WSPARCIE SPOŁECZNE

Instytucje wsparcia społecznego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

  • ul. Chemików 6, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki,
  • tel. +48 22 765 32 07 lub +48 22 765 32 06

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Nowym Dworze Mazowieckim,

Dom Pomocy Społecznej w Nasielsku im. Jana Pawła II,

Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Dworze Mazowieckim,

Warsztaty Terapii Zajęciowej TPD prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci,

Warsztaty Terapii Zajęciowej "W Sercu Kampinosu" prowadzone przez Fundację "a KUKU",

Inne instutucje pomocy społecznej z terenu powiatu nowodworskiego można wyszukać na portalu pomocy społecznej pod adersen internetowym: OPS.pl • Portal Pomocy Społecznej