Podstawy funkcjonowania Młodzieżowej Rady Powiatu Nowodworskiego

Utworzenie Młodzieżowej Rady Powiatu Nowodworskiego oraz nadanie jej statutu

Młodzi Radni nie są bezradni.

Podczas sesji Rady Powiatu Nowodworskiego, która odbyła się w czwartek, 29 lutego 2024 r. powiatowi radni jednogłośnie podjęli uchwałę o utworzeniu Młodzieżowej Rady Powiatu Nowodworskiego oraz nadaniu jej statutu.

Młodzieżowa Rada Powiatu w obecnym założeniu będzie składała się z 19 radnych, a jej kadencja będzie trwała 2 lata. Ma pełnić funkcję opiniotwórczą i edukacyjną będąc głosem młodzieży powiatu nowodworskiego. Rada Powiatu będzie mogła uwzględniać zgłaszane propozycje w podejmowanych przez siebie uchwałach.
Samorząd Województwa Mazowieckiego - w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m.st. Warszawy pn. „Mazowsze dla Młodzieży” udzielił dofinansowania w kwocie 20 000 zł z przeznaczeniem na:

  • organizację i przeprowadzenie kampanii informacyjnej oraz wyborczej;
  • przeprowadzenie działań edukacyjnych przygotowujących do pełnienia funkcji radnego;
  • organizację inauguracyjnej sesji Młodzieżowej Rady;
  • organizację szkolenia w zakresie podniesienia kompetencji przyszłych opiekunów Młodzieżowych Rad.

Uchwała nr LXVI/403/2024 Rady Powiatu Nowodworskiego w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Powiatu Nowodworskiego oraz nadania jej statutu