Powiat Nowodworski

Przejście do sekcji:

Odnośniki

Menu

Wszystkie aktualności

2021.08.03
Uroczystości na terenie Fortu III Pomiechówek

30 lipca br. na terenie Fortu III Pomiechówek miały miejsce uroczystości upamiętnienia 77. rocznicy likwidacji więzienia gestapo na Forcie III, zorganizowane przez Fundację Fort III Pomiechówek i Klub 9 Brygady Wsparcia Dowodzenia DG RSZ.

Po mszy świętej polowej odbyła się ceremonia składania kwiatów i zniczy na cmentarzu utworzonym dzięki pracom badawczym Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN.

Wśród przybyłych gości obecni byli również Starosta Nowodworski Krzysztof Kapusta oraz Wicestarosta Paweł Calak.

2021.08.02
Akcja reaktywacja - jestem na tak dla recyklingu

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym pt. "Akcja reaktywacja - jestem na tak dla recyklingu"

Organizowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa proekologiczny konkurs fotograficzny dla dzieci ze szkół podstawowych z obszarów wiejskich pt. „Akcja reaktywacja – jestem na tak dla recyklingu” ma na celu zachęcenie do segregowania odpadów i recyklingu. Konkurs trwa do 16 sierpnia 2021 r.

2021.08.02
Renowacja Roku Zabytków Mazowsza

Samorząd Województwa Mazowieckiego – w celu upowszechniania dobrych praktyk związanych z utrzymaniem zabytków – zaprasza właścicieli obiektów zabytkowych do wzięcia udziału w I edycji konkursu „Renowacja Roku Zabytków Mazowsza”.

2021.07.30
ARiMR zaprasza do udziału w konkursie pt. "Akcja Reanimacja i Moc Ratowania"

Organizowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Konkurs pt. „Akcja Reanimacja i Moc Ratowania” kierowany jest do ratowników z Zespołów Ratownictwa Medycznego (dalej: ZRM) i strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej (dalej: OSP) z obszarów wiejskich. Konkurs trwa do dnia 20 sierpnia 2021 r.

2021.07.26
Święto Policji

W przeddzień 102 rocznicy powołania Policji Państwowej uczciliśmy Święto Policji. Z tej okazji na placu apelowym Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim odbył się uroczysty apel z udziałem zaproszonych gości. W tym szczególnym dniu pełniący obowiązki Komendanta Powiatowego Policji Rafał Trzaskoma wręczył policjantom wyróżnienia i awanse.

Powiat Nowodworski reprezentował Paweł Calak Wicestarosta Nowodworski, który składając na ręce p.o. Komendanta list gratulacyjny złożył wszystkim policjantom i pracownikom cywilnym podziękowania za zapewnienie mieszkańcom powiatu nowodworskiego poczucia bezpieczeństwa.

2021.07.23
Unijny Certyfikat Covid

Masz Unijny Certyfikat Covid? To świetnie, bo oznacza to, że nie jesteś liczony do limitu osób, jeśli uczestniczysz np. w:

 • imprezach,
 • weselach,
 • wydarzeniach sportowych,
 • wydarzeniach kulturalnych.

Miej go zawsze przy sobie dzięki aplikacji #mojeIKP.

Więcej: www.gov.pl/certyfikat

2021.07.21
Tarcza antykryzysowa złóż wniosek

Drodzy przedsiębiorcy! Starosta Nowodworski Krzysztof Kapusta zachęca do składania wniosków do Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim o przyznanie dotacji w wysokości 5.000,00 zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Przy spełnieniu określonych warunków istnieje możliwość wielokrotnego uzyskania dotacji, nawet pięciokrotnie.

Miesiące lipiec i sierpień to ostatni moment, aby skorzystać z w/w dofinansowania. Nabór wniosków trwa tylko do 31.08.2021 r. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji oraz wszystkie informacje znajdziecie na stronie internetowej: www.ndm.praca.gov.pl

2021.07.21
Konkurs na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA)

Ruszyła kolejna edycja konkursu na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA). W tym roku za przeprowadzenie konkursu na poziomie międzynarodowym odpowiedzialna jest Słowenia, jako kraj sprawujący Prezydencję w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2021 r. Tematem tegorocznego konkursu jest zastraszanie i przemoc wśród nieletnich (zarówno online, jak i offline).

2021.07.21
Drodzy mieszkańcy

W związku z powtarzającymi się w ostatnich latach gwałtownymi i intensywnymi opadami deszczu, mając na uwadze porządek i bezpieczeństwo wszystkich użytkowników naszych dróg oraz terenów przyległych do nich, Zarząd Powiatu Nowodworskiego – zarządca dróg powiatowych na terenie powiatu nowodworskiego przypomina mieszkańcom o ciążącym na nich obowiązku utrzymania w należytym stanie zjazdów na nieruchomości przyległe do dróg publicznych.

2021.07.16
na zdjęciu symobliczny czek na przekazanie dotacji

Środowy odbiór inwestycji termomodernizacji głównego budynku szpitala był okazją do uroczystego przekazania dotacji w wysokości 30 000,00 zł przez powiat legionowski dla Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim.

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Przebudowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane zostało ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel. 22 765 32 00 fax. 22 765 32 01
sekretariat: tel. 22 765 32 90
email: sekretariat@nowodworski.pl

Dane do faktur:
Powiat Nowodworski
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP 531-16-88-975

Kliknij w tekst aby zobaczyć INNE KONTAKTY

Starostwo Powiatowe korzysta z platformy ePUAP i posiada następujące skrytki:

 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Uwaga!
Aby można było złożyć wniosek, konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.

Fotokod z danymi adresowymi i kontaktowymi

Od 1 czerwca 2020 r. Starostwo Powiatowe czynne jest:

poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 16:00


Wydział Komunikacji i Transportu przyjmuje interesantów:

poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 12:00 oraz 13:00 - 15:00
 

 • Rejestracja pojazdów tel. 22 765 32 84
 • Leasing tel. 22 765 32 83
 • Prawa jazdy tel. 22 765 32 82
 • Licencje tel. 22 765 32 85

email: komunikacja@nowodworski.pl

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych będzie STAROSTA NOWODWORSKI z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
 2. za pośrednictwem platformy ePUAP:
 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Inspektor ochrony danych

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) jest Beata Duch - Kosiorek. Można się z nim kontaktować poprzez e-mail na adres: iodo@nowodworski.pl.

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez UODO, w tym realizacji Państwa praw.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e). 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą Minister Cyfryzacji w związku z zamieszczeniem formularza wniosku na platformie E-PUAP oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego w związku z korzystaniem z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD).

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

 

Mapa powiatu nowodworskiego

[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego
[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.