Powiat Nowodworski

Menu

Odnośniki

Menu

Aktualności

2018.12.19
IV spotkanie świąteczne mieszkańców powiatu nowodworskiego

W dniu 16 grudnia br. po raz IV odbyło się Spotkanie Świąteczne mieszkańców powiatu nowodworskiego. Jak co roku od wczesnych godzin porannych rozpoczęły się intensywne prace przygotowanie do spotkania świątecznego. Punktualnie o godzinie 15:00, gdy wszystko było już dopięte rozpoczęliśmy wspólne kolędowanie.

 

 

 

2018.12.18
Uwaga! Czasowe zamknięcie drogi powiatowej

Szanowni Państwo,
w związku z prowadzonymi robotami drogowymi związanymi z układaniem nowej nawierzchni na drodze powiatowej Gm.Zakroczym nr 2414W Swobodnia - Falbogi Borowe - Błędowo na odcinku 700 m w m. Janowo, informujemy, że od dnia 19.12.2018 r. w godzinach od 8.00 do 16.00 droga będzie zamykana etapowo. Prosimy o korzystanie z dostępnych lokalnych objazdów. Za utrudnienia przepraszamy.

 

 

 

2018.12.17
Szlachetna paczka - lubimy ludzi

Po raz kolejny pracownicy Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim ze Starostą Krzysztofem Kapustą oraz z Wicestarostą Pawłem Calakiem przy współpracy pracowników i młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego w NDMaz, Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku, ZSZ Nr 1 w NDMaz. przygotowali paczki darów dla potrzebującej rodziny.
 

2018.12.17
Komunikat w sprawie upadłości Energetycznego Centrum S.A.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Nowym Dworze Mazowieckim informuje:

W dniu 3 grudnia 2018 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie ogłosił upadłość Energetycznego Centrum S.A.

2018.12.06
Ostrzeżenie o złej jakości powietrza

W związku z przekroczeniem poziomu III – Ostrzeżenia I stopnia o złej jakości powietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego PM 2,5 i PM 10 w powietrzu na obszarze woj. mazowieckiego Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie I stopnia.

2018.12.06
Czasowe zamnknięcie drogi

Szanowni Państwo,
w związku z prowadzonymi robotami drogowymi związanymi z układaniem nowej nawierzchni na drodze powiatowej Gm. Leoncin: nr 2401W Secymin Polski - Nowiny - Leoncin - Nowe Grochale - do drogi nr 575 na odcinku 2370 m w m. Stare Grochale informujemy, że w dniach od 06.12.2018 r. do dnia 08.12.2018 r. w godzinach od 8.00 do 16.00 droga będzie zamykana etapowo. Prosimy o korzystanie z dostępnych lokalnych objazdów. Za utrudnienia przepraszamy.

2018.11.30
Dzień Pracownika Socjalnego

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku świętowali! Dzień Pracownika Socjalnego to święto nie tylko pracowników socjalnych, ale wszystkich pracowników służb społecznych. Ten dzień jest także formą wyróżnienia oraz sposobem promowania zawodu pracownika socjalnego. Przecież pracownik socjalny jest osobą, która daje wsparcie, gdy wszystko inne zawodzi.
 

2018.11.23
Ostrzeżenie meteo

Uwaga! Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie wydało ostrzeżenie! Prognozuje się miejscami wystąpienie słabych opadów marznącej mżawki powodującej gołoledź.

2018.11.23
Kolejne inwestycje drogowe

Trwają prace związane z przebudową dróg powiatowych. Przebudowywane są drogi nr 2430W w m. Budy Siennickie - Studzianki oraz nr 2411W w miejscowości Błędowo. Wykonawcą inwestycji jest firma Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk.

2018.11.23
Prognoza pogody na najbliższe dni

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego przedstawia prognozę pogody dla mieszkańców województwa mazowieckiego.

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Przebudowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane zostało ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel. 22 765 32 00 fax. 22 765 32 01
sekretariat: tel. 22 765 32 90
email: sekretariat@nowodworski.pl

Dane do faktur:
Powiat Nowodworski
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP 531-16-88-975

INNE KONTAKTY

Starostwo Powiatowe korzysta z platformy ePUAP i posiada następijące skrytki:

 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Uwaga!
Aby można było złożyć wniosek, konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.

Starostwo Powiatowe jest czynne w:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek - piątek 8:00 - 16:00

Wydział Komunikacji i Transportu przyjmuje klientów w:

poniedziałek 9:00 - 16:45
wtorek - piątek 8:00 - 15:00

 • Rejestracja pojazdów tel. 22 765 32 84
 • Leasing tel. 22 765 32 83
 • Prawa jazdy tel. 22 765 32 82
 • Licencje tel. 22 765 32 85

email: komunikacja@nowodworski.pl

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych będzie STAROSTA NOWODWORSKI z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
 2. za pośrednictwem platformy ePUAP:
 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Inspektor ochrony danych

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) jest Magdalena Kamińska. Można się z nim kontaktować poprzez e-mail na adres: iodo@nowodworski.pl

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez UODO, w tym realizacji Państwa praw. Do kompetencji Inspektora Ochrony Danych UODO nie należy natomiast załatwianie innych spraw, jak np. przyjmowanie zgłoszeń o wyznaczeniu IOD, przyjmowanie zgłoszeń o naruszeniach, udzielanie konsultacji czy rozpatrywanie skarg, które powinny być kierowane do UODO poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą UODO przy użyciu odpowiednich formularzy.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e). 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą Minister Cyfryzacji w związku z zamieszczeniem formularza wniosku na platformie E-PUAP oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego w związku z korzystaniem z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD).

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

 

[obiekt mapy]

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.