Powiat Nowodworski

Odnośniki

Menu

Treść

DYŻURY APTEK NA TERENIE POWIATU NOWODWORSKIEGO

Rozkład godzin pracy i harmonogram dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu nowodworskiego

Materiały ze szkolenia z e-recept, e-skierowania i IKP

27 września 2019 r. w urzędzie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim odbyło się szkolenie z zakresu e-recept, e-skierowania i Internetowego Konta Pacjenta. Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją przekazaną przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

e-recepta - co warto wiedzieć?

E-recepta to centralny system informatyczny udostępniony w ramach projektu "Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych" (System P1).

Głównym celem udostępnionej funkcjonalności e-recepty jest ułatwienie procesu realizacji recept, a także ograniczenie błędów, optymalizacja czasu po stronie lekarzy i farmaceutów oraz eliminacja problemu nieczytelnych i fałszywych recept. 
E-recepta stanowi cyfrową wersję dotychczasowej papierowej recepty. Od 1 stycznia 2020 roku recepty będą obowiązkowo wystawiane w postaci elektronicznej.

 • autor: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Dyżury apteczne - źródłem obowiązku jest ustawa

Zapewnienie dostępu do świadczeń farmaceutycznych w porze nocnej i w dni wolne od pracy stanowi realizację ważnego interesu publicznego, jakim jest ochrona zdrowia i życia obywateli. Ograniczenie to wynika wprost z ustawy Prawo farmaceutyczne, jedynie jego techniczne sprecyzowanie powierzono zaś właściwej radzie powiatu. Uchwała rady powiatu w tym przedmiocie ma więc charakter wyłącznie wykonawczy. Wyrok WSA w Bydgoszczy z 22 maja 2019 r. sygn. II SA/Bd 321/19.

Sąd wskazał, że przepisy ustawowe nakazują kierownikowi apteki takie zorganizowanie pracy, aby zapewnić dostępność do świadczeń także podczas jego nieobecności spowodowanej urlopem lub chorobą (art. 88 ust. 4 ustawy Prawo farmaceutyczne). Pełnienie dyżurów nocnych i podczas dni wolnych od pracy wchodzi w zakres ustawowych zadań aptek ogólnodostępnych i do kierownika apteki należy takie zorganizowanie pracy, aby placówka ten obowiązek mogła realizować. Natomiast to, czy i w jakim zakresie możliwość ta będzie wykorzystywana w tym czasie nie może mieć znaczenia dla oceny legalności zaskarżonej uchwały.

 • autor: źródło: www.wartowiedzieć.pl

Koszty prowadzenia apteki a obowiązek dyżurowania

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku oddalił skargę na uchwałę Rady Powiatu w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu w 2019 roku. Jednym z argumentów podnoszonych przez Skarżącą była kwestia problemów z pozyskaniem do pracy farmaceutów oraz pozostałe koszty. Co na to powiedział Sąd?

Sąd stwierdził, że pozaprawnym jest argument Skarżącej dotyczący możliwości pozyskania do pracy farmaceutów oraz kosztów związanych z zapewnieniem działania aptek całodobowych. Mimo że rentowność prowadzenia działalności w porze nocnej i święta może być wątpliwa, niemniej jednak przedsiębiorca prowadzący aptekę jest zobowiązany do spełnienia wielu wymogów prawnych związanych z tą działalnością i tym samym poniesienia kosztów jej prowadzenia. Jest to też kwestia gradacji pewnych dóbr związanych z ochroną zdrowia w zestawieniu z rachunkiem ekonomicznym. Pełnienie dyżurów nocnych i w dni wolne od pracy wchodzi w zakres ustawowych zadań aptek ogólnodostępnych, a do osoby odpowiedzialnej za prowadzenie apteki (na przykład kierownika apteki) należy takie zorganizowanie pracy, aby placówka ten obowiązek mogła realizować. Zadaniem apteki jako miejsca świadczenia usług farmaceutycznych, jest kompleksowa obsługa pacjentów w celu bieżącego zaspokajania ich potrzeb w zakresie dostępu do produktów leczniczych i innych preparatów sprzedawanych w aptece. Dostęp ten powinien być nieprzerwany, aby umożliwić pacjentom zakup produktów leczniczych, w szczególności tych, których zażycie jest konieczne w celu zapobieżenia zagrożeniu zdrowia lub życia. Rolą aptek jako placówek ochrony zdrowia publicznego jest świadczenie pełnego zakresu usług farmaceutycznych wymienionych w szczególności w art. 86 ust. 1-4 ustawy – Prawo farmaceutyczne dlatego każdy podmiot decydujący się na prowadzenie regulowanej działalności aptekarskiej, powinien mieć świadomość, że taką działalność należy prowadzić również zgodnie z przepisami prawa miejscowego, w tym uchwałami podejmowanymi na podstawie art. 94 ust. 2 Prawa farmaceutycznego.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 19 czerwca 2019 r., III SA/Gd 301/19

