Apteki ogólnodostępne

Dyżury aptek na terenie powiatu nowodworskiego

Od 1 stycznia 2017 r. dyżur pełniony jest pod jednym numerem telefonu na terenie całego powiatu nowodworskiego, zgodnie z poniższym harmonogramem dyżurów nr tel. 572 388 046.

Najbliższa apteka obsługująca pacjentów całodobowo mieści się w Legionowie przy ul. Piłsudskiego 13. 

Rozkład godzin pracy i harmonogram dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu nowodworskiego. 

Informacja o nowych godzinach pracy Apteki Cef@rm 36,6

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż Apteka Cef@rm 36,6 zlokalizowana w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Bohaterów Modlina 28 od dnia 01.04.2023 r. będzie czynna w godzinach:

  • poniedziałek - niedziela: 9:00 - 19:00.
  • autor: Grupa Farmacol, data: 2023-03-17

Informacja o punkcie aptecznym w Starych Pieścirogach

Uprzejmie informujemy, że punkt apteczny HERBA mieszczący się w Starych Pieścirogach przy ul. Sikorskiego 5/18 zmienia godziny pracy.
Punkt będzie czynny w godzinach:
  • poniedziałek - piątek: 8.30 - 16.00.

e-recepta - co warto wiedzieć?

E-recepta to centralny system informatyczny udostępniony w ramach projektu "Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych" (System P1). 

Głównym celem udostępnionej funkcjonalności e-recepty jest ułatwienie procesu realizacji recept, a także ograniczenie błędów, optymalizacja czasu po stronie lekarzy i farmaceutów oraz eliminacja problemu nieczytelnych i fałszywych recept.  
E-recepta stanowi cyfrową wersję dotychczasowej papierowej recepty. Od 1 stycznia 2020 roku recepty są obowiązkowo wystawiane w postaci elektronicznej. 

  • autor: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Dyżury apteczne - źródłem obowiązku jest ustawa

Zapewnienie dostępu do świadczeń farmaceutycznych w porze nocnej i w dni wolne od pracy stanowi realizację ważnego interesu publicznego, jakim jest ochrona zdrowia i życia obywateli. Ograniczenie to wynika wprost z ustawy Prawo farmaceutyczne, jedynie jego techniczne sprecyzowanie powierzono zaś właściwej radzie powiatu. Uchwała rady powiatu w tym przedmiocie ma więc charakter wyłącznie wykonawczy. Wyrok WSA w Bydgoszczy z 22 maja 2019 r. sygn. II SA/Bd 321/19.

Sąd wskazał, że przepisy ustawowe nakazują kierownikowi apteki takie zorganizowanie pracy, aby zapewnić dostępność do świadczeń także podczas jego nieobecności spowodowanej urlopem lub chorobą (art. 88 ust. 4 ustawy Prawo farmaceutyczne). Pełnienie dyżurów nocnych i podczas dni wolnych od pracy wchodzi w zakres ustawowych zadań aptek ogólnodostępnych i do kierownika apteki należy takie zorganizowanie pracy, aby placówka ten obowiązek mogła realizować. Natomiast to, czy i w jakim zakresie możliwość ta będzie wykorzystywana w tym czasie nie może mieć znaczenia dla oceny legalności zaskarżonej uchwały.

  • autor: źródło: www.wartowiedzieć.pl

Koszty prowadzenia apteki a obowiązek dyżurowania

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku oddalił skargę na uchwałę Rady Powiatu w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu w 2019 roku. Jednym z argumentów podnoszonych przez Skarżącą była kwestia problemów z pozyskaniem do pracy farmaceutów oraz pozostałe koszty. Co na to powiedział Sąd?