Projekty realizowane z udziałem funduszy unijnych

  • logotypy funduszy europejskich, RP, Mazowsza i Unii Europejskiej
  • logotypy funduszy europejskich, RP, Mazowsza i Unii Europejskiej

Kolejne fundusze pozyskane dla Liceum Ogólnokształcącego w Nasielsku!

W ramach projektu pn. "Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim pozyskało sprzęt za kwotę 84 919,49 zł. Dziś nowy sprzęt jest wykorzystywany nie tylko do nauki zdalnej, ale również w klasach. Daje to szansę na jeszcze bardziej interaktywną i atrakcyjną formę nauki. Wierzę, że inwestycja w edukację to inwestycja w przyszłość. Starosta Nowodworski Krzysztof Kapusta.

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu "Cyfrowy Powiat"

Dzięki konkursowi „Cyfrowy Powiat”, którego środki pochodzą z #FunduszeEuropejskie, Powiat Nowodworski pozyskał grant w wysokości 100 000 zł. W ramach grantu samorząd planuje zakup nowego sprzętu komputerowego oraz jego konfigurację i wdrożenie. Sprzęt wykorzystywany będzie do bieżącego nadzoru oraz utrzymania bezpieczeństwa danych. Dodatkowo udział w projekcie pozwoli na zwiększenie cyberbezpieczeństwa powiatu poprzez przeprowadzenie audytu.
  • Logo funduszy europejskich, flaga polski i unii europejskiej

Kolejny etap e-usług w Starostwie Powiatowym

22 lutego br. Starosta Nowodworski Krzysztof Kapusta oraz Wicestarosta Paweł Calak podpisali umowę z firmą MKM Market Małgorzata Modzelewska z siedzibą w Warszawie na zakup sprzętu komputerowego oraz skanerów w ramach projektu pn.: Wdrożenie nowoczesnych e-usług dla Powiatu Nowodworskiego. Zakupionych zostanie 40 szt. komputerów stacjonarnych z monitorami oraz 2 skanery szczelinowe do Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją. To kolejny krok w cyfryzacji naszego urzędu.

E-usługi dla mieszkańców powiatu nowodworskiego

Rozpoczęliśmy prace związane z wdrożeniem e-usług w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim dla mieszkańców powiatu nowodworskiego.

6 lutego 2023 roku Starosta Nowodworski Krzysztof Kapusta oraz Wicestarosta Paweł Calak podpisali umowę z firmą Nefeni Sp. z o.o. z Poznania na zakup licencji, wdrożenie i uruchomienie e-usług, zakup sprzętu komputerowego oraz szkolenie w ramach projektu pn.: „Wdrożenie nowoczesnych e-usług dla Powiatu Nowodworskiego”. Projekt umożliwia załatwienie wielu spraw elektronicznie dzięki stałemu i szybkiemu dostępowi do wniosków, dokumentów i pism w wersji elektronicznej.

Cyfrowy powiat

Powiat nowodworski otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – Oś Priorytetowa V - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU. W ramach konkursu grantowego „Cyfrowy powiat” otrzymaliśmy środki na zakup sprzętu do bieżącego nadzoru oraz utrzymania bezpieczeństwa danych. Dodatkowo udział w projekcie pozwoli na zwiększenie cyberbezpieczeństwa powiatu poprzez przeprowadzenie audytu.
Otrzymana kwota dofinansowania to 100 000 zł.