryzacji w związku z zamieszczeniem formularza wniosku na platformie E-PUAP oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego w związku z korzystaniem z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD).

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

 

Mapa powiatu nowodworskiego

[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego
[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.