Powiat Nowodworski

Przejście do sekcji:

Odnośniki

Menu

Wszystkie aktualności

Aktualności

2022.12.15
Jak nie dać się nabrać na fałszywe treści w internecie?

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 realizowało projekt „Prawda czy fałsz, czyli jak rozpoznać fejka”. Zadanie publiczne zostało dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

2022.12.14
Zostań wolontariuszem w ŚDS

Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Dworze Mazowieckim poszukuje wolontariuszy, którzy wesprą uczestników w różnych dziedzinach funkcjonowania. Masz trochę wolnego czasu, chciałbyś pomagać innym zgłoś się, jako wolontariusz. Skontaktuj się ze Środowiskowym Domem Samopomocy działającym przy ul. Chemików 6 w Nowym Dworze Mazowieckim tel. 506 804 391, email: sds.ndm@caritas.pl

2022.12.09
uczestnicy siedzą na kanapach

Z Dziennego Domu Opieki skorzystają osoby niesamodzielne, w szczególności osoby powyżej 65 lat, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym.

2022.12.05
Każdy inny wszyscy równi

Pod takim hasłem odbył się Międzynarodowy Dzień Niepełnosprawności w Zespole Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim. Piękne przedstawienie pt. Niewidzialni wykonane zostało przez uczniów przy wsparciu nauczycieli, które na wszystkich zrobiło ogromne wrażenie.

2022.11.30
Dni Honorowego Krwiodawstwa

Uczczenie Dni Honorowego Krwiodawstwa, które trwały od 22 do 26 listopada br. było spotkanie z krwiodawcami zorganizowane przez Zarząd Rejonowy PCK.

Była to okazja do wręczenia zasłużonym krwiodawcom podziękowań i wyrazów uznania za działalność na rzecz rozwoju krwiodawstwa na terenie powiatu nowodworskiego.

Obchody zostały objęte patronatem Starosty Nowodworskiego Krzysztofa Kapusty.

2022.11.30
Zawiadomienie o prowadzeniu czasowej organizacji ruchu

Starosta Nowodworski - organ zarządzający ruchem na drogach powiatowych i gminnych informuje, że Wykonawca realizujący zamówienie pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk – Czosnów, odcinek III od węzła „Modlin” (z węzłem) do węzła „Czosnów” (bez węzła)” wprowadza czasową organizację ruchu w dniu 01.12.2022 r.

2022.11.29
Szkoła dobrych wyborów

Uczniowie klas VI-VIII ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim wzięli udział w warsztatach profilaktycznych na temat uzależnień oraz zrównoważonego rozwoju sfery fizycznej i psychicznej. W ramach warsztatów uczniowie uzyskali informacje w obszarze takich tematów jak: diagnoza zachowań ryzykownych, przyczyny sięgania przez młodych ludzi po narkotyki oraz skutki zdrowotne, społeczne, prawne i finansowe zażywania tych środków. Rozwijali zdolności współdziałania w grupie oraz umiejętności nazywania uczuć i emocji. W trakcie warsztatów wykorzystano zestawy pomocowe – narkogogle oraz walizkę z atrapami narkotyków.

Warsztaty odbyły się w ramach projektu „Szkoła dobrych wyborów” realizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1.

2022.11.29
Dostępne mieszkanie i Mieszkanie dla Absolwenta - programy dla osób z niepełnosprawnością
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim przystąpiło do realizacji dwóch programów adresowanych do osób z niepełnosprawnościami, wspierających ich niezależność oraz ułatwiających podejmowanie aktywności zawodowej i społecznej:
„Dostępne mieszkanie” oraz „Mieszkanie dla Absolwenta”.
2022.11.28
białe tło, różowe postacie kobiet, różowa wstążka

LUX MED Diagnostyka zaprasza na bezpłatne badania mammograficzne dla Pań w wieku 50-69 lat finansowane przez NFZ w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi. Badanie można wykonać w dowolnej lokalizacji, niezależnie od miejsca zamieszkania i bez skierowania lekarskiego.

2022.11.25
Orszak Trzech Króli w Nowym Dworze Mazowieckim

6 stycznia w Nowym Dworze Mazowieckim odbędzie się pierwszy w historii miasta Orszak Trzech Króli. Jest to zwyczaj uczczenia Święta Objawienia Pańskiego – potocznie zwanego Świętem Trzech Króli. W imieniu organizatora Parafii Św. Michała Archanioła zapraszamy wszystkich mieszkańców do włączenia się w organizację i przygotowania Orszaku.

Wydarzenie zostało objęte patronatem Starosty Nowodworskiego Krzysztofa Kapusty.

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Przebudowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane zostało ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel. +48 22 765 32 00, fax. +48 22 765 32 91
sekretariat: tel. +48 22 765 32 90
e-mail: sekretariat@nowodworski.pl

Dane do faktur:
Powiat Nowodworski
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP 531-16-88-975

Kliknij w tekst aby zobaczyć INNE KONTAKTY

Starostwo Powiatowe korzysta z platformy ePUAP i posiada następujące skrytki:

 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Uwaga!
Aby można było złożyć wniosek, konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.

Deklaracja dostępności

Fotokod z danymi adresowymi i kontaktowymi

Starostwo Powiatowe jest czynne:

 • Poniedziałek 8.00 – 17.00
 • Wtorek – Czwartek 8.00 – 16.00
 • Piątek 8.00 – 15.00

Wydział Komunikacji i Transportu obsługuje w godzinach:

 • Poniedziałek 8.00 – 16.30
 • Wtorek – Czwartek 8.00 – 15.00
 • Piątek 8.00 – 14.00
 • Rejestracja pojazdów - tel. +48 22 765 32 84
 • Leasing - tel. +48 22 765 32 83
 • Prawa jazdy - tel. +48 22 765 32 82
 • Licencje - tel. +48 22 765 32 85

e-mail: komunikacja@nowodworski.pl

Informacje dotyczące przetwarzania danych

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych będzie STAROSTA NOWODWORSKI z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
 2. za pośrednictwem platformy ePUAP:
 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Inspektor ochrony danych

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) poprzez e-mail na adres: iodo@nowodworski.pl.

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez UODO, w tym realizacji Państwa praw.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e). 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą Minister Cyfryzacji w związku z zamieszczeniem formularza wniosku na platformie E-PUAP oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego w związku z korzystaniem z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD).

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Mapa powiatu nowodworskiego

[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego
[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.