Apteki ogólnodostępne

Dyżury aptek na terenie powiatu nowodworskiego

Od 1 lipca 2024 r. dyżur pełniony jest stacjonarnie zgodnie z Uchwałą Nr 21/2024 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 06.06.2024 r. w sprawie wyznaczenia aptek ogólnodostępnych do pełnienia dyżurów w porze nocnej na terenie powiatu nowodworskiego w roku 2024. Dyżury pełnione są przez następujące apteki ogólnodostępne:

  • w każdy poniedziałek, czwartek, piątek oraz sobotę, wyłączając sytuacje, gdy w te dni przypadają dni wolne od pracy – Apteka Centrum, ul. Warszawska 36, 05 -100 Nowy Dwór Mazowiecki prowadzona przez APTEKI CENTRUM spółka jawna A. Budziak, B. Ficek,
  • w każdy wtorek i środę, wyłączając sytuacje, gdy w te dni przypadają dni wolne od pracy – Apteka z Uśmiechem, ul. Wojska Polskiego 20, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki prowadzona przez MILFARM Sp. z o.o.

Ponadto apteka Cefarm 36,6 zlokalizowana przy ul. Bohaterów Modlina 28 w Nowym Dworze Mazowieckim pracuje codziennie, również w dni wolne od pracy i święta w godzinach 8:30 - 20:30.

Najbliższa apteka obsługująca pacjentów całodobowo mieści się w Legionowie przy ul. Piłsudskiego 13.

Ankieta dotycząca potrzeb mieszkańców powiatu nowodworskiego w zakresie zaopatrzenia w produkty lecznicze

Szanowni Państwo, w związku z nowelizacją ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, Zarząd Powiatu Nowodworskiego przeprowadza analizę potrzeb mieszkańców powiatu w zakresie zaopatrzenia w produkty lecznicze, w tym leki recepturowe, wyroby medyczne oraz pozostałe produkty aptek ogólnodostępnych oraz w zakresie świadczenia usług farmaceutycznych i sprawowania opieki farmaceutycznej. Ankieta ma na celu weryfikację ww. potrzeb mieszkańców powiatu nowodworskiego, w tym dotychczasowe ich spełnienie. Odpowiedzi posłużą do wyznaczenia godzin dyżurów aptek ogólnodostępnych w roku 2024.

Ankieta jest anonimowa i nie powinna zająć więcej niż 10 minut. Ankieta dostępna jest on-line https://forms.gle/fQfgH3uMUZZfroHD8 oraz w punkcie podawczym Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim. Odpowiedzi należy udzielać maksymalnie do dnia 9 lutego 2024 r. poprzez uzupełnienie jej w formularzu on-line lub złożenie w punkcie podawczym Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. I. Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.

Z góry dziękujemy za poświęcony czas i wypełnienie ankiety.

  • autor: Zarząd Powiatu Nowodworskiego, data: 2024-01-30

Informacja o punkcie aptecznym w Starych Pieścirogach

Uprzejmie informujemy, że punkt apteczny HERBA mieszczący się w Starych Pieścirogach przy ul. Sikorskiego 5/18 zmienia godziny pracy.
Punkt będzie czynny w godzinach:
  • poniedziałek - piątek: 8.30 - 16.00.

e-recepta - co warto wiedzieć?

E-recepta to centralny system informatyczny udostępniony w ramach projektu "Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych" (System P1). 

Głównym celem udostępnionej funkcjonalności e-recepty jest ułatwienie procesu realizacji recept, a także ograniczenie błędów, optymalizacja czasu po stronie lekarzy i farmaceutów oraz eliminacja problemu nieczytelnych i fałszywych recept.  
E-recepta stanowi cyfrową wersję dotychczasowej papierowej recepty. Od 1 stycznia 2020 roku recepty są obowiązkowo wystawiane w postaci elektronicznej. 

  • autor: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Dyżury apteczne - źródłem obowiązku jest ustawa

Zapewnienie dostępu do świadczeń farmaceutycznych w porze nocnej i w dni wolne od pracy stanowi realizację ważnego interesu publicznego, jakim jest ochrona zdrowia i życia obywateli. Ograniczenie to wynika wprost z ustawy Prawo farmaceutyczne, jedynie jego techniczne sprecyzowanie powierzono zaś właściwej radzie powiatu. Uchwała rady powiatu w tym przedmiocie ma więc charakter wyłącznie wykonawczy. Wyrok WSA w Bydgoszczy z 22 maja 2019 r. sygn. II SA/Bd 321/19.

Sąd wskazał, że przepisy ustawowe nakazują kierownikowi apteki takie zorganizowanie pracy, aby zapewnić dostępność do świadczeń także podczas jego nieobecności spowodowanej urlopem lub chorobą (art. 88 ust. 4 ustawy Prawo farmaceutyczne). Pełnienie dyżurów nocnych i podczas dni wolnych od pracy wchodzi w zakres ustawowych zadań aptek ogólnodostępnych i do kierownika apteki należy takie zorganizowanie pracy, aby placówka ten obowiązek mogła realizować. Natomiast to, czy i w jakim zakresie możliwość ta będzie wykorzystywana w tym czasie nie może mieć znaczenia dla oceny legalności zaskarżonej uchwały.

  • autor: źródło: www.wartowiedzieć.pl

Koszty prowadzenia apteki a obowiązek dyżurowania

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku oddalił skargę na uchwałę Rady Powiatu w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu w 2019 roku. Jednym z argumentów podnoszonych przez Skarżącą była kwestia problemów z pozyskaniem do pracy farmaceutów oraz pozostałe koszty. Co na to powiedział Sąd?