PROJEKTY I INWESTYCJE

Podpisanie umowy na budowę boiska przy LO Nasielsk

Już niedługo uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku będą cieszyli się nowym boiskiem wielofunkcyjnym, które powstanie przy szkole.

Rozpoczynamy przebudowę dróg powiatowych

05.10.2023 r. podpisaliśmy pięć umów na przebudowę sześciu dróg powiatowych, które zapewniają dojazd pojazdów ciężkich do zakładów produkcyjnych, magazynów położonych na terenie powiatu nowodworskiego.

Kolejny remont drogi powiatowej już wkrótce!

W dniu 23 sierpnia 2023 r. podpisano umowę na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2428W relacji Ruszkowo - Studzianki - Nuna". W ramach umowy przebudowana zostanie droga na odcinku o długości 1 100 metrów.

Będzie boisko w LO w Nasielsku

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie została podpisana umowa na dofinansowanie, która stanowi kolejny krok do realizacji powiatowej inwestycji.

Kwota dofinansowania wynosi: 297 817,00 zł.

Umowę dotacyjną podpisali: Zarząd Powiatu Nowodworskiego reprezentowany przez: Krzysztofa Kapustę Starostę Nowodworskiego, Pawła Calaka Wicestarostę, przy kontrasygnacie Ewy Kałuzińskiej Skarbnika Powiatu Nowodworskiego oraz Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Odbiór drogi w Leoncinie

04.07.2023 r. przedstawiciele Inwestora – Powiatu Nowodworskiego, reprezentowanego przez Wicestarostę Pawła Calaka oraz pracowników Wydziału Inwestycji i Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego przy udziale Wykonawcy robót Marcina Głuchowskiego, odebrali roboty drogowe w gminie Leoncin.

Dodatkowe środki na szpital i przebudowę drogi

Aż 200 inwestycji z subregionu warszawskiego zachodniego otrzyma dofinansowanie z budżetu samorządu województwa. Łączna kwota wsparcia to prawie 84 mln zł.

2 czerwca br. zostały podpisane umowy na dofinansowanie. Powiat nowodworski otrzymał wsparcie na dwie inwestycje tj.: „Remont oraz modernizacja pomieszczeń szpitala w celu unowocześnienia oraz powiększenia Oddziału Chirurgii” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 2423 W relacji Nasielsk-Prusinowice-Kościerze-Strzegocin”.

Dofinansowanie na remont łazienek w DPS Nasielsk

8 maja br. Starosta Krzysztof Kapusta, Wicestarosta Paweł Calak oraz Główna Księgowa Anna Krawczak podpisali umowę na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) remontu łazienek poprzez dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku.

Podpisanie umowy na przebudowę drogi w gminie Leoncin

Podpisaliśmy umowę z wykonawcą firmą DROG-BET Marcin Głuchowski z Sochaczewa na przebudowę drogi powiatowej nr 2401W relacji Secymin Polski – Nowiny – Leoncin – Nowe Grochale - do drogi wojewódzkiej nr 575 na odcinku o łącznej długości 8 885,00 m. Inwestycja będzie prowadzona przez miejscowości Stanisławów, Wincentówek, Leoncin, Nowy Wilków, Nowe Polesie, Stare Polesie, Krubiczew, Nowiny, gm. Leoncin. Wartość inwestycji to 8 871 269,50 zł, z czego 8 427 706,02 zł stanowi dofinansowanie z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Powiat Nowodworski z dofinansowaniem na remont drogi

Uroczystość podpisania umów z udziałem Wicewojewody Mazowieckiego Sylwestra Dąbrowskiego odbyła się 5 października br. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie. W wydarzeniu wziął również udział Szef Gabinetu Politycznego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Michał Prószyński.
Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymał Powiat Nowodworski na kwotę ponad 627 tys. zł, na remont drogi powiatowej nr 3002W w miejscowościach Wygoda Smoszewska oraz Smoszewo.

Kontrola prac remontowych na drogach

Remont drogi powiatowej nr 3002W przez miejscowości Wygoda Smoszewska oraz Smoszewo, gm. Zakroczym realizowany jest m. in. przy wsparciu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 628 249,00 zł i obejmuje wykonanie nowej nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych na odcinku o długości 1 135 m. Zakres prac obejmuje również lokalne odtworzenie przydrożnych rowów drogowych, wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego, oznakowania poziomego oraz prac towarzyszących.

Remonty i przebudowy dróg powiatowych

W ostatnich dniach podpisaliśmy dwie umowy w ramach, których zostanie wyremontowana droga powiatowa nr 3002W na odcinku o długości 1135 m przez miejscowości Wygoda Smoszewska oraz Smoszewo, gm. Zakroczym, której odcinek o długości 1150 m był przebudowywany w 2021 r. oraz zostanie przebudowana droga powiatowa nr 2423W relacji Nasielsk – Prusinowice – Kościerze – Strzegocin na odcinku o długości 1300 m.

Łatwiejszy dojazd do centrów logistycznych

24.08.2022 r. zostały zawarte umowy dotyczące realizacji zadania pn.: "Przebudowa dróg powiatowych zapewniających dojazd pojazdów ciężkich do centrów logistycznych położonych na terenie powiatu nowodworskiego".
Inwestycja realizowana będzie w trzech częściach, w ramach trzech odrębnych umów.

Rozpoczęcie prac budowlanych

Rozpoczęły się prace przygotowawcze do budowy Biura Obsługi Klienta. Teren wokół budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim zamienia się powoli w plac budowy. Informujemy, że od jutra 05.08.2022 r. wejście do budynku będzie odbywało się wejściem bocznym. O zmianach organizacyjnych będziemy Państwa informować na bieżąco. Prosimy o ostrożność i cierpliwość.

250 000,00 zł na przebudowę drogi w gminie Nasielsk

21 lipca 2022 r.miało miejsce uroczyste podpisanie umowy o udzielenie dotacji w wysokości 250 000,00 zł ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2423W relacji Nasielsk-Prusinowice- Kościerze-Strzegocin".

Nowe inwestycje drogowe już wkrótce!

Miło nam poinformować, że powiat nowodworski po raz kolejny uzyskał wsparcie ze środków zewnętrznych na realizację inwestycji drogowych.
Kwotą 5 385 329,00 zł dofinansowane zostanie zadanie pn. „Przebudowa dróg powiatowych zapewniających dojazd pojazdów ciężkich do centrów logistycznych położonych na terenie powiatu nowodworskiego”.

Podpisanie umowy na rozbudowę budynku Starostwa

14.06.2022 r. podpisana została umowa na w/w inwestycję z wykonawcą Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „BUDEX” Krzysztof Skrzypczyński, ul. Podleśna 17, Łomianki wybranego w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kwotę 4 870 000,00 zł. Planowany termin zakończenia robót to 23.04.2023 r.

Wnioski złożone w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład

Informacja o wnioskach złożonych przez powiat nowodworski w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych