Powiat Nowodworski

Odnośniki

Menu

Treść

FINAŁ III EDYCJI KONKURSU "MOJA KARTKA WIELKANOCNA" i "EKO-WOJSKO"

Ponad 300 prac! Taka liczba widnieje na protokole komisji konkursowej III edycji konkursu plastycznego "Moja Kartka Wielkanocna". 

Prace konkursowe, które spłynęły w minionych dniach do klubu wojskowego są przepiękne i niezmiernie oryginalne. Wykonane zostały różnymi technikami plastycznymi, co świadczy o kreatywności ich wykonawców.

Jak co roku, komisja miała bardzo trudne zadanie, aby wyłonić te najlepsze prace w trzech kategoriach wiekowych mimo, że regulaminowo były tylko dwie.

Wybierając laureatów trzeciej edycji konkursu, członkowie komisji kierowali się m.in.: oryginalnością, pomysłowością, techniką wykonania pracy, jak i jej schludnością oraz samodzielnością wykonania.

Warto nadmienić, że prace konkursowe były nadsyłane z całego kraju i stanowiły one przepiękną dekorację podczas uroczystego Spotkania Wielkanocnego kazuńskich saperów.

Przedstawiamy wyniki III edycji konkursu plastycznego "Moja Kartka Wielkanocna"

Kategoria I: "zerówka"

I miejsce - Ksawery Wasilewski - ZS w Leoncinie

II miejsce - Aleksander Odnoczko - SP w Zaleskich

III miejsce - Szymon Graff - ZSP w Kazuniu Nowym

Wyróżnienie- Antonina Białowąs - ZSP w Małocicach

Wyróżnienie - Roksana Szymczak - ZSP w Kazuniu Nowym

Wyróżnienie - Urszula Nowacka - PP Nr 3 w Nowym Dworze Maz.

Kategoria II: "uczniowie klas I-III szkół podstawowych"

I miejsce - Kaja Grabowska - SP w Zaleskich

II miejsce - Zosia Ptak - ZSP w Cząstkowie Maz.

III miejsce - Magdalena Włostowska - ZSE w Nowym Dworze Maz.

Wyróżnienie - Arkadiusz Kotwica - SP w Zaleskich

Wyróżnienie - Kacper Luśnia - ZSP w Cząstkowie Maz.

Wyróżnienie - Kamil Piechowicz - SP Nr 4 w Nowym Dworze Maz.

Wyróżnienie - Gabriela Warchałowska - ZSP w Cząstkowie Maz.

Kategoria III: "uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych"

I miejsce - Martyna Trzaskoma - SP Nr 2 w Błoniu

II miejsce - Wiktoria Ostrowska - SP Nr 2 w Błoniu

III miejsce - Wiktoria Jurczak - SP w Orzechowie

Wyróżnienie - Maciej Jachymowski

Wyróżnienie - Krzysztof Pyrzakowski - SP Nr 4 w Nowym Dworze Maz.

Wyróżnienie - Amelia Mizerska - SP Nr 4 w Nowym Dworze Maz.

Wyróżnienie - Michał Kołecki - ZSE w Nowym Dworze Maz.

Wyróżnienie - Julia Owoc - ZS nr 7 w Nowym Dworze Maz

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy za wzięcie w nim udziału i gratulujemy cudownie wykonanych prac.

Podziękowania kierujemy fundatorom nagród dla laureatów konkursu:

 • Dowódcy 2. Mazowieckiego Pułku Saperów Panu płk Adamowi Przygodzie
 • Burmistrzowi Błonia Panu Zenonowi Reszce
 • Burmistrzowi Nowego Dworu Mazowieckiego Panu Jackowi Kowalskiemu
 • Wójtowi Gminy Czosnów Panu Antoniemu Kręźlewiczowi
 • Staroście Warszawskiemu Zachodniemu Panu Janowi Żychlińskiemu
 • Starościnie Nowodworskiemu Pani Magdalenie Biernackiej
 • Prezesowi LGD Między Wisłą a Kampinosem Panu Pawłowi Białeckiemu

INFORMACJA: FINAŁ III EDYCJI KONKURSU "EKO-WOJSKO"

Butelki plastikowe i szklane, puszki aluminiowe, kartony, gazety i inne "śmieci" stanowiły element budulcowy prac konkursowych III edycji konkursu plastycznego "EKO-WOJSKO", który został przeprowadzony z okazji Święta Wojsk Inżynieryjnych.

