MAPY POWIATU - GEOPORTAL

Mapy online

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim informuje, ze udostępnia mapy online przez Geoportal powiatu nowodworskiego www.nowodworski.geoportal2.pl 24 h na dobę 7 dni w tygodniu. Zapraszamy.

Dane udostępnione poprzez Geoportal Powiatu Nowodworskiego stanowią dostęp do usług (usługa wyszukania, usługa przeglądania), o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2010 r. nr 76, poz. 489 z późn. zm.) dla zbiorów danych przestrzennych prowadzonych przez Starostę Nowodworskiego.

Zawarte w Geoportalu Powiatu Nowodworskiego informacje oraz generowane z niego wydruki nie stanowią dokumentów w postępowaniach administracyjnych i innych. Mają one wyłącznie charakter poglądowy i mogą być wykorzystywane jedynie w zakresie przybliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej obiektów ewidencji gruntów i budynków oraz obiektów pozostałych baz danych. Kopiowanie i publikowanie danych bez zgody jest zabronione.

Starosta Nowodworski nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i straty powstałe w wyniku korzystania lub braku możliwości korzystania z tego serwisu.

Aby skorzystać z Geoportalu kliknij poniższą grafikę.

  • autor: PODGIK
  • link do Geoportalu
    Geoportal 2
  • link do SIP
    System Informacji Przestrzennej

Informacja dla inwestorów oraz mieszkańców powiatu nowodworskiego o danych zawartych na Geoportalu

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim informuje, że na powiatowym portalu mapowym dostępnym na stronie www.nowodworski.geoportal2.pl, który udostępnia dane przestrzenne zasobu powiatowego mapę zasadniczą i mapę ewidencji gruntów i budynków powiatu nowodworskiego. Od miesiąca lipca za zgodą właściwych miejscowo Urzędów Gmin dostępne są dane w zakresie miejscowych planu zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów odbudowy i miejscowych planów rewitalizacji gmin oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla wszystkich gmin powiatu nowodworskiego.

Umieszczenie danych przestrzennych w jednym wspólnym dla powiatu nowodworskiego geoportalu2 umożliwia zachowanie spójności i topologii w obiektach przestrzennych oraz ułatwia koordynowanie danymi przestrzennych na obszarze powiatu nowodworskiego.

Dziękujemy Urzędom Gmin za umożliwienie udostępnienia danych.

Link do strony z danymi zasobu powiatu nowodworskiego: http://nowodworski.geoportal2.pl/map/www/mapa.php?CFGF=wms&mylayers=+granice+OSM.

  • autor: M.Stryjek PODGIK