Ogłoszenia

Działalność odpłatna pożytku publicznego

Podjęcie odpłatnej działalności pożytku publicznego nie wymaga żadnej formalnej rejestracji. Dzięki temu – przy zachowaniu określonych zasad – organizacja może uzyskiwać pieniądze na finansowanie swojej działalności, bez konieczności zgłaszania działalności gospodarczej.

Redakcja ngo.pl przygotowała artykuł dotyczący nieodpłatnej działalności pożytku publicznego. Zapoznać się z nim można na stronie internetowej https://publicystyka.ngo.pl/w-poradnik-ngo-pl

 • autor: Redakcja ngo.pl
 • plakat informujący o światowym dniu organizacji społecznych

27 lutego - Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych

27 lutego obchodzimy Światowy Dzień NGO - Non Governmental Organisation, czyli Organizacji Pozarządowych.
Jak wskazuje definicja organizacje pozarządowe to wszystkie podmioty, które nie są jednostkami albo organami administracji publicznej oraz których działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysku. Jednak za tą definicją kryją się… ludzie. Ludzie pełni pasji, zaangażowania i chęci niesienia dobra.

Zmiany dotyczące NGO w kontekście Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Zmiany zachodzą w samym Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych, ale też w organizacjach. I te drugie zmiany należy zgłaszać do CRBR. Redakcja portalu NGO.PL przypomina o przepisach, obowiązkach organizacji i zasadach ustalania beneficjentów rzeczywistych.

W instrukcji do wypełniania zgłoszenia w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych pojawiły się nowe pola i polecenia dotyczące zgłaszania beneficjentów rzeczywistych. Ponadto zmianie uległ termin zgłoszenia zmiany danych w organizacji - do tej pory było to 7 dni, a od 10 listopada 2022 r. jest to 14 dni.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej portalu www.ngo.pl.

 • autor: Katarzyna Sadło dla ngo.pl

O czym musi pamiętać NGO, która dostała darowiznę pieniężną

Darowizny finansowe (pieniężne) może otrzymać każda fundacja i każde stowarzy­szenie, w tym również stowarzyszenie zwykłe. Darowiznę można otrzymać na wybrane działanie statutowe organizacji pozarządowej, np. dokarmianie dzieci. Darowizna to pieniądze z kieszeni osoby – to gotówka, przelew na konto, które darowuje stowarzyszeniu, fundacji (NGO). Portal ngo.pl przygotował specjalną infografikę "Darowizna pieniężna. O czym musi pamiętać Twoja organizacja". Zachęcamy do zapoznania się z nią na stronie internetowej https://publicystyka.ngo.pl/.

 • autor: Renata Niecikowska, www.ngo.pl

Dostępność architektoniczna w organizacji pozarządowej

Warto zadbać o to, aby organizacja pozarządowa realizowała zadania publiczne w miejscach dostępnych oraz miała dostępną architektonicznie siedzibę. Tym bardziej, jeżeli stara się o dotacje ze środków publicznych (np. samorządowych): wówczas będziecie zobligowani do spełnienia minimalnych wymagań z art. 6 Ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Zgłaszanie beneficjentów rzeczywistych organizacji pozarządowych

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 z późn. zm.) informujemy o nowym obowiązku nałożonym na fundacje i stowarzyszenia podlegające wpisowi do KRS. Tym obowiązkiem jest zgłaszanie beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Zapewnienie dostępności – prawa i obowiązki. Co muszą wiedzieć NGO?

Czym jest dostępność? Kogo dotyczy – czyli komu służy, a kto ma ją zapewnić? Jaką rolę mogą odegrać organizacje społeczne w zapewnianiu dostępności? Jakie obowiązki w zakresie dostępności muszą realizować same organizacje? O tych zagadnieniach redakcja www.ngo.pl zorganizowała bezpłatny webinar. Transmisja odbyła się 15 kwietnia 2021. Spotkanie było tłumaczone na PJM.

Z nagrania dowiesz się:

 • dlaczego dostępność jest ważna,
 • kto i w jakich sytuacjach korzysta na tym, że o dostępności myślimy i ją wprowadzamy,
 • jakie są obszary, w ramach których wprowadza się dostępność, a w których obszarach jej nie ma i warto o nią zabiegać,
 • jak organizacje pozarządowe mogą przyczynić się do zwiększenia dostępności,
 • które NGO-sy muszą same stosować się do wymagań dotyczących dostępności i jak to robić.

