Powiat Nowodworski

Odnośniki

Menu

Treść

Informator dla rodziców i opiekunów dziecka z niepełnosprawnością

Na prośbę Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia publikujemy Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością.

IV Nowodworskie Forum Kobiet

 • plakat zwiastujący wydarzenie IV Nowodworskie Forum Kobiet

Akcja krwiodawstwa

W sobotę 24 lutego 2017 r. w Punkcie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Nowym Dworze Mazowieckim odbyła się pierwsza w tym roku akcja krwiodawstwa zorganizowana przez Klub HDK Legion przy OSP Nowy Dwór Mazowiecki we współpracy z Powiatem Nowodworskim. Mimo niskiej temperatury na zewnątrz, atmosfera w Centrum Krwiodawstwa była wysoka. Wszystko to dzięki miłej obsłudze i upominkom, jakie Druhowie OSP i partnerzy przygotowali dla krwiodawców. W sobotniej akcji udział wzięło łącznie 29 osób, z czego krew oddało 25, a 2 z nich zrobiło to po raz pierwszy.

 • Akcja krwiodawstwa
 • Akcja krwiodawstwa
 • Akcja krwiodawstwa
 • Akcja krwiodawstwa
 • Akcja krwiodawstwa
 • Akcja krwiodawstwa
 • Akcja krwiodawstwa
 • Akcja krwiodawstwa
 • Akcja krwiodawstwa
 • Akcja krwiodawstwa

Zapraszamy na bezpłatne badanie postawy dzieci

 • plakat informujący o badaniach postawy

Bezpłatne badania słuchu dla dzieci

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do udziału w Programie badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych z województwa mazowieckiego.

Mogą z niego skorzystać dzieci uczęszczające do pierwszych klas szkół podstawowych województwa mazowieckiego z wyłączeniem uczniów szkół m.st. Warszawy (dla których przewidziano inny projekt – „Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I i VI szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy”, finansowanego z budżetu miasta).

Dzieci, które zakwalifikują się do projektu, będą miały wykonane bezpłatne badania przesiewowe słuchu, w tym: wstępne badanie lekarskie oraz progowe badanie audiometryczne słuchu dla przewodnictwa powietrznego dla częstotliwości: 500, 1000, 2000, 4000 i 8000 Hz. W szczególnych przypadkach badanie będzie rozszerzone o częstotliwości półoktawowe (3000 i 6000 Hz) oraz testy oceniające centralne procesy słuchowe (badanie dźwiękami LINGA-dźwięki mowy) dobrany stosownie do rozwoju dziecka. Ponadto rodzice/opiekunowie badanych oraz personel medyczny będą objęci działaniami edukacyjnymi (dot. podstawowych objawów najczęściej występujących problemów ze słuchem oraz o krótko - i dalekosiężnych skutków nieleczonych schorzeń narządu słuchu).

Do programu mogą zgłaszać się szkoły podstawowe oraz jednostki samorządu terytorialnego z województwa mazowieckiego.

Realizatorem programu jest Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu. Wszelkie pytania dotyczące uczestnictwa w przedsięwzięciu można kierować do koordynatorów:

Sylwia Socko, email: s.socko@ifps.org.pl, tel.: (22) 276 95 54,

Agata Domańska, email: a.domanska@ifps.org.pl, tel.: (22) 356 03 85.

Program jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.

 • autor: Paweł Walkiewicz Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, data: 2017-10-17

Światowy Dzień Moczenia Nocnego

30 maja jest obchodzony Światowy Dzień Moczenia Nocnego. Problem moczenia nocnego dotyczy bardzo dużej grupy dzieci i jest drugim najczęstszym, po schorzeniach układu oddechowego, przewlekłym zaburzeniem. Rozpoznanie jego jest wciąż niewielkie i trudne ze względu na lekceważenie objawów ze strony rodziców oraz brak należytej uwagi ze strony lekarza. Wczesna diagnostyka oraz wdrożenie odpowiedniego postępowania w zakresie moczenia nocnego, może uchronić dziecko przed zaburzeniami sfery emocjonalnej i społecznej oraz ewentualnymi wadami rozwojowymi w obrębie układu moczowego.

