EDUKACJA

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 w szkołach, których organem prowadzącym jest powiat nowodworski.

Kochani uczniowie to tylko 186 dni nauki szkolnej, a najbliższe wolne dni to zimowa przerwa świąteczna i ferie, które w województwie mazowieckim zaplanowane są od 15 do 28 stycznia 2024 r.

Wszystkim uczniom życzymy udanego roku szkolnego 2023/2024!

Starosta Nowodworski Krzysztof Kapusta
Wicestarosta Nowodworski Paweł Calak

 • Liceum Ogólnokształcące NDM, zaproszeni goście śpiewają hymn
 • Liceum Ogólnokształcące NDM, zebrana młodzież
 • Liceum Ogólnokształcące NDM, Starosta przy mikrofonie
 • Liceum Ogólnokształcące NDM, Wicestarosta wręcza kwiaty dyrektorce
 • ZSZ Nr 1 NDM, sala gimnastyczna, zebrani uczniowie
 • ZSZ Nr 1 NDM, zaproszeni goście, w tle młodzież
 • ZSZ Nr 1 NDM, starosta, wicestarosta i dyrekcja
 • ZSZ Nr 1 NDM, ślubowanie klas pierwszych
 • ZSZ Nr 1 NDM, starosta przy mikrofonie
 • ZSZ Nr 1 NDM, starosta i wicestarosta wręczają kwiaty dyrektorce
 • ZPE NDM, młodzież ze sztandarem szkoły
 • ZPE NDM, zebrani uczniowie wraz z rodzicami
 • ZPE NDM, dyrektorka przemawia do zebranych
 • ZPE NDM, goście na uroczystości
 • starosta, wicestarosta i radny wręczają kwiaty dyrektorce
 • LO Nasielsk, dyrektor szkoły, starosta i wicestarosta na sali gimnastycznej
 • LO Nasielsk, dyrektor szkoły, starosta, wicestarosta, przedstawiciel wojska na sali gimnastycznej
 • ZSZ Nasielsk, sala gimnastyczna, zabrani na uroczystości
 • ZSZ Nasielsk, zebrani śpiewają hymn
 • ZSZ Nasielsk, dyrektor przemawia do zebranych
 • ZSZ Nasielsk, starosta stoi przy mównicy
 • ZSZ Nasielsk, zebrani goście na sali gimnastycznej
 • ZSZ Nasielsk, zebrani goście na sali gimnastycznej
 • ZSZ Nasielsk, członek zarządu przemawia do zebranych
 • LO Nasielsk, starosta przemawia do zebranych uczniów
 • LO Nasielsk, przedstawiciel wojska przemawia do zebranych uczniów

Oddział przygotowania wojskowego w LO Nasielsk

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodzieży z naszego powiatu służbami mundurowymi, dzisiaj w Sztabie 2 Mazowieckiego Pułku Saperów w Nowym Dworze Mazowieckim w obecności Starosty Krzysztofa Kapusty i Wicestarosty Pawła Calaka zostało podpisane porozumienie o wzajemnej współpracy. Stronami porozumienia jest Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku reprezentowane przez Dyrektora Magdalenę Łaciak i 2 Mazowiecki Pułk Saperów reprezentowany przez płk Roberta Kamińskiego.

Celem porozumienia jest zrealizowanie programu szkolenia uczniów w oddziale przygotowania wojskowego w zakresie praktycznych umiejętności przydatnych w służbie wojskowej, kształtowanie postaw patriotycznych i obronnych jak również wspólnego działania na rzecz obronności państwa oraz rozwijania wśród młodzieży poczucia odpowiedzialności i miłości za Ojczyznę.

Program realizowany jest przez szkołę w części teoretycznej oraz przez patronacką jednostkę wojskową w części praktycznej.

 • gabinet pułkownika, osoby siedzące przy stole konferencyjnym
 • gabinet pułkownika, osoby siedzące przy stole konferencyjnym
 • starosta i pułkownik, w tle ściana z dyplomami
 • starosta dziękuje pułkownikowi za współpracę
 • logotypy 2 Mazowieckiej Brygady Saperów

Narada z dyrektorami szkół ponadpodstawowych

Trwają intensywne przygotowania do roku szkolnego 2023/2024. W środę 23 sierpnia odbyła się narada dyrektorów szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest powiat nowodworski. Głównym tematem spotkania była rekrutacja do klas 1.

Nauczyciele mianowani

"Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej."- niesie treść ślubowania dla nauczycieli.

Dzisiaj siedmiu nauczycieli ze szkół ponadpodstawowych z powiatu nowodworskiego z rąk Starosty Nowodworskiego Krzysztofa Kapusty otrzymało akt nadania stopnia nauczyciela minowanego.

Pragniemy złożyć serdeczne gratulację oraz życzymy sukcesów w życiu zawodowym jak i osobistym: Pani Agnieszce Łąckiej, Pani Małgorzacie Banulskiej, Pani Ewelinie Ligęzie, Pani Joannie Murawskiej- Karabin, Pani Magdzie Wiktorowicz, Pani Karolinie Kuszyńskiej oraz Pani Edycie Bonius.

 • autor: Joanna Kozerewicz, WOSE
 • wspólne zdjęcie starosty z nauczycielami mianowanymi

Stypendium dla pięściarza

Jednorazowe stypendium Starosty Nowodworskiego Krzysztofa Kapusty za wybitne osiągnięcia sportowe otrzymał Krzysztof Zakrzewski - uczeń Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim. Krzysztof podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Wałczu w dniach 14-20 kwietnia 2023 r. zdobył I miejsce, a tym samym uzyskał tytuł Mistrza Polski Kadetów w boksie.

Zakończenie roku szkolnego maturzystów

W piątek rok szkolny 2022/2023 zakończyli tegoroczni maturzyści. W szkołach prowadzonych przez powiat nowodworski wszyscy absolwenci podczas apeli pożegnali się z kadrą pedagogiczną dziękując za przekazaną wiedzę. Była to zarazem okazja do wręczenia stypendiów Starosty Nowodworskiego za wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia edukacyjne. Gratulujemy najlepszym, a wszystkim abiturientom życzymy powodzenia na egzaminie maturalnym.

Spotkanie z przedstawicielami Państwowej Uczelni Zawodowej w Ciechanowie

Na zaproszenie Starosty Nowodworskiego Krzysztofa Kapusty oraz Wicestarosty Pawła Calaka odbyło się spotkanie dyrektorów szkół ponadpodstawowych z przedstawicielami uczelni. W spotkaniu wzięli udział Wicedyrektor ZSZ Nasielsk, Dyrektor LO NDM i LO Nasielsk, Dyrektor i Wicedyrektor ZSZ nr 1, a ze strony uczeni Rektor dr inż. Grzegorz Koc, Prorektor prof. dr hab. Leszek Zygner, Kanclerz mgr inż. Piotr Wójcik, oraz dwóch przedstawicieli Państwowej Uczelni Zawodowej w Ciechanowie.