Nagranie i pozostałe informacje dotyczące poruszanych zgaadnień dostępne są na stronie internetowej redakcji www.ngo.pl.

 • autor: www.ngo.pl

Zapewnienie dostępności przez organizacje pozarządowe

Zgodnie z ustawą o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawą o dostępności cyfrowej, na wybrane organizacje pozarządowe nałożone są dodatkowe obowiązki. Mają one na celu ułatwianie codziennego funkcjonowania osobom ze szczególnymi potrzebami. Jako taką osobę rozumiemy każdego, kto ze względu na różne okoliczności, musi podjąć dodatkowe działania, aby jakąś barierę czy ograniczenie przezwyciężyć. Przykładami osób pokonujących bariery mogą być niepełnosprawni, którzy nie mogą odczytać treści umieszczonych na stronie internetowej, seniorzy, którzy mają problem z dotarciem do budynku czy kobiety w ciąży, które mają trudności w poruszaniu się po schodach. Zachęcamy do weryfikacji, czy Państwa organizacja, zgodnie z ww. ustawami, musi spełniać pewne wymogi dotyczące dostępności, na przykład budynku siedziby organizacji czy posiadanej strony internetowej.

Pracownicze plany kapitałowe – obowiązki organizacji pozarządowych

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to program długoterminowego oszczędzania środków pochodzących z trzech źródeł – od pracownika, od pracodawcy i z budżetu państwa. Program jest dobrowolny dla pracowników, ale obowiązkowy dla pracodawców. Co zatem trzeba wiedzieć o Pracowniczych Planach Kapitałowych? Jakie obowiązki ma organizacja pozarządowa jako pracodawca i jak je prawidłowo wypełnić?

Przekaż organizacji darowiznę i skorzystaj z odliczenia podatkowego

Jak pokazują statystyki, rzadko przekazujemy darowizny finansowe na cele statutowe organizacji pozarządowych (na cele pożytku publicznego) i korzystamy z odliczenia podatkowego. Trochę zapomnieliśmy o tym, że darowiznę przekazaną przelewem na konto organizacji można odliczyć od podatku (np. w 2018 r. zrobił to tylko 1% podatników). Masz szansę zmienić to, przekazując darowiznę wybranej fundacji, stowarzyszeniu, jeszcze do końca grudnia tego roku.

Stowarzyszenie zwykłe a klub sportowy - różnice i podobieństwa

Szanowni Państwo, zachęcamy do zapoznania się z różnicami i podobieństwami pomiędzy stowarzyszeniem zwykłym a klubem sportowym (lub uczniowskim klubem sportowym).

Stowarzyszenie rejestrowe i zwykłe - różnice i podobieństwa

Szanowni Państwo, zgodnie z ustawą Prawo o stowarzyszeniach organizacje pozarządowe mogą działać jako stowarzyszenie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w uproszczonej formie jako stowarzyszenie zwykłe. Poniżej przedstawiamy podobieństwa i różnice pomiędzy obydwoma formami.

Spotkanie on-line? Z tymi aplikacjami sprawnie zorganizujecie wideokonferencję

W dobie koronawirusa coraz więcej organizacji przenosi swoją aktywność do sieci. Warto wiedzieć, że istnieje wiele świetnych i – co bardzo ważne – darmowych narzędzi, które umożliwią Wam wygodną organizację wirtualnych spotkań i podtrzymanie codziennych relacji. Oto lista darmowych aplikacji:

 • Skype,
 • Google Hangouts,
 • Zoom,
 • WhatsApp,
 • Talky,
 • Facebook Messenger,
 • Facebook Workplace.

Więcej informacji na temat wymienionych aplikacji znajdziecie Państwo na stronie www.ngo.pl

 
 • autor: Krzysztof Swoboda, publicystyka.ngo.pl, data: 2020-03-27

Organizacje pozarządowe z terenu powiatu chętne do realizacji zapisów ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności

Szanowni Państwo, 18 września 2019 r. weszła w życie ustawa o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności. Korzystają z niej osoby ubogie i znajdujące się w trudnych sytuacjach życiowych. Ustawa wprowadza mechanizm, który mobilizuje sprzedawców żywności do jej niemarnowania. Nakłada na większe sklepy (obecnie o powierzchni powyżej 400 m2 a od września 2021 o powierzchni powyżej 250 m2) obowiązek podpisywania umów z organizacjami pozarządowymi i obowiązek nieodpłatnego przekazywania im żywności. Ustawa przewiduje również opłaty za marnowanie żywności, która mogłaby zostać wykorzystana oraz kary za niepodpisywanie umów.