 • autor: źródło: www.wartowiedzieć.pl

Ważna informacja

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że w miesiącu lipcu nastąpi zamiana dyżurów aptek w następujący sposób:

 • w dniach 15.07-21.07.2019 r. dyżur pełnić będzie Apteka "Z Uśmiechem", ul. Wojska Polskiego 20 w Nowym Dworze Mazowieckim,
 • w dniach 22.07-28.07.2019 r. dyżur pełnić będzie Apteka "Dbam o zdrowie", ul. Spacerowej 2 w Nowym Dworze Mazowieckim.

 

Ważna informacja

Uprzejmie informujemy, że w związku z zamknięciem apteki przy ul. Warszawskiej 51/53D w Nasielsku, w okresie od dnia 24.12.2018 r. do dnia 30.12.2018 r., żadna z aptek na terenie powiatu nowodworskiego nie pełni dyżuru telefonicznego.

W tych dniach od godziny 7.30 do 22.00 potrzeby pacjentów w zakresie dostępu do leków zabezpiecza Apteka Cefarm przy ul. Bohaterów Modlina 28 w Nowym Dworze Mazowieckim.

Najbliższa apteka obsługująca pacjentów całodobowo mieści się w Legionowie przy ul. Piłsudskiego 13.

Ważna informacja

Uprzejmie informujemy, że w związku z zamknięciem apteki przy ul. Warszawskiej 36 w Nowym Dworze Mazowieckim, w okresie od dnia 17.12.2018 r. do dnia 23.12.2018 r., żadna z aptek na terenie powiatu nowodworskiego nie pełni dyżuru telefonicznego.

W tych dniach od godziny 7.30 do 22.00 potrzeby pacjentów w zakresie dostępu do leków zabezpiecza Apteka Cefarm przy ul. Bohaterów Modlina 28 w Nowym Dworze Mazowieckim.

Najbliższa apteka obsługująca pacjentów całodobowo mieści się w Legionowie przy ul. Piłsudskiego 13.

Ważna informacja

Szanowni Państwo!
 
Uprzejmie informujemy, że Apteka Hebe mieszcząca się w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Harcerskiej 2 zmienia godziny pracy.
Apteka będzie czynna w godzinach:
poniedziałek - piątek: 8-20,
sobota: 8-17,
a w niedziele handlowe: 9-15.

Ważna informacja

Uprzejmie informujemy, że w związku z zamknięciem apteki przy ul. Gen. Berlinga 21 w Nowym Dworze Mazowieckim, w okresie od dnia 01.10.2018 r. do dnia 07.10.2018 r., żadna z aptek na terenie powiatu nowodworskiego nie pełni dyżuru telefonicznego.

W tych dniach od godziny 7.30 do 22.00 potrzeby pacjentów w zakresie dostępu do leków zabezpiecza Apteka Cefarm przy ul. Bohaterów Modlina 28 w Nowym Dworze Mazowieckim.

Najbliższa apteka obsługująca pacjentów całodobowo mieści się w Legionowie przy ul. Piłsudskiego 13.

Ważna informacja

Szanowni Państwo!
 
Uprzejmie informujemy, że od dnia 17.09.2018 r. apteka Cef@rm 36,6 mieszcząca się w Nowym Dworze Mazowieckim
przy ul. Bohaterów Modlina 28 zmienia godziny pracy.
Apteka będzie czynna 7 dni w tygodniu w godzinach 7.30-22.00.

Ważna informacja

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że w miesiącach wrześniu i październiku nastąpi zamiana dyżurów aptek w następujący sposób:

 • w dniach 24.09.2018 - 30.09.2018 r. dyżur pełnić będzie Apteka Dbam o zdrowie ul. Spacerowa 2,
   
 • w dniach 08.10.2018 - 14.10.2018 r. dyżur pełnić będzie Apteka Dbam o zdrowie ul. Morawicza 2a.
Szanowni Państwo!
 
