Powiat Nowodworski

Przejście do sekcji:

Menu

Odnośniki

Menu

Aktualności

Aktualności

2022.06.21
Zmiana godzin pracy Starostwa

Od 4 lipca 2022 roku (poniedziałek) Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Paderewskiego 1B będzie czynne w godzinach:

 • Poniedziałek 8.00 – 17.00
 • Wtorek – Czwartek 8.00 – 16.00
 • Piątek 8.00 – 15.00

Wydział Komunikacji i Transportu obsługiwał będzie w godzinach:

 • Poniedziałek 8.00 – 16.30
 • Wtorek – Czwartek 8.00 – 15.00
 • Piątek 8.00 – 14.00
2022.11.30
Zawiadomienie o prowadzeniu czasowej organizacji ruchu

Starosta Nowodworski - organ zarządzający ruchem na drogach powiatowych i gminnych informuje, że Wykonawca realizujący zamówienie pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk – Czosnów, odcinek III od węzła „Modlin” (z węzłem) do węzła „Czosnów” (bez węzła)” wprowadza czasową organizację ruchu w dniu 01.12.2022 r.

2022.11.29
Szkoła dobrych wyborów

Uczniowie klas VI-VIII ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim wzięli udział w warsztatach profilaktycznych na temat uzależnień oraz zrównoważonego rozwoju sfery fizycznej i psychicznej. W ramach warsztatów uczniowie uzyskali informacje w obszarze takich tematów jak: diagnoza zachowań ryzykownych, przyczyny sięgania przez młodych ludzi po narkotyki oraz skutki zdrowotne, społeczne, prawne i finansowe zażywania tych środków. Rozwijali zdolności współdziałania w grupie oraz umiejętności nazywania uczuć i emocji. W trakcie warsztatów wykorzystano zestawy pomocowe – narkogogle oraz walizkę z atrapami narkotyków.

Warsztaty odbyły się w ramach projektu „Szkoła dobrych wyborów” realizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1.

2022.11.29
Dostępne mieszkanie i Mieszkanie dla Absolwenta - programy dla osób z niepełnosprawnością
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim przystąpiło do realizacji dwóch programów adresowanych do osób z niepełnosprawnościami, wspierających ich niezależność oraz ułatwiających podejmowanie aktywności zawodowej i społecznej:
„Dostępne mieszkanie” oraz „Mieszkanie dla Absolwenta”.
2022.11.28
białe tło, różowe postacie kobiet, różowa wstążka

LUX MED Diagnostyka zaprasza na bezpłatne badania mammograficzne dla Pań w wieku 50-69 lat finansowane przez NFZ w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi. Badanie można wykonać w dowolnej lokalizacji, niezależnie od miejsca zamieszkania i bez skierowania lekarskiego.

2022.11.25
Orszak Trzech Króli w Nowym Dworze Mazowieckim

6 stycznia w Nowym Dworze Mazowieckim odbędzie się pierwszy w historii miasta Orszak Trzech Króli. Jest to zwyczaj uczczenia Święta Objawienia Pańskiego – potocznie zwanego Świętem Trzech Króli. W imieniu organizatora Parafii Św. Michała Archanioła zapraszamy wszystkich mieszkańców do włączenia się w organizację i przygotowania Orszaku.

Wydarzenie zostało objęte patronatem Starosty Nowodworskiego Krzysztofa Kapusty.

2022.11.22
Dni Honorowego Krwiodawstwa

Szanowni Honorowi Dawcy Krwi,

z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa, obchodzonych corocznie w dniach 22-26 listopada, pragniemy przekazać wyrazy wdzięczności i uznania za wspaniały dar serca, bezinteresowność i ogromne pokłady altruizmu.

Krew jest jednym z najcenniejszych darów, jaki człowiek może ofiarować drugiemu człowiekowi. Dlatego bardzo dziękujemy Wszystkim Krwiodawcom za zasługi na rzecz ratowania zdrowia i życia, za oddanie, poświęcenie, szlachetne intencje, a także za aktywność we wspieraniu idei krwiodawstwa.

To wspaniałe, że są wśród nas cudowni, wrażliwi ludzie, którzy bezinteresownie dzielą się cząstką siebie.

Honorowi Dawcy Krwi, pomagajcie nadal i bądźcie inspiracją dla innych, ponieważ „Łączy nas krew, która ratuje życie”.

Z wyrazami szacunku

Starosta Nowodworski Krzysztof Kapusta

Wicestarosta Nowodworski Paweł Calak

2022.11.21
Akcja zima - informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o obowiązku utrzymywania i użytkowania obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywania ich w należytym stanie technicznym i estetycznym z uwagi na okres zimowy, a w związku z tym możliwość pojawnienia się opadów śniegu i wystąpienia niskich temperatur.

Kontakt do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego:

ul. Chemików 6, Nowy Dwór Mazowiecki

tel. +48 22 775-00-79

email: pinb@nowodworski.pl

2022.11.18
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim zaprasza osoby zainteresowane skorzystaniem z usługi oferowanej przez powiat nowodworski w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Wnioski przyjmowane są od 14 listopada 2022 r. do 23 grudnia 2022 r.

2022.11.18
Szkolenia w ZSZ Nr 1

Na warsztatach szkolnych przy Zespole Szkół Zawodowych w Nowym Dworze Mazowieckim młodzież w ostatnim czasie przechodzi intensywne szkolenia.

Przedstawiciele takich firm jak Cedat marki Cekol czy firmy Atlas zapoznają uczniów z szeroką ofertą produktów wykorzystywanych w budownictwie oraz z takimi, które dopiero wchodzą na rynek.

Szkolenia kończone były zajęciami praktycznymi, na których młodzież miała możliwość pogłębić swoją wiedzę i umiejętności praktyczne.

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Przebudowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane zostało ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel. +48 22 765 32 00, fax. +48 22 765 32 91
sekretariat: tel. +48 22 765 32 90
e-mail: sekretariat@nowodworski.pl

Dane do faktur:
Powiat Nowodworski
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP 531-16-88-975

Kliknij w tekst aby zobaczyć INNE KONTAKTY

Starostwo Powiatowe korzysta z platformy ePUAP i posiada następujące skrytki:

 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Uwaga!
Aby można było złożyć wniosek, konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.

Deklaracja dostępności

Fotokod z danymi adresowymi i kontaktowymi

Starostwo Powiatowe jest czynne:

 • Poniedziałek 8.00 – 17.00
 • Wtorek – Czwartek 8.00 – 16.00
 • Piątek 8.00 – 15.00

Wydział Komunikacji i Transportu obsługuje w godzinach:

 • Poniedziałek 8.00 – 16.30
 • Wtorek – Czwartek 8.00 – 15.00
 • Piątek 8.00 – 14.00
 • Rejestracja pojazdów - tel. +48 22 765 32 84
 • Leasing - tel. +48 22 765 32 83
 • Prawa jazdy - tel. +48 22 765 32 82
 • Licencje - tel. +48 22 765 32 85

e-mail: komunikacja@nowodworski.pl

Informacje dotyczące przetwarzania danych

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych będzie STAROSTA NOWODWORSKI z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
 2. za pośrednictwem platformy ePUAP:
 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Inspektor ochrony danych

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) poprzez e-mail na adres: iodo@nowodworski.pl.

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez UODO, w tym realizacji Państwa praw.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e). 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą Minister Cyfryzacji w związku z zamieszczeniem formularza wniosku na platformie E-PUAP oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego w związku z korzystaniem z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD).

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Mapa powiatu nowodworskiego

[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego
[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.