Do klubu wojskowego dotarły prace przedstawiające niemal wszystkie rodzajów wojsk. Czołgi, samoloty, wszelakie pojazdy zmechanizowane oraz sprzęt inżynieryjny to część prac, z których komisja konkursowa musiała wybrać te najlepsze.

Słowo najlepsze nie pasuje zbytnio do tego konkursu ponieważ każda z prac konkursowych była wyjątkowa. Niestety obowiązkiem komisji jest podjęcie trudnej decyzji.

Przedstawiamy wyniki III edycji konkursu plastycznego "EKO-WOJSKO".

Kategoria: "klasy 0-III klas podstawowych"

I miejsce - Małgorzata Drobek - SP Nr 1 w Łomiankach

II miejsce - Dominik Kotwica - SP w Zaleskich

III miejsce - Grzegorz Skarbek - ZSP w Małocicach

wyróżnienie - Filip Zdunek - SP w Gębinie

wyróżnienie - Jakub Antoszkiewicz - SP Nr 1 w Łomiankach

wyróżnienie - Igor Klepacz - SP w Gębinie

wyróżnienie - Hubert Strumnik - PP Nr 3

Kategoria: " klasy IV-VI szkół podstawowych"

I miejsce - Michał Stefański - SP Nr 1 w Łomiankach

II miejsce - Ignacy Golonko - SP Nr 1 w Łomiankach

III miejsce - Łukasz Oszczyk - ZS w Sowiej Woli

wyróżnienie - Bartosz Oraczewski - SP w Zakroczymiu

wyróżnienie - Michalina Dudziej - SP w Zakroczymiu

Kategoria: "klasy szkół gimnazjalnych"

I miejsce - Liwia Śmietanowska - Gimnazjum w Nowym Dworze Maz.

II miejsce - Klaudia Pierścieniak - Gimnazjum w Zakroczymiu

III miejsce - Ryszard Chojnacki - PG Nr 1 w Nowym Dworze Maz.

wyróżnienie - Mateusz Trochimski - Gimnazjum w Zakroczymiu

Podziękowania kierujemy fundatorom nagród dla laureatów konkursu:

 • Dowódcy 2. Mazowieckiego Pułku Saperów Panu płk Adamowi Przygodzie
 • Burmistrzowi Błonia Panu Zenonowi Reszce
 • Burmistrzowi Nowego Dworu Mazowieckiego Panu Jackowi Kowalskiemu
 • Wójtowi Gminy Czosnów Panu Antoniemu Kręźlewiczowi
 • Staroście Warszawskiemu Zachodniemu Panu Janowi Żychlińskiemu
 • Starościnie Nowodworskiemu Pani Magdalenie Biernackiej
 • Prezesowi LGD Między Wisłą a Kampinosem Panu Pawłowi Białeckiemu
 • autor: Kierownik Klubu Wojskowego 2. Mazowieckiego Pułku Saperów Michał DUDEK, data: 2017-04-18
 • Finał konkursu
 • Finał konkursu
 • Finał konkursu
 • Finał konkursu
 • Finał konkursu
 • Finał konkursu
 • Finał konkursu
 • Finał konkursu
 • Finał konkursu
 • Finał konkursu
 • Finał konkursu
 • Finał konkursu
 • Finał konkursu
 • Finał konkursu
 • Finał konkursu
 • Finał konkursu
 • Finał konkursu
 • Finał konkursu
 • Finał konkursu
 • Finał konkursu
 • Finał konkursu
 • Finał konkursu
 • Finał konkursu
 • Finał konkursu
 • Finał konkursu
 • Finał konkursu
 • Finał konkursu
 • Finał konkursu

Powiatowe Dni Logopedy

16.03.2017 r. w Nowodworskim Ośrodku Kultury odbyła się inauguracja obchodów Pierwszych Powiatowych Dni Logopedy. Inicjatorem oraz organizatorem obchodów była Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Dworze Mazowieckim. Patronat honorowy objęli: Pani Magdalena Biernacka Starosta Nowodworski, Pan Jacek Kowalski Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, Polskie Towarzystwo Neurologopedów oraz Wydawnictwo Edukacyjne z Krakowa. Patronat medialny objęli Tygodnik Nowodworski oraz Gazeta Nowodworska. W spotkaniu wzięły udział 74 osoby (psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i nauczyciele z powiatu nowodworskiego).

Spotkanie otworzyła dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Pani Beata Rusek, powitała licznie przybyłych uczestników spotkania. Złożyła podziękowania:

 •  Staroście Nowodworskiemu Pani Magdalenie Biernackiej oraz Burmistrzowi Nowego Dworu Mazowieckiego Panu Jackowi Kowalskiemu, Towarzystwu Edukacyjnemu oraz Polskiemu Towarzystwu Neurologopedycznemu za objęcie patronatem obchodów i ufundowanie nagród w planowanym Konkursie plastycznym "Logopeda oczami dziecka"
 • Panu Krzysztofowi Borowskiemu Dyrektorowi NOK w Nowym Dworze Mazowieckim za udostępnienie sali i gościnność.
 • Pani Reginie Panaś- neurologopedzie, doktorantowi UJK w Kielcach, za przyjęcie zaproszenia i poprowadzenie szkolenia.

 

Po powitaniu gości i sponsorów Pani Małgorzata Muszyńska - neurologopeda Poradni P‑P w Nowym Dworze Mazowieckim zaprezentowała stan opieki logopedycznej w latach 2004-2017r w powiecie nowodworskim. Wnioski z prezentacji: pomimo tego, iż w każdej placówce oświatowej dzieci objęte są opieką logopedyczną, jednak ilość godzin przeznaczona na terapię jest zbyt mała do potrzeb.

Następnie Pani Regina Panaś – neurologopeda, pedagog, doktorant UJK w Kielcach, poprowadziła szkolenie dla uczestników spotkania na temat: „Afazja – odbudowa komunikacji, praktyczne zastosowanie ćwiczeń u dzieci z różnymi typami afazji”

W trakcie trzygodzinnego spotkania można było równocześnie zapoznać się i zakupić publikacje oraz pomoce dydaktyczne Wydawnictwa Edukacyjnego z Krakowa. Wszyscy uczestnicy skorzystali z tej okazji.

Pierwsze Powiatowe Dni Logopedy rozpoczęły się 16.03. i zakończyły się 07.04.2017 r.

 

 

 • autor: Beata Rusek Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Dworze Mazowieckim
 • Powiatowe Dni Logopedy
 • Powiatowe Dni Logopedy
 • Powiatowe Dni Logopedy
 • Powiatowe Dni Logopedy
 • Powiatowe Dni Logopedy
 • Powiatowe Dni Logopedy
 • Powiatowe Dni Logopedy
 • Powiatowe Dni Logopedy
 • Powiatowe Dni Logopedy
 • Powiatowe Dni Logopedy
 • Powiatowe Dni Logopedy

I Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego

Dnia 10 kwietnia 2017 r. odbył się I Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów szkół gimnazjalnych powiatu nowodworskiego „Easy English.” Ideą konkursu była wspólna zabawa językowa, której celem było zmotywowanie młodych ludzi do nauki języka angielskiego, jako narzędzia komunikacji we współczesnej Europie.

Konkurs zorganizowany został przez Publiczne Gimnazjum nr 4 im. płk. Edwarda Malewicza w Nowym Dworze Mazowieckim. Patronat honorowy nad konkursem objęła Starosta Nowodworski Magdalena Biernacka.