 • plakat Światowego Dzinia Moczenia Nocnego
 • Czat z ekspertem

PODSUMOWANIE AKCJI „NIE nowotworom u dzieci”

W dniach 25 i 26 marca 2017 r. wraz z Fundacją Ronalda McDonalda przeprowadziliśmy badania profilaktyczne USG w ramach programu "NIE nowotworom u dzieci". Łącznie przebadanych zostało 138 dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat z terenu powiatu nowodworskiego i okolic.

Ilość wykonanych badań ogółem -138, w tym:

- USG szyi                     138,

- USG jamy brzusznej    138,

- USG moszny                79.

W każdym przypadku opiekunowi dziecka udzielono informacji o wyniku badania oraz poproszono o pokazanie wyniku badania podczas wizyty kontrolnej u pediatry.

W niektórych przypadkach zalecono przeprowadzenie konsultacji specjalistycznych. Zaproponowano również dalszą diagnostykę endokrynologiczną, laryngologiczną, nefrologiczną, chirurgiczną, onkologiczną oraz badanie kontrolne USG.

Zapraszamy na badania !

 • plakat informujący o akcji profilaktycznej

Co wiesz o cukrzycy ?

 • informacja o cukrzycy

Zapraszamy na bezpłatne badania

 • plakat informujący o akcji profilaktycznej
 • ulotka informacyjna "Seniorze, nie masz HIV"
 • ulotka informacyjna "Seniorze, nie masz HIV" część druga
 • plakat zwiastujący akcję profilaktyczną 30.12.2015 r.

PODSUMOWANIE AKCJI „ZDROWY KROK W NOWY ROK”

W dniu 30 grudnia 2015 r. w Nowodworskim Centrum Medycznym odbyła się akcja bezpłatnych badań profilaktycznych dla mieszkańców powiatu nowodworskiego.

Zakres badań obejmował:

 • pomiar poziomu cukru we krwi
 • analizę składu ciała metodą BIA
 • badanie stóp pod kątem profilaktyki stopy cukrzycowej dla chorych diabetologicznie
 • badanie EKG
 • pomiar ciśnienia tętniczego krwi
 • spirometrię

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Przebudowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane zostało ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel. 22 765 32 00 fax. 22 765 32 01
sekretariat: tel. 22 765 32 90
email: sekretariat@nowodworski.pl

Dane do faktur:
Powiat Nowodworski
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP 531-16-88-975

INNE KONTAKTY

Starostwo Powiatowe korzysta z platformy ePUAP i posiada następujące skrytki:

 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Uwaga!
Aby można było złożyć wniosek, konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.

Starostwo Powiatowe jest czynne w:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek - piątek 8:00 - 16:00

Wydział Komunikacji i Transportu przyjmuje klientów w:

poniedziałek 9:00 - 16:45
wtorek - piątek 8:00 - 15:00

 • Rejestracja pojazdów tel. 22 765 32 84
 • Leasing tel. 22 765 32 83
 • Prawa jazdy tel. 22 765 32 82
 • Licencje tel. 22 765 32 85

email: komunikacja@nowodworski.pl

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych będzie STAROSTA NOWODWORSKI z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
 2. za pośrednictwem platformy ePUAP:
 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Inspektor ochrony danych

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) jest Magdalena Kamińska. Można się z nim kontaktować poprzez e-mail na adres: iodo@nowodworski.pl

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez UODO, w tym realizacji Państwa praw. Do kompetencji Inspektora Ochrony Danych UODO nie należy natomiast załatwianie innych spraw, jak np. przyjmowanie zgłoszeń o wyznaczeniu IOD, przyjmowanie zgłoszeń o naruszeniach, udzielanie konsultacji czy rozpatrywanie skarg, które powinny być kierowane do UODO poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą UODO przy użyciu odpowiednich formularzy.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e). 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą Minister Cyfryzacji w związku z zamieszczeniem formularza wniosku na platformie E-PUAP oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego w związku z korzystaniem z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD).

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

 

[obiekt mapy]

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.