patronat,, starosta nowodworski

Patronat Starosty Nowodworskiego

Szanowni Państwo, patronat Starosty Nowodworskiego jest wyróżnieniem, które może być przyznane przedsięwzięciom o zasięgu lokalnym, regionalnym ogólnopolskim, międzynarodowym, których realizacja przyczyni się do promocji powiatu nowodworskiego i tworzenia jego pozytywnego wizerunku. Tematyka wydarzeń powinna być zbieżna z zadaniami powiatu określonymi w art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym.

Patronatem nie obejmowane są inicjatywy o charakterze komercyjnym i reklamowym.

Organizator zobowiązany jest do zapoznania się z Zarządzeniem Starosty Nowodworskiego w sprawie zasad obejmowania przedsięwzięć i uroczystości honorowym patronatem Starosty Nowodworskiego.

Wnioski o przyznanie patronatu Starosty Nowodworskiego można przesyłać:

  1. za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Nowym Dwrze Mazowieckim ul. Ignacego Paderewskiego 1B 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki;
  2. faksem pod nr 22 765-32-01
  3. e-mailem: promocja@nowodworski.pl
  4. lub złozyć osobiście na punkcie podawczym urzędu.

W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt:

Zespół Promocji i Spraw Społecznych tel. 22 765-32-04 lub 22 765-32-09

  • autor: Magdalena Czechowicz ZPS, data: 2020-10-12