Do konkursu zgłosiły się 4 szkoły, z których udział wzięło 10 uczniów. Test trwał 120 minut i składał się z części słuchowej i pisemnej. Komisja po obradach wyłoniła laureatów: I miejsce - Dariusz Głodek (PG nr 2), II miejsce – Klaudia Majewska (PG 4), III miejsce – Julia Szczepańska (PG w Pomiechówku). Starosta Magdalena Biernacka, wicestarosta Paweł Calak oraz dyrektor szkoły Zdzisław Szmytkowski wręczyli dyplomy i nagrody rzeczowe. Każdy uczestnik otrzymał dyplom uczestnictwa w konkursie oraz czekoladowego zajączka w związku ze zbliżającymi się świętami Wielkanocnymi.

Koordynatorem konkursu była mgr Ewa Szmytkowska - nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlin Twierdza.

 • I Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego
 • I Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego
 • I Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego
 • I Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego
 • I Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego
 • I Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego
 • I Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego
 • I Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego
 • I Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego

Biegniemy ze Świętym

MKS Viktoria Nasielsk zaprasza na bieg "BIEGNIEMY ZE ŚWIĘTYM" pod patronatem Starosty Nowodworskiego Magdaleny Biernackiej i Burmistrza Nasielska Bogdana Ruszkowskiego. Bieg odbędzie się 6 maja br. Poniżej zamieszczamy plakat oraz informacje dotyczące biegu. Zapraszamy na start.

 • autor: źródło: www.nasielsk.pl
 • Trasa
  Link do trasy
 • Trasa szczegółowa

I Strażacki Turniej Piłki Halowej pod patronatem Starosty Nowodworskiego

W dniu 28 stycznia 2017 r. na hali sportowej Nowodworskiego Ośrodku Sportu i Rekreacji w Nowym Dworze Mazowieckim odbył się I Strażacki Turniej Piłki Halowej o Puchar Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, który objęty został patronatem Starosty Nowodworskiego.

Do uczestnictwa w turnieju zgłosiło się  12 drużyn:

 • OSP Nowy Dwór Mazowiecki
 • OSP Goławice
 • OSP Trębki Nowe
 • OSP Pomiechówek
 • OSP Nasielsk
 • OSP Psucin
 • OSP Jackowo
 • OSP Zakroczym
 • OSP RW Nowy Dwór Mazowiecki
 • OSP Nuna
 • JRG Zm. I
 • JRG Zm. III

Drużyny zostały podzielone na dwie grupy. Z każdej grupy do rozgrywek półfinałowych zakwalifikowały się po dwa zespoły. Z grupy A zakwalifikowały się drużyny OSP Nuna oraz JRG zm.I,  z grupy B do dalszych rozgrywek awansowały drużyny OSP Pomiechówek oraz JRG zm. III.

Klasyfikacja generalna przedstawiała się następująco:

I          miejsce   JRG zm. I

II         miejsce  OSP Nuna

III       miejsce  OSP Pomiechówek

Po zakończeniu rozgrywek Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim bryg. Leszek Smuniewski, Wicestarosta Nowodworski Pan Paweł Calak oraz Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki Pan Jacek Kowalski wręczyli puchar za zwycięstwo w turnieju drużynie JRG Zm. I.

Drużyny OSP Nuna  za zajęcie drugiego i drużyna OSP Pomiechówek za zajęcie trzeciego miejsca również zostały uhonorowane pucharami.

Wszystkie zespoły uczestniczące w turnieju otrzymały pamiątkowe dyplomy.

 • I strażacki turniej piłki halowej
 • I strażacki turniej piłki halowej
 • I strażacki turniej piłki halowej
 • OSP Zakroczym 9 miejsce
  OSP Zakroczym 9 miejsce
 • I strażacki turniej piłki halowej
 • I strażacki turniej piłki halowej
 • I strażacki turniej piłki halowej
 • I strażacki turniej piłki halowej
 • I strażacki turniej piłki halowej
 • I strażacki turniej piłki halowej
 • I strażacki turniej piłki halowej
 • Drużyna PSP NDM I zmiana - I miejsce pierwsze
  Drużyna PSP NDM I zmiana - I miejsce pierwsze
 • autor: foto: Iwona Tomaszewska

Konkurs z języka niemieckiego

21 listopada br. pod patronatem Starosty Nowodworskiego Magdalena Biernackiej odbyła się czwarta edycja konkursu z języka niemieckiego – „Rekcja czasownika”. 

