DOSTĘPNOŚĆ

Usługi tłumacza polskiego języka migowego on-line

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, umożliwia osobom głuchym lub słabosłyszącym korzystanie z pomocy tłumacza języka migowego online.

Usługa jest bezpłatna i nie wymaga wcześniejszego umawiania się na wizytę.

Pętla indukcyjna

W dniu 22 września 2021 r. Zarząd Powiatu Nowodworskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu podpisał umowę na dofinansowanie zakupu pętli indukcyjnej oraz wykonanie podjazdu dla osób z niepełnosprawnością w budynku użyteczności publicznej przy ulicy Chemików 6.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

ZARZĄDZENIE NR 34/2020 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora oraz powołania Zespołu do spraw dostępności w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim

ZARZĄDZENIE NR 76/2020 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych powiatu nowodworskiego prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim oraz treści publikowanych w Intranecie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim