Powiat Nowodworski

Przejście do sekcji:

Odnośniki

Menu

Treść

Rekrutacja uzupełniająca 2022/2023 informacja

W dniach 01.08-03.08.2022 trwa rekrutacja uzupełniająca w szkołach ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest powiat nowodworski. Osobom, którym nie udało się zakwalifikować przypominamy o składaniu wniosków do wybranych placówek. Jednocześnie informujemy, że w razie pytań odnośnie naboru mogą się Państwo kontaktować z Wydziałem Obsługi Szkół i Edukacji pod nr tel. 22-765-32-16. Dodatkowe informacje zostaną przedstawione po zakończeniu rekrutacji uzupełniającej.

Więcej na temat wolnych miejsc w województwie znajdą Państwo na stronie Kuratorium Oświaty: https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol

Rekrutacja uzupełniająca do szkół ponadpodstawowych

Starosta Nowodworski Krzysztof Kapusta informuje, iż wychodząc naprzeciw absolwentom szkół podstawowych, którzy nie zostali zakwalifikowani do żadnej placówki, pomimo wysokiej liczby punków rekrutacyjnych, w porozumieniu z dyrektorami, podejmowane są działania w celu zwiększenia oferty edukacyjnej w:

 1. Liceum Ogólnokształcące im. Wojska Polskiego w Nowym Dworze Mazowieckim, przedmioty rozszerzone – geografia, matematyka, jęz. angielski
 1. Liceum Ogólnokształcące im. J. Iwaszkiewicza w Nasielsku, przedmioty rozszerzone – biologia, geografia, jęz. angielski.

Rekrutacja uzupełniająca odbywać się będzie w dniach 01.08 - 03.08.2022 r. – warunkiem koniecznym jest złożenie wniosku w wybranej placówce!

Ponadto przekazujemy informację na temat wolnych miejsc w szkołach, dla których organem prowadzącym jest powiat nowodworski:

Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku

 • Liceum Ogólnokształcące - 1
 • Technik ekonomista - 4
 • Technik logistyk - 2
 • Branżowa Szkoła I stopnia – klasa wielozawodowa -2

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

 • Technik informatyk – 1
 • Technik robót wykończeniowych – 1
 • Technik budownictwa – 2
 • BS I – klasa wielozawodowa – 2
 • BS I – Monter stolarki budowlanej – 8

Liceum Ogólnokształcące im. Wojska Polskiego w Nowy Dwór Mazowieckim

 • Klasa Medyczna – 2
 • Klasa Politechniczna – 2
 • Klasa Menadżerska – 1
 • Klasa Językowo -turystyczna - 1

Liceum Ogólnokształcące im. J. Iwaszkiewicza w Nasielsku

 • Klasa Humanistyczna – 6

Wiwat Maj, Trzeci Maj! Uroczystości w Zespole Plaćówek Edukacyjnych

3 Maja Polska i Polacy na całym świecie obchodzą święto narodowe upamiętniające przyjęcie w 1791 r. pierwszej w Europie i drugiej na świecie spisanej konstytucji. Z tej okazji w Zespole Placówek Edukacyjnych odbył się uroczysty apel, w którym udział wziął Wicestarosta Nowodworski Paweł Calak.

Wydarzenie było okazją do podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy Związkiem Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej a Zespołem Placówek Edukacyjnych, które od prawie 10-u lat wspólnie realizują wyznaczone cele.

 • Wicestarosta, dyrektor szkoły i przedstawiciele ZORP...
 • Na zdjęciu młodzież stoi i macha flagami Polski
 • Na zdjęciu wszyscy zaproszeni goście siedzą i stosują...
 • Na zdjęciu uścisk ręki dyrektora szkoły i przedstawiciela...

Zakończenie roku szkolnego maturzystów

Dzisiaj (29.04.2022 r. dla abiturientów z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 i Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Dworze Mazowieckim ważny dzień – kończą swoją edukację w szkole średniej.

W uroczystościach udział wzięli Starosta Nowodworski Krzysztof Kapusta oraz Wicestarosta Paweł Calak oraz Kierownik Wydziału Obsługi Szkół Starostwa Powatowego życząc młodzieży odwagi w zdobywaniu doświadczeń w nowym rozdziale życia.

 

Drodzy Abiturienci.

Czas nauki w szkole średniej to wytężona praca, której towarzyszyły chwile radości z sukcesów, a czasem też pewnie smutku z małych niepowodzeń. Trzeba jednak pamiętać, że wszystkie doświadczenia kształtują nas i przygotowują do dorosłego życia. Zapamiętajcie te emocje, pielęgnujcie w sobie wspomnienia czasów szkolnych, rozmów z nauczycielami i budowania relacji z rówieśnikami.

Kończycie jeden rozdział życia, ale otwieracie nowy. Za tych, którzy przystępują do egzaminów maturalnych trzymamy kciuki, by osiągnęli jak najlepsze wyniki i dostali się na wymarzone studia. Tym zaś, którzy za chwilę rozpoczną życie zawodowe, życzymy powodzenia i błyskotliwej kariery. Idźcie przez życie z odwagą i energią, a świat niech stoi przed Wami otworem!

Podziękowania należą się także całej kadrze pedagogicznej za ciężką pracę i ogromny trud, jaki włożyli w to, żeby bardzo dobrze przygotować uczniów do matury i zawodu, a Dyrektorom Szkół gratulujemy wspaniałego grona Abiturientów.

 • sala gimnastyczna, pośrodku w garniturze stoi chłopak
 • grono pedagogiczne siedzi na krzesełkach, sala gimnastyczna
 • trzy kobiety, dwóch mężczyzn, siedzą, sala gimnastyczna
 • młodzież stojąca na sali, w tle dekoracja na zakończenie...
 • zaproszeni goście siedzący na krzesełkach, w tle młodzież
 • dyrektor odczytuje przemówienie w tle dekoracja
 • Starosta przemawia do mikrofonu

Dofinansowanie dla Technikum ZSZ Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Technikum im. prof. W. Jakubowskiego wchodzące w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim otrzymało dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 w 2022 roku.  Dofinansowanie z programu opiewa na kwotę 12 000,00 zł, przy wkładzie własnym w wysokości 3 000,00 zł. W ramach programu zostaną zakupione nowości czytelnicze, lektury oraz wyposażenie do szkolnej biblioteki. 

 • autor: J.Kozerewicz WOSE, data: 2022-03-14
 • czarne tło, pośrodku białe litery z nazwą dofinansowania

Stypendium Starosty Nowodworskiego

Stypendium Starosty Nowodworskiego za szczególne osiągnięcia sportowe otrzymał Damian Chojnacki, uczeń Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim, wychowanek trenera Marcina Ciesielskiego.

W dniach 8-11 lipca 2021 r. Damian uczestniczył w Mistrzostwach Polski Juniorów i Juniorek do lat 17 na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w podnoszeniu ciężarów, gdzie w swojej kategorii wynikiem 231 kg zdobył brązowy medal.

Niezmiernie cieszy nas fakt, że tradycje związane z tym sportem są dalej kultywowane w naszym powiecie.

 • autor: Joanna Kozerewicz, WOSE, data: 2021-10-20
 • pięć osób stoją w gabinecie
 • po prawej wicestarosta trzyma teczkę po lewej stypendysta
 • wicestarosta podaje rękę chłopakowi

Dziękujemy za współpracę

26 sierpnia br. w Zespole Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim odbyło się spotkanie, na którym Dyrektor szkoły podziękowała zebranym za współpracę.

Pani Jolanta Lesak od 1 września przeszła na zasłużoną emeryturę.

W imieniu samorządu powiatu nowodworskiego życzenia spełnienia marzeń, odpoczynku i sukcesów w życiu osobistym złożył Wicestarosta Nowodworski Paweł Calak.

 • dwie osoby stoją na sali gimnastycznej, osoba po prawej...
 • dwie osoby kobieta i mężczyzna, kobieta przyjmuje teczkę...
 • List z podziękowaniami za współpracę (treść dostępna...

Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży

Czas pandemii oraz powrót do szkoły dla wielu dzieci i młodzieży był okresem bardzo trudnym. Wielu z nich wymaga obecnie wsparcia psychologicznego.

W Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Przytorowej 1 pojawił się nowy ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży CMed. Działa on w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, wszystkie jego aktywności finansowane są ze środków NFZ, czyli dla klientów są bezpłatne. Jego misją jest wspieranie dzieci i młodzieży oraz ich rodziców w zakresie pomocy psychologicznej.

Nowy ośrodek dostępny jest dla wszystkich uczniów z powiatu nowodworskiego. Pracownicy ośrodka otwarci są na współpracę ze szkołami, dla których mogą przygotować warsztaty psychoedukacyjne dotyczących bieżących problemów pojawiających się w szkole.

Każdy, kto zgłosi się do poradni może liczyć na bezpłatne:

- porady psychologiczno-diagnostyczne

- porady psychologiczne

- sesje psychoterapii indywidualnej

- sesje wsparcia psychospołecznego

- wizyty, porady domowe lub środowiskowe

Umawianie wizyt odbywa się poprzez infolinię pod numerem 22 21 28 111. Ośrodek pracuje od poniedziałku do piątku. Wizyty umawiane są telefonicznie na konkretny, wygodny dla pacjenta, termin. Pacjenci mają nie tylko możliwość bezpośredniego kontaktu ze specjalistami, ale również mogą korzystać z pomocy psychologicznej online. Więcej informacji na www.poradniacmed.pl.

 • autor: Poradnia CMed Monika Jaromin

Wsparcie psychologiczno - pedagogiczne

Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne w powrocie uczniów do nauki stacjonarnej.

Drodzy Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele. Powrót do szkoły, choć tak oczekiwany, niesie ze sobą wiele obaw. Wspólnie uczyńmy go łatwiejszym.

Zapraszamy do kontaktu z Poradnią Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Dworze Mazowieckim oraz filią Poradni w Nasielsku gdzie zostało uruchomione dodatkowe wsparcie, w postaci dyżurów psychologicznych oraz pedagogicznych dla dzieci i ich rodziców, nauczycieli i wychowawców, pedagogów i psychologów szkolnych.

Więcej informacji pod nr telefonu 22 775 20 13.

Stypendia pomostowe na I rok studiów – nowa edycja

XX EDYCJĘ PROGRAMU STYPENDIÓW POMOSTOWYCH

„Stypendia Pomostowe” to ogólnopolski, rozbudowany program stypendialny, w którym można uzyskać stypendium na I rok i dalsze lata studiów.

Zapraszamy zdolnych, ambitnych maturzystów ze wsi i małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować. Czekają na Was stypendia pomostowe na I rok studiów, w wysokości 7 000 zł, wypłacane w ratach przez 10 miesięcy roku akademickiego 2021/2022.

O stypendium na I rok studiów może aplikować każdy maturzysta z 2021 r., który ukończy szkołę ponadpodstawową w 2021 roku i:

 • zda dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym (uzyska odpowiednią ilość punktów, tzn. min. 100 – zgodnie z wymaganiami programu);
 • zostanie przyjęty w roku akademickim 2021/22 na I rok studiów stacjonarnych w polskich publicznych uczelniach akademickich;
 • mieszka na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców;
 • pochodzi z niezamożnej rodziny, (w której dochód na osobę nie przekracza 1960 zł brutto);

a ponadto spełnia jeden z poniższych warunków:

 • pochodzi z rodziny (czyli jest dzieckiem) byłego pracownika PGR

lub

 • jest/był uczestnikiem finałowego etapu olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej (jeśli finałowy etap olimpiady został odwołany z powodu epidemii koronawirusa, o stypendium pomostowe w segmencie IB aplikować mogą kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do III (finałowego) etapu danej olimpiady).

lub

 • jest członkiem rodziny wielodzietnej lub jest/był wychowankiem rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka

lub

 • ma rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej uczestniczącej w bieżącej edycji programu.

Rekrutacja do programu przebiega on-line na www.stypendia-pomostowe.pl

Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie od 1 lipca do 16 sierpnia 2021 r., do godz. 16.00.

