Akty prawne - wzory

Zmiana ustawy Prawo o stowarzyszeniach

Od 20 maja 2016 r. obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące działalności stowarzyszeń. Nowelizacja ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach wprowadziła liczne zmiany, a jedną z nich jest ujednolicona ewidencja stowarzyszeń zwykłych prowadzona przez starostę.

Na mocy ustawy Prawo o stowarzyszeniach stowarzyszenia zwykłe powstałe przed 20 maja 2016 r. miały możliwość dokonania wpisu do ww. ewidencji do dnia 20 maja 2018 r. W przypadku braku dokonania wpisu z dniem 20 maja 2018 roku niektóre stowarzyszenia zostały rozwiązane z mocy prawa.

W przypadku woli kontynuowania działalności społecznej oraz wpisania stowarzyszenia zwykłego do nowej ewidencji prosimy o zapoznanie się z treścią ustawy Prawo o stowarzyszeniach, analizę materiału pomocniczego zawartego na stronie internetowej powiatu w zakładce NGO oraz złożenie stosownego wniosku wraz z dokumentacją.

Zachęcamy do skorzystania z przygotowanych wzorów dostępnych w zakładce Wzory dokumentów.