Akcje profilaktyczne

  • ambulans z napisem Mobilny gabinet i logotypem Fundacji Medycyny Prenatalnej

Podsumowanie badań cytologicznych dla kobiet

Mobilny Gabinet Fundacji Medycyny Prenatalnej im. Ernesta Wójcickiego zapewnia łatwy dostęp do badań diagnostycznych. W ubiegłą środę zawitał on do Nowego Dworu Mazowieckiego, dzięki czemu mieszkanki powiatu mogły skorzystać z bezpłatnego badania – cytologii płynnej.

  • niebiesko biała grafika z napisami dotyczącymi badań

NIE DAJ SIĘ OSTEOPOROZIE – podsumowanie akcji

Za nami badania w ramach akcji NIE DAJ SIĘ OSTEOPOROZIE. Wykonano łącznie 570 badań, z czego aż 414 wyników nie mieściło się w ustalonych normach. Stwierdzono 186 odchyleń na 284 przeprowadzonych badań poziomu wapnia całkowitego i 228 odchyleń na 286 przeprowadzonych badań poziomu witaminy D3 metabolit 25(OH).

Informator dla rodziców i opiekunów dziecka z niepełnosprawnością

Na prośbę Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia publikujemy Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością.