Przekaż 1,5%

Przekaż 1,5% podatku Organizacjom Pożytku Publicznego z powiatu nowodworskiego

Szanowni Państwo, zachęcamy do zapoznania się z wykazem Organizacji Pożytku Publicznego z terenu powiatu nowodworskiego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2023 rok.

Przekazanie 1,5% jest dobrowolne, a podatnik z punktu widzenia finansowego nic nie zyskuje, ale też nic nie traci. Jeśli weźmiemy pod uwagę aspekt dobroczynności, to okaże się, że można wytypować co najmniej kilka ważnych powodów, dla których warto przekazywać 1,5%.

Aby uzyskać pozostałe informacje kliknij "więcej" w prawym, dolnym rogu.

Materiały informacyjne OPP z terenu powiatu - Towarzystwo Przyjaciół Twierdzy Modlin im. gen. I. Prądzyńskiego

Szanowni Państwo, rozliczając swój PIT, przekazaniem 1,5% możecie wesprzeć organizacje pożytku publicznego działające na terenie powiatu nowodworskiego.

Poniżej informacja przygotowana przez Towarzystwo Przyjaciół Twierdzy Modlin im. gen. I. Prądzyńskiego.

W bieżącym roku mijają 23 lata społecznej działalności Towarzystwa Przyjaciół Twierdzy Modlin im. gen. I. Prądzyńskiego. Głównym celem statutowym Towarzystwa była i jest popularyzacja bogatej historii Twierdzy Modlin. Wojskowa architektura obronna XIX i XX wieku Historycznej Dzielnicy Nowego Dworu Mazowieckiego jest chlubą Naszego Regionu Mazowieckiego.

Przez te lata dziesiątki tysięcy turystów krajowych i zagranicznych miało możność zapoznać się z pięknem naszego krajobrazu. W dalszym ciągu utrzymujemy współpracę z 2. Mazowieckim Pułkiem Saperów, kształtując patriotyczne i obywatelskie postawy wśród młodzieży szkolnej powiatu nowodworskiego.

Od 2017 roku wspołpracujemy z Fundacją "Nasza Historia" oraz z  "Modlinem sp. z o.o.". Dzięki podpisanym porozumieniom możemy udostępniać najciekawsze zabytki Modlina w tym Centrum Edukacji Historycznej. Przekazując 1,5% podatku TPTM, pomożesz kontynuować powyższe cele. Dziękujemy i zapraszamy do Naszej Twierdzy.

Materiały informacyjne OPP z terenu powiatu - Fundacja A kuku

Szanowni Państwo, rozliczając swój PIT, przekazaniem 1,5% możecie wesprzeć organizacje pożytku publicznego działające na terenie powiatu nowodworskiego. Poniżej znajduje się grafika dotycząca wsparcia Fundacji A kuku. Fundacja przygotowała również film promocyjny.

Na co można wydać pieniądze z 1,5%

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pieniądze pochodzące z odpisów 1,5% podatku dochodowego poczynionych przez podatników na rzecz danej organizacji mogą być przez OPP wydawane tylko na jej działalność pożytku publicznego.

Więcej na temat 1,5% podatku na stronie internetowej portalu NGO w artyluke poświęconym 1,5%.

Zakaz pośredniczenia w przekazywaniu 1,5%

Organizacja pożytku publicznego, znajdująca się w wykazie organizacji uprawnionych do pozyskiwania 1,5% w danym roku, nie może namawiać podatników do przekazania środków z 1,5% za jej pośrednictwem na rzecz innej OPP, która nie została uwzględniona w tym wykazie. Również OPP, której nie ma w wykazie, nie może namawiać podatników do przekazywania środków z 1,5% na jej cel i zbierać ich za pośrednictwem innej OPP, która jest w wykazie.

Więcej informacji można znaleźć w artykule na stronie portalu NGO na temat zakazu pośredniczenia w przekazywaniu 1,5% podatku.