Powiat Nowodworski

Przejście do sekcji:

Odnośniki

Menu

Wszystkie aktualności

2020.03.23
Aktualna sytuacja w Nowodworskim Centrum Medycznym

Szanowni Państwo, Starosta Nowodworski informuje o aktualnej sytuacji w Nowodworskim Centrum Medycznym - Dyrektor NCM po konsultacji z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Nowym Dworze Mazowieckim, podjął decyzję o zamknięciu Oddziału Wewnętrznego NCM oraz ewakuacji do innych szpitali przebywających na oddziale pacjentów. Termin ponownego uruchomienia Oddziału Wewnętrznego zostanie ustalony po jego gruntownej dezynfekcji i dekontaminacji oraz jeśli tylko będą pozwalały na to możliwości kadrowe.
 

 

                                                                                           

2020.03.19
Zgłoszenie kupna lub sprzedaży samochodu – możesz to zrobić online

Zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu należy zgłosić do 30 dni kalendarzowych od momentu podpisania umowy kupna/sprzedaży pojazdu lub od podpisania darowizny pojazdu.

2020.03.19
KOMUNIKAT sprawie odpadów powstających w miejscach kwarantanny

KOMUNIKAT MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA z dnia 18.03.2020 r. w sprawie odpadów powstających w miejscach kwarantanny.

Ministerstwo Klimatu informuje, że odpady powstające w związku z kwarantanną w ramach zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19 wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2, traktowane są jako odpady komunalne.

2020.03.18
Uwaga zmiany w kursowaniu pociągów

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym Koleje Mazowieckie od 18 marca 2020 ro wprowadzają dodatkowe  zmiany w rozkładzie jazdy pociągów. Szczegółowy rozkład znajdą Państwo na stronie www.mazowieckie.com.pl w zakładce Tabele rozkładów jazdy oraz pod czynnym całodobowo numerem call center 22 364 44 44.

 

2020.03.18
Koronawirus i problemy z walnym zebraniem stowarzyszenia

Z powodu koronawirusa odwoływane są spotkania i imprezy, zamykane placówki i urzędy. Wiele stowarzyszeń będzie miało trudności z przeprowadzeniem zaplanowanych już walnych zebrań, stosując się do zalecenia, żeby ograniczać spotkania i nikogo niepotrzebnie nie narażać. Poniżej opisujemy, co można zarobić w sytuacji, kiedy walne już zostało zwołane, ale nie może się odbyć.

2020.03.17
Plebiscyt GUGiK na najlepszy PODGiK rozstrzygnięty!

Blisko 2 tys. geodetów uprawnionych wzięło udział w plebiscycie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii na najlepszy ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej szczebla powiatowego w roku 2019. Trzecie miejsce ex aequo zajęły ośrodki w Jarosławiu i w Nowym Dworze Mazowieckim (oba uzyskały po 38 pkt). Gratulujemy!

2020.03.16
Komunikat Starosty Nowodworskiego

Szanowni Państwo!

w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Państwa oraz Państwa najbliższych, informuję, że w dniach 16-25 marca br. Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim oraz jednostki podległe nie będą przyjmowały klientów. W tych dniach można załatwić sprawy za pośrednictwem platformy ePUAP, zgłoszeń e-mail, telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Wyjątkowo, w sprawach pilnych i niecierpiących zwłoki, po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikiem wydziału, istnieje możliwość osobistego stawiennictwa. 

 

2020.03.16
Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

lnformuję, że w dniu 13.03.2020 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Mazowieckim otrzymał od Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie wytyczne, wynikające z nadzwyczajnej sytuacji związanej z działaniami zapobiegawczymi oraz z mocy ustawy z dnia 2 marca 2020 r . (o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych).

 

2020.03.13
Apel władz samorządowych

Szanowni Państwo,

w dniu 13 marca br. odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego poświęcone aktualnej sytuacji związanej z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa.

2020.03.13
Kwalifikacja wojskowa w roku 2020 zostaje zakończona

Szef MSWiA Mariusz Kamiński oraz szef MON Mariusz Błaszczak podpisali rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. Na mocy tego przepisu kwalifikacja w roku 2020 r. zostaje zakończona w piątek (13 marca br.). Wszystkie wezwania wydane przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie od 16 marca br. do 30 kwietnia br. tracą ważność.

 

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Przebudowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane zostało ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel. 22 765 32 00 fax. 22 765 32 01
sekretariat: tel. 22 765 32 90
email: sekretariat@nowodworski.pl

Dane do faktur:
Powiat Nowodworski
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP 531-16-88-975

INNE KONTAKTY

Starostwo Powiatowe korzysta z platformy ePUAP i posiada następujące skrytki:

 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Uwaga!
Aby można było złożyć wniosek, konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.

Fotokod

Starostwo Powiatowe jest czynne w:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek - piątek 8:00 - 16:00

Wydział Komunikacji i Transportu przyjmuje klientów w:

poniedziałek 9:00 - 16:45
wtorek - piątek 8:00 - 15:00

 • Rejestracja pojazdów tel. 22 765 32 84
 • Leasing tel. 22 765 32 83
 • Prawa jazdy tel. 22 765 32 82
 • Licencje tel. 22 765 32 85

email: komunikacja@nowodworski.pl

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych będzie STAROSTA NOWODWORSKI z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
 2. za pośrednictwem platformy ePUAP:
 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Inspektor ochrony danych

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) jest Beata Duch - Kosiorek. Można się z nim kontaktować poprzez e-mail na adres: iodo@nowodworski.pl.

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez UODO, w tym realizacji Państwa praw.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e). 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą Minister Cyfryzacji w związku z zamieszczeniem formularza wniosku na platformie E-PUAP oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego w związku z korzystaniem z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD).

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

 

Mapa powiatu nowodworskiego

[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego
[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
baner toplayer
Koronawirus