Stypendyści, którzy osiągną dobre wyniki w nauce mogą korzystać ze stypendiów na kolejne lata studiów: II, III i IV rok, stypendiów językowych, stypendiów na wyjazd na zagraniczną uczelnię, stypendiów doktoranckich.

Uczestnicy programu mogą również brać udział w warsztatach, szkoleniach i konferencjach rozwijających ich kompetencje miękkie oraz umiejętności niezbędne do rozwijania późniejszej kariery zawodowej.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi INFORMACJAMI O APLIKOWANIU oraz REGULAMINEM PROGRAMU, które znajdują się na stronie www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-pomostowe-na-i-rok-studiow-2021/#post-14001

Zapraszamy do obserwowania Stypendiów Pomostowych na Facebooku’u.

 • autor: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • kolorowe kwadraty, napis po prawej, młodzież

Powodzenia na maturze

Kochani Maturzyści, przyjmijcie życzenia powodzenia na egzaminie maturalnym od Starosty Nowodworskiego Krzysztofa Kapusty i Wicestarosty Nowodworskiego Pawła Calaka. Trzymamy za Was kciuki!

Kilka słów od Starosty i Wicestarosty dla Maturzystów - 2021

Konkurs polonistyczny z nagrodami dla szkół oraz dla uczniów

Konkurs dla szkół 

Od 30 marca 2021 r. portal www.dyktanda.pl zaprasza szkoły podstawowe oraz średnie do włączenia się w rywalizację w konkursie Mistrz Wypracowań! Dotychczas odbywały się wyłącznie zmagania indywidualne, cieszące się dużym zainteresowaniem uczniów.

Za sprawą zwiększenia puli nagród, organizator wprowadził osobną kategorię dla szkół. Punkty dla swojej placówki będą gromadzili uczniowie, przygotowujący tak jak do tej pory wypracowania konkursowe. Punkty będą jednak liczone podwójnie - w równej wysokości wzbogacą ich indywidualny ranking, jak i pulę punktów zebraną przez szkołę, do której uczęszczają.

Jak dołączyć?

Szkoła, aby włączyć się w rywalizację, musi posiadać zweryfikowany profil w Module dla Szkół na portalu Dyktanda.pl. Bezpłatnej rejestracji i weryfikacji może dokonać dyrektor lub nauczyciel pracujący w danej placówce. Wystarczy wypełnić formularz zamieszczony na stronie: https://dyktanda.pl/szkoly

Nagrody

Warto dołączyć do konkursu, ponieważ zwycięska szkoła otrzyma nagrodę w wysokości 5000 zł do przeznaczenia na pomoce naukowe lub sprzęt elektroniczny (projektory, tablice interaktywne, tablety, laptopy itp.). Szczegóły konkursu oraz bieżący ranking znajdują się tutaj: https://dyktanda.pl/konkursy-wypracowan/mistrz-wypracowan-greater-ii-edycja?school=1

Zapraszamy do udziału

Konkurs Mistrz Wypracowań edycja II zachęca dzieci i młodzież do rozwijania umiejętności gromadzenia informacji, pisania na wskazany temat, a także daje możliwość wykorzystania wiedzy zdobytej na lekcjach w szkole. Wszystko to w atmosferze zabawy, rywalizacji oraz realnej szansy na zdobycie atrakcyjnych nagród.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie,
Zespół Dyktanda.pl

e5oJeh_-z59lbubZUXKgRVYykRCs5rA4JGmrdF87VSvahsdiR2_N86iwHtK-klCHrzc65jaE93ggBYbGpH2Dl-3BCyJU85KYXMuNt1hfiNKB_Fqm-BXosFsHmV07AA

 • autor: www.dyktanda.pl, data: 2021-03-30

Giełda szkół odwołana

Informujemy, że w związku z obecną sytuacją epidemiczną, XXI Powiatowa Giełda Szkół Ponadpodstawowych Powiatu Nowodworskiego nie odbędzie się.

