Raporty z poszczególnych lat

Raport o stanie powiatu za 2022 rok

Raport o stanie powiatu za 2021 rok

Raport o stanie powiatu za 2020 rok

  • autor: Zarząd Powiatu Nowodworskiego, data: 2021-06-17

Głos mieszkańców w debacie nad raportem o stanie powiatu za rok 2020

W debacie nad raportem o stanie powiatu nowodworskiego za 2020 rok mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie powiatu, składa do Przewodniczącego Rady Powiatu pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 mieszkańców powiatu. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu 23 czerwca 2021 roku tj. w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu nowodworskiego za 2020 rok.

Debata nad raportem o stanie powiatu nowodworskiego za 2020 rok będzie miała miejsce podczas zdalnej sesji Rady Powiatu Nowodworskiego w dniu 24 czerwca 2021 roku (czwartek) o godz. 9:00.

Rok 2019

2018 ROK

  • autor: Zarząd Powiatu Nowodworskiego, data: 2019-05-29