Rekrutacja

Drodzy ósmoklasiści, rodzice.

Starosta Nowodworski Krzysztof Kapusta zaprasza ósmoklasistów do szkół ponadpodstawowych, które prowadzi powiat nowodworski. Są to:

  • Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Mazowieckim
  • Liceum Ogólnokształcące w Nasielsku
  • Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku
  • Zespół Szkół zawodowych w Nowym Dworze Mazowieckim

Poniżej na grafice ważne terminy rekrutacji.

W linku zamieszczamy terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych: Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do szkół ponadpodstawowych na terenie województwa mazowieckiego na rok szkolny 2024/2025 - Rekrutacja do szkół - Kuratorium Oświaty w Warszawie

  • Grafika dotycząca rekrutacji
  • Grafika dotycząca testu sprawności fizycznej