Wszelkie informacje dotyczące oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu ukażą się niebawem na naszym profilu na Facebooku oraz stronie internetowej www.nowodworski.pl zakładka Edukacja

 • w tle kadr z giełdy szkół, herb powiatu, informacja

Próbna matura w powiecie nowodworskim

Od dziś do 16 marca trwają próbne egzaminy maturalne przygotowane przez Centralną Komisje Egzaminacyjną. W tym roku na terenie powiatu nowodworskiego próbne matury przebiegają zgodnie z decyzjami dyrektorów szkół:

 • Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku – forma stacjonarna,
 • Liceum Ogólnokształcące im. Wojska Polskiego w Nowym Dworze Mazowieckim – forma stacjonarna i online (w zależności od przedmiotu),
 • Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku oraz Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim - próbne egzaminy odbyły się w terminie wcześniejszym z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego przy pomocy innego testu diagnostycznego. Obecne arkusze będą omawiane w mniejszych grupach.

Przeprowadzenie testu diagnostycznego w szkołach jest dobrowolne. Wszystkie materiały, w tym arkusze egzaminacyjne oraz nagrania w formacie mp3 będą udostępniane według harmonogramu próbnych matur CKE na stronach internetowych:

www.cke.gov.pl

www.gov.pl - edukacja i nauka

Życzymy powodzenia naszym maturzystom!

 • autor: Joanna Kozerewicz, WOSE
 • Jasne tlo, na nim ciemne pole z jasnym napisem o...

Młodzi w Akcji film uczniów SP nr 5

Młodzi w Akcji to ogólnopolski program, którego celem jest zachęcenie uczniów do podejmowania działań na rzecz swojego najbliższego otoczenia przez realizację projektów społecznych.

To niezwykły program, który pozwala uczyć metodą projektu, pobudza do działania, wyzwala pokłady kreatywności i wychodzi ze swoimi zadaniami poza mury szkoły.

Klasa 5D Szkoły Podstawowej Nr 5 w Nowym Dworze Mazowieckim nagrała film w ramach projektu, poruszając w nim bardzo aktualny problem dotykający wszystkich uczniów.

"Podjęliśmy się arcytrudnego zadania – przygotowaliśmy kampanię społeczną, która, mamy nadzieję, będzie głosem tysięcy uczniów polskich szkół".

Koordynatorki projektu: Magdalena Rakoczy, Joanna Rogińska.
 
Klikając na grafikę poniżej odtworzysz film.
 • czarny napis młodzi w akcji, w tle mapa Polski

Spotkanie dotyczące organizacji pracy szkół w nowym roku szkolnym

W dniu 19 sierpnia br. w siedzibie Starostwa Powiatowego odbyło się spotkanie Starosty Nowodworskiego z dyrektorami szkół z terenu powiatu w sprawie przygotowania placówek do pracy w nowym roku szkolnym w warunkach zagrożenia epidemiologicznego. W spotkaniu wzięli udział również m.in. Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Dworze Mazowieckim, a także kierownik Wydziału Obsługi Szkół i Edukacji i pracownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.

Podczas dyskusji dyrektorzy przedstawili plany organizacji pracy po zakończeniu wakacji. Każda ze szkół ma wypracowane procedury dotyczące ochrony uczniów i pracowników przed możliwością zakażenia koronawirusem. Placówki wyposażone są w środki dezynfekcyjne, maseczki i termometry. Posiadają również miejsca izolacji na wypadek zakażenia.

Jednym z głównych punktów spotkania było także omówienie procedur postępowania szkół w razie podejrzenia lub wykrycia na ich terenie zakażenia COVID-19.

W tym roku w szkołach nie będzie tradycyjnych uroczystości inaugurujących nowy rok szkolny, natomiast szczegółowe informacje dotyczące przebiegu nauki w warunkach epidemii wychowawcy przekażą uczniom w najbliższym czasie.

 • Spotkanie Starosty Nowodworskiego z dyrektorami szkół w...
 • Na zdjęciu Starosta Nowodworski wraz z kierownikiem...
 • Na zdjęciu dyrektorzy szkół omawiający plan organizacji...
 • Dyrektorzy szkół uczestniczący w spotkaniu

Instrukcja obsługi systemu wspomagającego rekrutację

Zapraszamy uczniów klas ósmych do zapoznania się z instrukcją obsługi systemu wspomagającego rekrutację do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat nowodworski, nabór na rok szkolny 2020/2021.