Konkurs zorganizowany został przez nauczyciela języka niemieckiego w Zespole Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim – Modlin Twierdza Panią Emilię Napiórkowską.

Jak co roku uczniowie musieli opanować listę ponad 120 czasowników. Konkurs składał się z siedmiu zadań. A oto zwycięzcy:

I miejsce: Michał Majewski, PG 2

II miejsce: Jagoda Jandy, PG 4 

III miejsce: Konrad Szymański, PG 4

Nagrody w konkursie ufundowała Pani Magdalena Biernacka - starosta nowodworskiego, nagrody - wyróżnienie oraz słodki poczęstunek dla uczestników konkursu ufundował Pan Zdzisław Szmytkowski - dyrektor Zespołu Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim – Modlin Twierdza.

Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów w nauce języka niemieckiego.

 • Rekcja czasownika 2017
 • Rekcja czasownika 2017
 • Rekcja czasownika 2017

Sukces kampanii NEFROTEST

Sukces kolejnej edycji kampanii NEFROTEST. Ponad 200 mieszkańców powiatów nowodworskiego, wołomińskiego i legionowskiego zbadało nerki.

Bezpłatne badania nerek - zaproszenie

Darmowe badania krwi pod kątem chorób nerek w ramach akcji NEFROTEST przeznaczone są dla mieszkańców, którzy ukończyli 40 lat.

Akcja krwiodawstwa zapraszamy

 • Akcja krwiodawstwa plakat

Piknik rodzinny w Nowym Modlinie - zaproszenie

 • Piknik rodzinny

Wkra Cup 2016 - Podsumowanie

 • Wkra Cup 2016 - Podsumowanie
 • Wkra Cup 2016 - Podsumowanie
 • Wkra Cup 2016 - Podsumowanie
 • Wkra Cup 2016 - Podsumowanie
 • Wkra Cup 2016 - Podsumowanie
 • Wkra Cup 2016 - Podsumowanie
 • Wkra Cup 2016 - Podsumowanie
 • Wkra Cup 2016 - Podsumowanie
 • autor: www.facebook.com/Wiosełko - plaża i wypożyczalnia kajaków

Zaproszenie na Turniej siatkówki plażowej

W dniach 23 - 24 lipca na plaży w Cieksynie odbędzie się turniej siatkówki plażowej Wkra Cup 2016 objęty patronatem Starosty Nowodworskiego. Serdecznie zapraszamy.

 • Wkra Cup 2016 turniej siatkówki plażowej
 • kontakt

Bieg w Leoncinie już za nami

Bieg z okazji 130 rocznicy konsekracji kościoła w Leoncinie zorganizowany 18 czerwca br. w gminie Leoncin to wydarzenie, które miało kilka celów. Głównym zadaniem było oczywiście godne uczczenie 130 rocznicy konsekracji kościoła w Leoncinie, ale nie mniej istotne były też promocja gminy Leoncin i okolic oraz popularyzacja biegów jako najprostszej formy rekreacji zachęcającej do aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu. Wszystkie te cele udało się zrealizować.

Bieg w Leoncinie

 • Bieg w Leoncinie

IX Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

W dniu 28.05.2016r. pod patronatem Starosty Nowodworskiego odbył się IX Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego pod hasłem „Razem Więcej„ na terenie boiska przy Hali w Pomiechówku. Uczestnicy pikniku mogli skorzystać z atrakcji kompleksu rekreacyjno-leśnego w tym parku linowego czy placu zabaw. Dzieci swoich sił mogły spróbować na strzelnicy z torem przeszkód. Odważni mieli możliwość zmierzyć się z 10-metrową ścianą wspinaczkową. Dzieci uczestniczyły we wspólnych zabawach i konkursach.

Festyn Rodzinno-Sąsiedzki w Miękoszynie

Zapraszamy mieszkańców powiatu nowodworskiego na Festyn Rodzinno-Sąsiedzki w Miękoszynie gm. Nasielsk, który został objęty patronatem Starosty Nowodworskiego Magdaleny Biernackiej. Szczegóły na plakacie.

Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania

25 maja w Nowodworskim Ośrodku Kultury odbyła się I edycja Powiatowego Konkursu Pięknego Czytania, który zorganizowany został przez Bibliotekę Pedagogiczną w Nowym Dworze Mazowieckim we współpracy z Nowodworskim Ośrodkiem Kultury. Honorowy patronat nad konkursem objęła Pani Magdalena Biernacka Starosta Nowodworski.

Dzień Strażaka w KP PSP w Nowym Dworze Maz.

4 maja obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Strażaka. Z tej okazji w dniu 6 maja odbyła się uroczystość z udziałem przedstawiciela Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Janusza Kryska - Kierownika Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP, Wiceprezesa Oddziału Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Henryka Ruszczyka, Przewodniczącej Rady Powiatu Nowodworskiego Katarzyny Kręźlewicz, Sekretarz Powiatu Moniki Filipiak-Żmudy, przedstawicieli władz samorządowych, służb i instytucji współdziałających na rzecz bezpieczeństwa.

Biegniemy ze świętym w Nasielsku

Pod patronatem Starosty Nowodworskiego Magdaleny Biernackiej Klub sportowy MKS Viktoria Nasielsk zorganizował III bieg po ulicach Nasielska "BIEGNIEMY ZE ŚWIĘTYM" z okazji II rocznicy kanonizacji i XI rocznicy śmierci Jana Pawła II. Bieg odbył się 8 maja br. po ulicach Nasielska.

Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK etap powiatowy

14 kwietnia 2016 roku, na terenie Komendy Powiatowej PSP w Nowym Dworze Mazowieckim, odbyły się zawody PCK w udzielaniu pomocy przedlekarskiej, które Starosta Nowodworski objęła swoim patronatem. Uczestnikami zawodów byli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu nowodworskiego tj.:  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku, Zespół Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim, Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku, Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim. Do rywalizacji przystąpiło pięć pięcioosobowych drużyn, które musiały zmierzyć się z dwoma etapami zawodów.
Pierwszym etapem był test wiedzy z zakresu ratownictwa, który pisał każdy z uczestników indywidualnie, a zsumowane wyniki członków zespołów stanowiły ogólny wynik drużyny.
Drugim etapem zawodów była część praktyczna, polegająca na wykonaniu czynności ratowniczych w sześciu inscenizowanych wypadkach. Zadaniem każdej drużyny było wykazanie się wiedzą i umiejętnościami ratowniczymi udzielając pomocy poszkodowanym w zakresie dotyczącym:
- resuscytacji
- złamania kończyny
- porażenia prądem elektrycznym
- oparzenia
- zadławienia
- zawału serca.
Poprawność wykonania czynności ratowniczych na poszczególnych stanowiskach oceniała komisja sędziowska.
Komisja sędziowska oceniła bardzo wysoko poziom wszystkich uczestników zawodów. Wskazała na duże zaangażowanie w wykonywaniu tak trudnej i odpowiedzialnej pracy jaką jest ratowanie osób będących w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia.
Po podsumowaniu wyników wszystkich wykonywanych zadań została ogłoszona klasyfikacja końcowa zawodów:
I miejsce – Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku
II miejsce – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku
III miejsce – Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim

Zwycięzca zawodów będzie reprezentował powiat nowodworski w zawodach PCK na szczeblu okręgowym.
Po zakończeniu ceremonii ogłoszenia wyników wszyscy uczestniczy i organizatorzy zawodów zostali zaproszeni na posiłek w plenerze.

 • autor: http://www.kppsp-ndwormaz.pl/, data: 2016-04-18
 • Mistrzostwa pierwszej pomocy PCK
 • Mistrzostwa pierwszej pomocy PCK
 • Mistrzostwa pierwszej pomocy PCK
 • Mistrzostwa pierwszej pomocy PCK
 • Mistrzostwa pierwszej pomocy PCK
 • autor: http://www.kppsp-ndwormaz.pl/, zsz nr 1 nowy dwór maz.

AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCY POD PATRONATEM STAROSTY NOWODOWRSKIEGO

W imieniu organizatorów zapraszamy na bezpłatne warsztaty dla firm na temat pozyskiwania środków unijnych. Spotkanie odbędzie się w Hotelu Royal w Modlinie 2 grudnia 2015 roku o godz. 9:45.

 • Akademia Przedsiębiorcy
 • Akademia przedsiębiorcy w Modlinie
 • Akademia przedsiębiorcy w Modlinie

Szlachetna Paczka pod patronatem Starosty Nowodworskiego

 • Koncert Szlachetnej Paczki w Nwoym Dworze Mazowieckim

Zawody w sportach pożarniczych Jednostek OSP z terenu powiatu nowodworskiego

W dniu 24.10.2015 r. w m. Kazuń Nowy w gm. Czosnów odbyły się zawody sportowo - pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu nowodworskiego. Celem zawodów było m.in. sprawdzenie wyszkolenia strażaków, podniesienie sprawności fizycznej oraz popularyzacja służby strażackiej wśród społeczeństwa. Każda drużyna składała się z 8 zawodników: dowódca, 6 zawodników w tym operator motopompy oraz 1 zawodnik rezerwowy. Do rywalizacji zgłosiło się 5 drużyn (OSP Czosnów, OSP Zakroczym, OSP Nowy Dwór Mazowiecki, OSP Trębki Nowe oraz OSP Pomiechówek). Ponadto w zawodach uczestniczyła również drużyna młodzieżowa z OSP RW Nowy Dwór Mazowiecki.

Pierwsze Otwarte Mistrzostwa Nowego Dworu Mazowieckiego Nordic Walking - podsumowanie

20.06.2015 w Nowym Dworze Mazowieckim odbyły się Pierwsze Otwarte Mistrzostwa Nowego Dworu Mazowieckiego Nordic Walking. Organizator to; Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Fundacja Marciniak ,,Uwolnij Siebie ". W zawodach wzięło udział 70 osób /w tym dzieci/ z różnych miejscowości, a nawet różnych województw.

JUBILEUSZ 80-lecia istnienia szkoły

Minęło 80 lat istnienia naszego LO im. Wojska Polskiego w Nowym Dworze Mazowieckim. Z tej okazji w sobotę 13 czerwca 2015 r. świętowaliśmy Jubileusz 80-lecia szkoły.

Piknik Parafialny w Modlinie

 • Piknik Parafialny w Modlinie

Podsumowanie 2 Parafialnego Pikniku Rodzinnego Zorganizowanego przez Parafię Św. Maksymiliana Kolbego w Nowym Dworze Maz. – Modlinie Starym

Piknik rozpoczął się Mszą św. o godz. 12.00 w której wzięły udział między innymi osoby zaangażowane w przygotowanie i przeprowadzenie pikniku. Bezpośrednio po Mszy św. młodzież wraz z opiekunami przeszli ulicami naszego osiedla, śpiewem, muzyką i życzliwymi słowami zachęcając mieszkańców do wzięcia udziału w uroczystości.

Młody Idol w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Już po raz 8 w naszej szkole odbył się konkurs muzyczny Młody Idol, w tym roku po raz pierwszy patronat nad konkursem objęła Starosta Nowodworski i Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

Sukces Nasielszczenina w wyciskaniu sztangi leżąc

W Pucharze Polski w wyciskaniu sztangi leżąc organizowanego przez MKS Power w Nasielsku w dniu 30 maja 2015 r. wystartowało 11 kobiet i 53 mężczyzn. Wręczono 40 pucharów w indywidualnych kategoriach wagowych oraz pięć Pucharów Polski w kategoriach open i jeden Puchar Polski Drużynowy.

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

W dniu 16.05.2015r. na terenie Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Dworze Mazowieckim odbył się VIII Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego pn. „Droga do Marzeń”. Piknik rodzinny zorganizowany został przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i skierowany do rodzin zastępczych z terenu Powiatu Nowodworskiego, dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.

