Zadania realizowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych

  • Na grafice flaga Polski oraz godło Polski

Remont drogi powiatowej nr 3002W na odcinku 1135 m przez miejscowości Wygoda Smoszewska oraz Smoszewo”

Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych

22.12.2021 r. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie zostały podpisane umowy z jednostkami samorządu terytorialnego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych. 

Powiat nowodworski otrzymał środki finansowe w wysokości 723 697,20 zł na realizację inwestycji, której łączna wartość to 1 197 107,64 zł.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Nasielsku na ul. Polskiej Organizacji Wojskowej i Polnej na drodze powiatowej nr 2409W oraz drodze gminnej nr 240396W

Pozostałe informacje po kliknięciu więcej z prawej strony tekstu.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Pomiechówku na ul. Nasielskiej na drodze nr 2409W

Pozostałe informacje po kliknięciu więcej z prawej strony tekstu.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Leoncinie na ul. Partyzantów na drodze nr 2401W

Pozostałe informacje po kliknięciu więcej z prawej strony tekstu.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Zakroczymiu na ul. Warszawskiej na drodze nr 3001W

Pozostałe informacje po kliknięciu więcej z prawej strony tekstu.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Nowym Dworze Mazowieckim na ul. Ignacego Paderewskiego na drodze nr 2431W

Pozostałe informacje po kliknięciu więcej z prawej strony tekstu.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Czosnowie na ul. Warszawskiej na drodze nr 2433W

Pozostałe informacje po kliknięciu więcej z prawej strony tekstu.