Rusza XIX edycja Programu Stypendiów Pomostowych

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłosiła XIX edycję Programu Stypendiów Pomostowych 2020/2021 przy wsparciu organizacyjnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Jak każdego roku, na ambitnych i zdolnych tegorocznych maturzystów, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne, czeka około 600 stypendiów pomostowych na I rok studiów.

Stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie będą wypłacane przez 10 miesięcy. Stypendyści, którzy osiągną dobre wyniki w nauce, mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów językowych, stypendiów na wyjazd na zagraniczną uczelnię, stypendiów doktoranckich oraz staży zagranicznych.

XIX edycja realizowana będzie w czterech segmentach. KOWR wspiera organizacyjnie Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości w Segmencie IA, który adresowany jest do młodzieży pochodzącej z rodzin byłych pracowników PGR, spełniającej łącznie następujące warunki:

 1. są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka;
 2. są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat;
 3. mieszkają na terenach wiejskich lub miastach do 20 tys. mieszkańców, co potwierdzone jest zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl;
 4. pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1820 zł brutto, wyliczony w czerwcu 2020 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z niepełnosprawnością;
 5. osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu.

Rekrutacja do programu przebiegać będzie on-line na www.stypendia-pomostowe.pl. Tam też zamieszczone są szczegółowe informacje i dokumenty dotyczące Programu.

Program Stypendiów Pomostowych jest jednym z największych pozarządowych programów stypendialnych w Polsce. Dotychczas, w ramach programu, na I rok nauki na studiach stacjonarnych, przyznano ponad 16 700 stypendiów.

Partnerami programu są obecnie mi.in.: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Narodowy Bank Polski, Fundacja Wspomagania Wsi, Fundacja BNP Paribas, a także koalicja lokalnych organizacji pozarządowych. Na realizację osiemnastu edycji programu Partnerzy przeznaczyli ponad 117 milionów zł. Realizatorem programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.

 • autor: http://www.kowr.gov.pl

Przed nami egzaminy maturalne

Już za tydzień rozpoczną się egzaminy maturalne. Tegoroczne przygotowania do matury były inne niż zwykle, jednak jesteśmy pewni, że Maturzyści celująco zdadzą wszystkie egzaminy. Drodzy Maturzyści, przyjmijcie kilka ciepłych słów od Starosty Nowodworskiego Krzysztofa Kapusty.

GRARANTANNA - pobyt w domu nie musi być nudny

Ministerstwo Cyfryzacji objęło najmłodszych obywateli GRARANATNNĄ! Czyli cyklem różnego typu aktywności internetowych, które znaleźć można w jednym miejscu – na stronie www.grarantanna.pl Codziennie będą  tam publikowane kolejne wyzwania, dzięki którym czas w domu minie szybko i aktywnie.

Oto kilka przykładów: sesje gier fabularnych online, zagadki logiczne, webinary, streamingi, turnieje i konkursy związane z grami oraz kreatywnym wykorzystaniem internetu. Będą również nagrody!

Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało między innymi:

 • Quizy historyczne

Dla tych, którzy skończyli już 10 lat. To świetny sposób na przypomnienie sobie najważniejszych wydarzeń z historii Polski. Biorąc udział w quizie uczniowie mają szansę na wygraną! Dla najlepszych zawodników przewidziano nagrody - zestawy planszówkowych gier historycznych.

W quizach znaleźć można sporo pytań o znane wydarzenia i postaci. Spokojnie, nie trzeba być chodzącą encyklopedią, aby wygrać. Wystarczy ruszyć głową i być spostrzegawczym! To nie klasówka, ani sprawdzian. To dobra zabawa!

 • Zagadkowa przygoda

To zestaw 40 łamigłówek, w które może zagrać każdy. Są to specjalnie przygotowane zagadki logiczne, matematyczne i językowe.