Podziękowanie

 • Podziękowanie

III powiatowy konkurs języka angielskiego pod patronatem Starosty Nowodworskiego

Serdecznie zapraszamy uczniów liceum/gimnazjum do wzięcia udziału w III powiatowym konkursie języka angielskiego pt.: "Poznaj angielskie czasowniki złożone".

Konkurs organizuje Liceum Ogólnokształcące im. Wojska Polskiego w Nowym Dworze Mazowieckim.

Więcej informacji oraz regulamin i formularz zgłoszenia znajduje się na stronie internetowej szkoły www.liceum-ndm.pl

Na zwycięzców czekają okolicznościowe dyplomy i nagrody książkowe.

Zapraszamy!

 • autor: Magdalena Czechowicz, data: 2015-03-10

Turniej Drużyn Amatorskich Piłki Nożnej Halowej o Puchar Starosty Nowodworskiego już za nami

W niedzielę 8 marca w Hali Sportowej w Nasielsku odbyły się rozgrywki w piłce nożnej amatorów o Puchar Starosty Nowodworskiego.

Gala Wolontariatu 2015

Gala Wolontariatu 2015 - relacja z uroczystości

I Powiatowy Konkurs Profilaktyczny "Młodzi kontra używki"

Zaproszenie na "Zakroczymskie kolędowanie 2015"

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z koncertu.

Piknik Rodzinny "Saper to ja"

"Saper to ja"

Akademia Przedsiębiorczości w Modlinie Twierdzy pod patronatem Starosty Nowodworskiego

Akademia Przedsiębiorczości w Modlinie Twierdzy pod patronatem Starosty Nowodworskiego

MŁYNARECZKA 2013 XXX OGÓLNOPOLSKI SPŁYW KAJAKOWY RZ. WKRĄ I NARWIĄ już za nami

MŁYNARECZKA 2013 już za nami! Przedstawiamy Państwu wyniki w poszczególnych kategoriach.

Mazowieckie Eliminacje Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK wyniki

Dnia 18 maja 2013r. na gościnnej ziemi pomiechowskiej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im gen. Wł Sikorskiego w Pomiechówku rozegrane zostały okręgowe eliminacje XXI Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK .
O tytuł najlepszej rywalizowało 12 drużyn ze szkół średnich Mazowsza. Podczas zawodów rozwiązywali test teoretyczny z zagadnień pierwszej pomocy, międzynarodowego prawa humanitarnego oraz z wiedzy o historii PCK. W części praktycznej zawodów musieli wykazać się umiejętnościami niesienia pierwszej pomocy w bardzo realistycznie zainscenizowanych wypadkach na 5 stacjach.

VIII Ogólnopolski Festiwal Piosenki o Zdrowiu - etap powiatowy już na nami

VIII Ogólnopolski Festiwal Piosenki o Zdrowiu - etap powiatowy już na nami

Rejonowe finały XXI Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK w Nowym Dworze Mazowieckim

Rejonowe finały XXI Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK w Nowym Dworze Mazowieckim

Trasy do nart biegowych i nordic walking w Farmie Krzyczki

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Przebudowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane zostało ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel. 22 765 32 00 fax. 22 765 32 01
sekretariat: tel. 22 765 32 90
email: sekretariat@nowodworski.pl

Dane do faktur:
Powiat Nowodworski
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP 531-16-88-975

INNE KONTAKTY

Starostwo Powiatowe korzysta z platformy ePUAP i posiada następijące skrytki:

 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Uwaga!
Aby można było złożyć wniosek, konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.

Starostwo Powiatowe jest czynne w:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek - piątek 8:00 - 16:00

Wydział Komunikacji i Transportu przyjmuje klientów w:

poniedziałek 9:00 - 16:45
wtorek - piątek 8:00 - 15:00

 • Rejestracja pojazdów tel. 22 765 32 84
 • Leasing tel. 22 765 32 83
 • Prawa jazdy tel. 22 765 32 82
 • Licencje tel. 22 765 32 85

email: komunikacja@nowodworski.pl

[obiekt mapy]

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.