Przeciwdziałanie marnowaniu żywności

Ustawa o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności weszła w życie 18 września 2019 r. Jednak pierwsze miesiące jej działania były okresem przygotowawczym – czasem podpisywania umów. Ten okres się skończył – właśnie teraz ustawa powinna zacząć działać naprawdę. Z przepisów ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności korzystają organizacje pozarządowe, a za ich pośrednictwem osoby ubogie i znajdujące się w trudnych sytuacjach. Ustawa wprowadza mechanizm, który mobilizuje sprzedawców żywności do jej niemarnowania. Nakłada na większe sklepy obowiązek podpisywania umów z NGO-sami i obowiązek nieodpłatnego przekazywania im żywności, przewiduje też opłaty za marnowanie żywność, która mogła zostać wykorzystana oraz kary za niepodpisywanie umów.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Przeciwdziałanie marnowaniu żywności. System się rozpędza [infografika] - Artykuł - ngo.pl

 • autor: Renata Niecikowska, Rafał Kowalski, ngo.pl, data: 2020-02-21

Obowiązki wynikające z ustawy AML

Ustawa z dnia 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115) nakłada na podmioty, tzw. „instytucje obowiązane”, obowiązek podejmowania określonych działań celem przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu. Zgodnie z ustawą „instytucjami obowiązanymi” są również stowarzyszenia oraz fundacje w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

Co zrobić z dokumentami zlikwidowanej organizacji pozarządowej

Likwidacja stowarzyszenia czy fundacji kończy żywot organizacji, co jednak nie oznacza, że już nie trzeba w żaden sposób zadbać o dokumenty organizacji. Pomimo wykreślenia NGO z KRS przepisy zobowiązują, aby niektóre dokumenty zabezpieczyć i w odpowiedni sposób przechowywać. Likwidowana organizacja ma pewne obowiązki. Sama likwidacja i wykreślenie z KRS musi nastąpić w określony sposób i wymaga od osób zaangażowanych w likwidację konkretnych czynności.

Więcej informacji na stronie internetowej: Co zrobić z dokumentami zlikwidowanej organizacji pozarządowej - Artykuł - ngo.pl

 • autor: Anna Kuć, ngo.pl, konsultacja Przemysław Żak, Żak i Wspólnicy Biuro Prawne Sp. z o.o., data: 2019-11-20

Adresy do doręczeń - przypominamy o nowym obowiązku organizacji pozarządowych wobec KRS

NGO-sy rejestrujące się w Krajowym Rejestrze Sądowym przekazują do niego szereg informacji. Większość z tych informacji zbierają formularze KRS. W marcu 2018 r. pojawił się nowy rodzaj informacji, którą - prędzej czy później – będzie musiała dostarczyć sądowi rejestrowemu każda organizacja pozarządowa.

Co to jest webinarium?

Webinarium to taki warsztat, szkolenie on-line. Aby z niego skorzystać, wystarczy mieć komputer, dostęp do internetu i dobre chęci. Korzystajcie z webinariów, ponieważ dają możliwość nauki, wymiany informacji, a to wszystko po niższych kosztach, choćby czasowych. Więcej na ten temat na stronie internetowej Co to jest webinarium? Dlaczego warto korzystać z webinariów ngo.pl? [infografika] - Artykuł - ngo.pl

 • autor: źródło: www.ngo.pl

Prowadzenie organizacji to także obowiązki

Jesteście nowo zarejestrowanym stowarzyszeniem, fundacją, stowarzyszeniem zwykłym? Wasza organizacja działa od kilku lat? Pamiętajcie o różnych obowiązkach – zaczynają się one już po rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Więcej na ten temat na stronie internetowej Prowadzenie organizacji to także obowiązki [infografika] - Artykuł - ngo.pl

 • autor: źródło ngo.pl