Rozwiązując je sprawdzić można wiedzę, ale i pobudzić wyobraźnię i kreatywność. Poćwiczyć skupienie i koncentrację, cierpliwość, i skrupulatność. To świetna rozrywka do grania samodzielnie i w zespołach - można je rozwiązywać z rodziną lub znajomymi. W tym drugim przypadku – koniecznie #zostańwdomu i łącz się przez internet.

 • #edukatywni

Pobyt w domu uczniowie wykorzystać mogą produktywnie i wziąć udział w wyzwaniu #edukatywni! W skrócie chodzi o to, by dzielić się swoją wiedzą z jednego z przedmiotów szkolnych. Szczegóły na www.grarantanna.pl.

UWAGA! Uczniowie szkół ponadpodstawowych, mogą dołączyć do wyzwania i wygrać jedną z trzech super nagród: laptopa gamingowego, smartfona lub aparat. Jedyne co muszą zrobić, to dołączyć do grupy #edukatywni na Facebooku i wykonywać zadania.

 • sesje RPG online

Gry RPG (ang. role playing games) często po polsku nazywane są grami fabularnymi, narracyjnymi lub też grami wyobraźni. Polegają na wspólnym opowiadaniu historii według ustalonych wcześniej reguł w wyobrażonym świecie. Jest to gra towarzyska, w którą zazwyczaj gra się przy jednym stole, ALE równie często można też znaleźć informacje o graniu w RPG przez internet. Szczególnie teraz - to dobry pomysł! 

To tylko kilka przykładów. Więcej informacji na: www.grarantanna.pl oraz w mediach społecznościowych na profilu Ministerstwa Cyfryzacji i Fundacji Teatrikon, która pomaga w przeprowadzeniu GRARANTANNY.

 • autor: Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji, www.wartowiedzieć.pl

Wsparcie psychologiczne - dyżur specjalistów

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowym Dworze Mazowieckim informuje, że w sytuacji zagrożenia zarażeniem koronawirusem COVID-19, zorganizowaliśmy wsparcie psychologiczne dla chorych i ich rodzin, a także dla osób przeżywających kryzys psychiczny.

Wyznaczony specjalista: Grażyna Cichocka-Domańska,

telefon 601-500-614

godziny dyżuru pod telefonem pn. – pt. w godz. 10.00 - 14.00

Można również zgłosić taką potrzebę w sekretariacie - wyznaczony przez dyrektora lub kierownika Filii w Nasielsku pracownik skontaktuje się z tą osobą i najszybciej jak tylko będzie to możliwe, przeprowadzi zdalnie rozmowę wspierającą , tj. przez telefon, kontakt telefoniczny do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nowy Dwór Mazowiecki 22 775-20-13 godz. 9.00-13.00.

Kontakt telefoniczny do Filii w Nasielsku 23 691-26-47 dyżur w godz. 9.00-13.00.

Kontakt jest również możliwy za pośrednictwem fanpage poradni https://www.facebook.com/Poradnia-Psychologiczno-Pedagogiczna-w-Nowym-Dworze-Mazowieckim-363445663795763/

lub fanpage Filii w Nasielsku https://www.facebook.com/Poradnia-Psychologiczno-Pedagogiczna-w-Nasielsku-105246970945339/

 • autor: Beata Rusek Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Dworze Mazowieckim, data: 2020-03-24

Znajdź z nami stypendium dopasowane do Ciebie!

