Powiat Nowodworski

Przejście do sekcji:

Odnośniki

Menu

Treść

Rodowód powiatu sięga 1952 roku, kiedy decyzją władz państwowych utworzono powiat nowodworski obejmujący ówczesne podstawowe jednostki administracji w Legionowie, Skrzeszewie, Serocku, Jabłonnie, Nowym Dworze Mazowieckim, Zakroczymiu, Pomiechówku, Czosnowie, Łomiankach, Nieporęcie i Leoncinie.

Znaczący rozwój dokonał się w stolicy powiatu – Nowym Dworze Mazowieckim. W latach 60-tych XX wieku Nowy Dwór Mazowiecki   przeobraził się z miasteczka jarmarczno-rzemieślniczego w ośrodek przemysłowo-usługowy, stając się ważnym zapleczem Warszawy. Spowodowały to, zwłaszcza decyzje o deglomeracji zakładów wokół stolicy. Powstały wtedy m.in. Nowodworskie Zakłady Chemii Gospodarczej „Pollena”, Warszawskie Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Włókienniczymi i Skórzanymi czy Warszawskie Zakłady Przemysłu Skórzanego „Syrena” – Zakład Wyrobów Gumowych.

W późniejszym okresie rozpoczęły działalność „Kablobeton” i „Hydrobudowa 1”. Obok przemysłu kluczowego w Nowym Dworze Mazowieckim rozwijała się spółdzielczość pracy ( „Nadnarwianka” i „Zakroczymianka” ), handel , zakłady usługowe i komunalne. Na terenie ówczesnego powiatu wybudowano Zaporę na Narwi w Dębem i powstało Jezioro Zegrzyńskie, dworzec PKP i PKS w Nowym Dworze Mazowieckim, powstał ośrodek sportowo-rekreacyjny. W stolicy powiatu zlokalizowane były wszystkie instytucje użyteczności publicznej obsługujące otaczających go mieszkańców miast i gmin. Powiat w tej strukturze funkcjonował do 1 czerwca 1975 roku, tj. do czasu wejścia w życie nowej reformy organów administracji państwowej.

Obecny kształt ustroju samorządów powiatowych funkcjonuje od 1 stycznia 1999 roku. Powiat Nowodworski obejmuje 6 jednostek samorządu terytorialnego, a mianowicie: gminę miejską Nowy Dwór Mazowiecki, dwie gminy miejsko-wiejskie: Nasielsk i Zakroczym i trzy gminy wiejskie: Czosnów, Leoncin i Pomiechówek.

Pierwszym starostą nowodworskim, do 2002 r. był Adam Janas, kolejnym w latach 2002-2006, Maria Kowalska. Po wyborach samorzadowych, od listopada 2006 r. do 31 stycznia 2008 r. na stanowisku starosty pracowała Maria Sochocka. Od 1 lutego 2008 r. do 31 listopada 2014 r. starostą był Krzysztof Kapusta, następnie od 1 grudnia 2014 r. urząd starosty nowodworskiego pełni Magdalena Biernacka.

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Przebudowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane zostało ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel. +48 22 765 32 00, fax. +48 22 765 32 91
sekretariat: tel. +48 22 765 32 90
e-mail: sekretariat@nowodworski.pl

Dane do faktur:
Powiat Nowodworski
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP 531-16-88-975

Kliknij w tekst aby zobaczyć INNE KONTAKTY

Starostwo Powiatowe korzysta z platformy ePUAP i posiada następujące skrytki:

 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Uwaga!
Aby można było złożyć wniosek, konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.

Deklaracja dostępności

Fotokod z danymi adresowymi i kontaktowymi

Starostwo Powiatowe jest czynne:

 • Poniedziałek 8.00 – 17.00
 • Wtorek – Czwartek 8.00 – 16.00
 • Piątek 8.00 – 15.00

Wydział Komunikacji i Transportu obsługuje w godzinach:

 • Poniedziałek 8.00 – 16.30
 • Wtorek – Czwartek 8.00 – 15.00
 • Piątek 8.00 – 14.00
 • Rejestracja pojazdów - tel. +48 22 765 32 84
 • Leasing - tel. +48 22 765 32 83
 • Prawa jazdy - tel. +48 22 765 32 82
 • Licencje - tel. +48 22 765 32 85

e-mail: komunikacja@nowodworski.pl

Informacje dotyczące przetwarzania danych

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych będzie STAROSTA NOWODWORSKI z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
 2. za pośrednictwem platformy ePUAP:
 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Inspektor ochrony danych

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) poprzez e-mail na adres: iodo@nowodworski.pl.

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez UODO, w tym realizacji Państwa praw.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e). 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą Minister Cyfryzacji w związku z zamieszczeniem formularza wniosku na platformie E-PUAP oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego w związku z korzystaniem z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD).

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Mapa powiatu nowodworskiego

[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego
[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.