Uprzejmie informujemy, że apteka Syrenka mieszcząca się w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Mazowieckiej 11 zmienia godziny pracy w dniach 6-31/08/2018 z powodu urlopów.
Apteka będzie czynna w godzinach 8-17  soboty 9-15.
 

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że w związku z zamknięciem apteki przy ul. Gen. Berlinga 21 w Nowym Dworze Mazowieckim, w okresie od dnia 30.04.2018 r. do dnia 6.05.2018 r., żadna z aptek na terenie powiatu nowodworskiego nie pełni dyżuru telefonicznego.

W tych dniach od godziny 7.30 do 23.00 potrzeby pacjentów w zakresie dostępu do leków zabezpiecza Apteka Cefarm przy ul. Bohaterów Modlina 28 w Nowym Dworze Mazowieckim.

Najbliższa apteka obsługująca pacjentów całodobowo mieści się w Legionowie przy ul. Piłsudskiego 13.

Ważna informacja

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że nastąpi zmiana w harmonogramie dyżurów aptek na terenie powiatu nowodworskiego. W dniach 28 i 29.05 dyżur pełnić będzie Apteka z Uśmiechem zlokalizowana przy ul. Wojska Polskiego 20 w Nowym Dworze Mazowieckim. Dyżur Apteki Syrenka, ul. 29 Listopada 376 Nowy Dworze Mazowieckim, rozpocznie się od 30.05 i trwał będzie do dnia 3.06.2018 r.

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że w związku z zamknięciem apteki przy ul. Gen. Berlinga 21 w Nowym Dworze Mazowieckim, w okresie od dnia 27.11.2017 r. do dnia 3.12.2017 r., żadna z aptek na terenie powiatu nowodworskiego nie pełni dyżuru telefonicznego. Najbliższa apteka obsługująca całodobowo pacjentów mieści się w Legionowie przy ul. Piłsudskiego 13.

 

Szanowni Państwo!

W przypadku wystąpienia trudności w dodzwonieniu się na telefon dyżurny aptek informujemy, że najbliższą apteką całodobową obsługującą pacjentów jest apteka w Legionowie przy ul. Piłsudskiego 13.

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Przebudowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane zostało ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel. 22 765 32 00 fax. 22 765 32 01
sekretariat: tel. 22 765 32 90
email: sekretariat@nowodworski.pl

Dane do faktur:
Powiat Nowodworski
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP 531-16-88-975

INNE KONTAKTY

Starostwo Powiatowe korzysta z platformy ePUAP i posiada następujące skrytki:

 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Uwaga!
Aby można było złożyć wniosek, konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.

Fotokod

Starostwo Powiatowe jest czynne w:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek - piątek 8:00 - 16:00

Wydział Komunikacji i Transportu przyjmuje klientów w:

poniedziałek 9:00 - 16:45
wtorek - piątek 8:00 - 15:00

 • Rejestracja pojazdów tel. 22 765 32 84
 • Leasing tel. 22 765 32 83
 • Prawa jazdy tel. 22 765 32 82
 • Licencje tel. 22 765 32 85

email: komunikacja@nowodworski.pl

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych będzie STAROSTA NOWODWORSKI z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
 2. za pośrednictwem platformy ePUAP:
 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Inspektor ochrony danych

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) jest Agnieszka Kalbarczyk. Można się z nim kontaktować poprzez e-mail na adres: iodo@nowodworski.pl lub nr tel. 22 765 32 21

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez UODO, w tym realizacji Państwa praw. Do kompetencji Inspektora Ochrony Danych UODO nie należy natomiast załatwianie innych spraw, jak np. przyjmowanie zgłoszeń o wyznaczeniu IOD, przyjmowanie zgłoszeń o naruszeniach, udzielanie konsultacji czy rozpatrywanie skarg, które powinny być kierowane do UODO poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą UODO przy użyciu odpowiednich formularzy.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e). 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą Minister Cyfryzacji w związku z zamieszczeniem formularza wniosku na platformie E-PUAP oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego w związku z korzystaniem z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD).

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

 

Mapa powiatu nowodworskiego

[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego
[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.