Powiat Nowodworski

Przejście do sekcji:

Odnośniki

Menu

Zadania realizowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych

Treść

Realizacja zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 3002W na odcinku 1135 m przez miejscowości Wygoda Smoszewska oraz Smoszewo”

Informacja z dnia 2 września 2022 r.

Realizacja zadania pn „Remont drogi powiatowej nr 3002W na odcinku 1135 m przez miejscowości Wygoda Smoszewska oraz Smoszewo” dofinansowana w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

2 września 2022 r. podpisano umowę z firmą Drogi i Mosty - Jan Kaczmarczyk na wykonanie prac związanych z realizacją zadania dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zakres prac obejmuje remont drogi powiatowej nr 3002W na odcinku o długości 1135 m, w ramach którego wykonana zostanie nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, odtworzone zostaną pobocza oraz rowy przydrożne, a także wykonane zostaną prace w zakresie oznakowania poziomego.

Łączny koszt realizacji zadania 1 153 775,06 zł.

Dofinansowanie z RFRD 627757,00 zł.

Aktualizacja z dnia 9 września 2022 r.

W dniu dzisiejszym tj. 9 września 2022 r. teren budowy w ramach realizacji zadania „Remont drogi powiatowej nr 3002W na odcinku 1135 m przez miejscowości Wygoda Smoszewska oraz Smoszewo” przekazany został Wykonawcy.

Inwestycja dofinansowana w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Aktualizacja z dnia 24 października 2022 r.

Zostały zakończone prace związane z wykonaniem umowy nr IDP.273.21.2022. oraz podpisany protokół odbioru robót. Zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 3002W na odcinku 1135 m przez miejscowości Wygoda Smoszewska oraz Smoszewo” zrealizowane dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

 

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Nasielsku na ul. Polskiej Organizacji Wojskowej i Polnej na drodze powiatowej nr 2409W oraz drodze gminnej nr 240396W

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Nasielsku na ul. Polskiej Organizacji Wojskowej i Polnej na drodze powiatowej nr 2409W oraz drodze gminnej nr 240396W.

Pozostałe informacje po kliknięciu więcej z prawej strony tekstu.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Pomiechówku na ul. Nasielskiej na drodze nr 2409W

Realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Pomiechówku na ul. Nasielskiej na drodze nr 2409W” dofinansowano ze środków celowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Pozostałe informacje po kliknięciu więcej z prawej strony tekstu.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Leoncinie na ul. Partyzantów na drodze nr 2401W

Realizację zadania pn „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Leoncinie na ul. Partyzantów na drodze nr 2401W” dofinansowano ze środków celowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Pozostałe informacje po kliknięciu więcej z prawej strony tekstu.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Zakroczymiu na ul. Warszawskiej na drodze nr 3001W

Realizację zadania pn „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Zakroczymiu na ul. Warszawskiej na drodze nr 3001W” dofinansowano ze środków celowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Pozostałe informacje po kliknięciu więcej z prawej strony tekstu.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Nowym Dworze Mazowieckim na ul. Ignacego Paderewskiego na drodze nr 2431W

Realizację zadania pn „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Nowym Dworze Mazowieckim na ul. Ignacego Paderewskiego na drodze nr 2431W” dofinansowano ze środków celowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Pozostałe informacje po kliknięciu więcej z prawej strony tekstu.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Czosnowie na ul. Warszawskiej na drodze nr 2433W

Realizację zadania pn „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Czosnowie na ul. Warszawskiej na drodze nr 2433W” dofinansowano ze środków celowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Pozostałe informacje po kliknięciu więcej z prawej strony tekstu.

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Przebudowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane zostało ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel. +48 22 765 32 00, fax. +48 22 765 32 91
sekretariat: tel. +48 22 765 32 90
e-mail: sekretariat@nowodworski.pl

Dane do faktur:
Powiat Nowodworski
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP 531-16-88-975

Kliknij w tekst aby zobaczyć INNE KONTAKTY

Starostwo Powiatowe korzysta z platformy ePUAP i posiada następujące skrytki:

 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Uwaga!
Aby można było złożyć wniosek, konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.

Deklaracja dostępności

Fotokod z danymi adresowymi i kontaktowymi

Starostwo Powiatowe jest czynne:

 • Poniedziałek 8.00 – 17.00
 • Wtorek – Czwartek 8.00 – 16.00
 • Piątek 8.00 – 15.00

Wydział Komunikacji i Transportu obsługuje w godzinach:

 • Poniedziałek 8.00 – 16.30
 • Wtorek – Czwartek 8.00 – 15.00
 • Piątek 8.00 – 14.00
 • Rejestracja pojazdów - tel. +48 22 765 32 84
 • Leasing - tel. +48 22 765 32 83
 • Prawa jazdy - tel. +48 22 765 32 82
 • Licencje - tel. +48 22 765 32 85

e-mail: komunikacja@nowodworski.pl

Informacje dotyczące przetwarzania danych

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych będzie STAROSTA NOWODWORSKI z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
 2. za pośrednictwem platformy ePUAP:
 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Inspektor ochrony danych

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) poprzez e-mail na adres: iodo@nowodworski.pl.

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez UODO, w tym realizacji Państwa praw.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e). 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą Minister Cyfryzacji w związku z zamieszczeniem formularza wniosku na platformie E-PUAP oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego w związku z korzystaniem z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD).

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Mapa powiatu nowodworskiego

[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego
[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.