 • Plakat o stypendium

Fundacja Dobra Sieć od ponad 10 lat aktywnie działa na rzecz popularyzacji wiedzy o różnorodnych możliwościach wsparcia wśród młodych ludzi. Od 2006 roku, w partnerstwie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, Fundacja prowadzi portal MojeStypendium.pl, którego głównym filarem jest baza ofert stypendialnych, konkursów i staży. Od początku istnienia serwisu zgromadzone zostało w niej ponad 11 tysięcy ofert. Stypendia często otwierają furtkę do edukacji, rozwoju zawodowego czy wyjazdu, które w inny sposób byłyby trudne do osiągnięcia. Warto zatem poświęcić chwilę na przejrzenie ofert – istnieje duża szansa, że znajdziecie coś dla siebie. Ponadto, w latach 2017-2018 zespół Fundacji Dobra Sieć przeprowadził badanie polskich organizacji stypendialnych. Na podstawie raportu została opracowana broszura „Stypendia. Co? Gdzie? Jak?” , która w przystępny sposób przedstawia podstawowe informacje o rynku stypendialnym w Polsce, a także zawiera opisy trzech innowacyjnych programów stypendialnych i wskazówki, gdzie szukać dalszych informacji o stypendiach. Jeśli w tematyce stypendiów czujecie się zupełnie „zieloni”, przejrzenie naszej broszury może pomóc Wam rozpocząć poszukiwania.

Dofinansowanie na ERASMUS+

Miło nam poinformować, że po raz kolejny Zespół Szkół Zawodowych przy ul. Lipowej 10 w Nasielsku będący placówką oświatową Powiatu Nowodworskiego otrzymał dofinansowanie w ramach programu ERASMUS+. Dofinansowanie w wysokości 54 603,00 EUR przeznaczone zostanie na wsparcie młodzieży, która wyjedzie na praktyki zawodowe do Grecji. Wsparciem objętych zostanie 30 uczniów (6 uczniów o profilu technik logistyk, 11 o profilu technik ekonomista oraz 13 o profilu technik informatyk). Celem projektu jest:

- Podniesienie własnych kompetencji zawodowych w ramach wybranego kierunku kształcenia według nowoczesnych europejskich standardów,
- Aktualizowanie swojej wiedzy przez bezpośredni kontakt z rzeczywistym środowiskiem pracy,
- Zdobycie doświadczenia praktycznego i nowych umiejętności,
- Poznanie praktycznych rozwiązań stosowanych w zagranicznych firmach i przedsiębiorstwach,
- Podniesienie kompetencji językowych,
- Poznanie dziedzictwa kulturowego państw europejskich,
- Nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami poza granicami kraju,
- Wzrost szans na zatrudnienie na lokalnym i europejskim rynku prac.

Komunikat Narodowej Agencji Programu Erasmus+ o dofinansowaniu (poz. 61) https://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2019/06/KA102_komunikat_wyniki_strona_VET_2019.pdf

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Przebudowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane zostało ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel. +48 22 765 32 00, fax. +48 22 765 32 91
sekretariat: tel. +48 22 765 32 90
e-mail: sekretariat@nowodworski.pl

Dane do faktur:
Powiat Nowodworski
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP 531-16-88-975

Kliknij w tekst aby zobaczyć INNE KONTAKTY

Starostwo Powiatowe korzysta z platformy ePUAP i posiada następujące skrytki:

 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Uwaga!
Aby można było złożyć wniosek, konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.

Deklaracja dostępności

Fotokod z danymi adresowymi i kontaktowymi

Starostwo Powiatowe jest czynne:

 • Poniedziałek 8.00 – 17.00
 • Wtorek – Czwartek 8.00 – 16.00
 • Piątek 8.00 – 15.00

Wydział Komunikacji i Transportu obsługuje w godzinach:

 • Poniedziałek 8.00 – 16.30
 • Wtorek – Czwartek 8.00 – 15.00
 • Piątek 8.00 – 14.00
 • Rejestracja pojazdów - tel. +48 22 765 32 84
 • Leasing - tel. +48 22 765 32 83
 • Prawa jazdy - tel. +48 22 765 32 82
 • Licencje - tel. +48 22 765 32 85

e-mail: komunikacja@nowodworski.pl

Informacje dotyczące przetwarzania danych

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych będzie STAROSTA NOWODWORSKI z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
 2. za pośrednictwem platformy ePUAP:
 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Inspektor ochrony danych

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) poprzez e-mail na adres: iodo@nowodworski.pl.

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez UODO, w tym realizacji Państwa praw.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e). 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą Minister Cyfryzacji w związku z zamieszczeniem formularza wniosku na platformie E-PUAP oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego w związku z korzystaniem z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD).

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Mapa powiatu nowodworskiego

[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego
[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.