Powiat Nowodworski

Przejście do sekcji:

Odnośniki

Menu

DOSTĘPNOŚĆ

Treść

Informacja dotycząca usługi tłumacza polskiego języka migowego on-line w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim.

Szanowni Państwo.

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, umożliwia osobom głuchym lub słabosłyszącym korzystanie z pomocy tłumacza języka migowego online.

Usługa jest bezpłatna i nie wymaga wcześniejszego umawiania się na wizytę. Z usługi można skorzystać poprzez:

 1. zgłoszenie się ze swoją sprawą do siedziby Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B. W punkcie podawczym na parterze budynku należy wskazać pracownikowi piktogram. Za pośrednictwem komputera z kamerą zostanie nawiązane połączenie z tłumaczem języka migowego. Tłumacz w czasie rzeczywistym będzie pośredniczył w rozmowie między klientem a urzędnikiem.
 2. stronę internetową: nowodworski.pl, wystarczy posiadanie sprzętu komputerowego (komputer PC, laptop, tablet) wyposażonego w kamerę oraz podłączenie do Internetu. Korzystanie z usługi tłumacza języka migowego on-line dostępne jest za pośrednictwem przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome i Opera. Usługa dostępna jest po kliknięciu w piktogram. Kliknięcie linku wywołuje połączenie z tłumaczem języka migowego, dzięki czemu tłumacz pośredniczy w rozmowie telefonicznej z pracownikiem Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim.

Usługa dostępna jest w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B, w pokoju Nr 13 na parterze, w godzinach pracy urzędu.

Film o dostępności tłumacza migowego opublikowany jest pod linkiem: Informacja dotycząca usługi tłumacza polskiego języka migowego - YouTube

Dofinansowanie z PFRON

W dniu 22 września 2021 r. Zarząd Powiatu Nowodworskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu podpisał umowę na dofinansowanie zakupu pętli indukcyjnej oraz wykonanie podjazdu dla osób z niepełnosprawnością w budynku użyteczności publicznej przy ulicy Chemików 6.

Dofinansowanie udzielane jest w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III, obszar B. Celem programu jest niwelowanie barier architektonicznych oraz w komunikowaniu się a co za tym idzie dostosowanie miejsc użyteczności publicznej do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

W celu zapewnienia najwyższych standardów obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim przygotowuje procedury oraz narzędzia zmierzające do zagwarantowania wszystkim klientom niezależności i samodzielności w poruszaniu się na terenie administrowanych budynków.

Wartość udzielonego dofinansowania ze środków PFRON wynosi 15.102,89 zł.

 • autor: Joanna Menich - Koordynator ds. dostępności w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckiem , data: 2021-10-05
 • logo PFRON

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

ZARZĄDZENIE NR 34/2020 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora oraz powołania Zespołu do spraw dostępności w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim

ZARZĄDZENIE NR 76/2020 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych powiatu nowodworskiego prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim oraz treści publikowanych w Intranecie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Przebudowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane zostało ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel. +48 22 765 32 00, fax. +48 22 765 32 91
sekretariat: tel. +48 22 765 32 90
e-mail: sekretariat@nowodworski.pl

Dane do faktur:
Powiat Nowodworski
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP 531-16-88-975

Kliknij w tekst aby zobaczyć INNE KONTAKTY

Starostwo Powiatowe korzysta z platformy ePUAP i posiada następujące skrytki:

 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Uwaga!
Aby można było złożyć wniosek, konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.

Deklaracja dostępności

Fotokod z danymi adresowymi i kontaktowymi

Starostwo Powiatowe jest czynne:

 • Poniedziałek 8.00 – 17.00
 • Wtorek – Czwartek 8.00 – 16.00
 • Piątek 8.00 – 15.00

Wydział Komunikacji i Transportu obsługuje w godzinach:

 • Poniedziałek 8.00 – 16.30
 • Wtorek – Czwartek 8.00 – 15.00
 • Piątek 8.00 – 14.00
 • Rejestracja pojazdów - tel. +48 22 765 32 84
 • Leasing - tel. +48 22 765 32 83
 • Prawa jazdy - tel. +48 22 765 32 82
 • Licencje - tel. +48 22 765 32 85

e-mail: komunikacja@nowodworski.pl

Informacje dotyczące przetwarzania danych

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych będzie STAROSTA NOWODWORSKI z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
 2. za pośrednictwem platformy ePUAP:
 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Inspektor ochrony danych

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) poprzez e-mail na adres: iodo@nowodworski.pl.

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez UODO, w tym realizacji Państwa praw.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e). 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą Minister Cyfryzacji w związku z zamieszczeniem formularza wniosku na platformie E-PUAP oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego w związku z korzystaniem z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD).

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Mapa powiatu nowodworskiego

[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego
[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.

Dodatkowe opcje