Powiat Nowodworski

Odnośniki

Menu

Treść

 • Innowacyjny Menedżer Kultury

Innowacyjny Menedżer Kultury - konkurs

Mazowiecki Instytut Kultury ogłasza pierwszą edycję konkursu Innowacyjny Menedżer Kultury o indywidualną nagrodę Marszałka Województwa Mazowieckiego, który stanie się corocznym wydarzeniem wyróżniającym menedżerów kultury zarządzających swymi instytucjami i/lub projektami w sposób nieszablonowy, odważny i nowoczesny.

Do udziału w konkursie zapraszamy menedżerów instytucji kultury i organizacji pozarządowych działających na terenie województwa mazowieckiego.

Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie jego skanu na adres imk@mik.waw.pl

Zgłoszenia przyjmujemy do 6 października br.

Więcej informacji TUTAJ

Ruszył pierwszy program dotacyjny „Niepodległa”

Wolna i niepodległa Polska jest niekwestionowaną wartością wspólną wszystkich mieszkańców naszego kraju. Wieloletni Program Rządowy „Niepodległa” został przyjęty przez Radę Ministrów, by  godnie upamiętnić jedną z najważniejszych rocznic w historii Polski –  stulecie odzyskania niepodległości. Ma on przyczynić się̨ do budowania wspólnoty oraz zachęcić Polaków do solidarnego i radosnego świętowania.

Wartości jakie przyświecają programowi „Niepodległa” mają szczególne znaczenie dla tożsamości narodowej Polaków. To:

 • dążenie do wolności
 • poszanowanie godności człowieka i jego praw
 • solidarność

Biuro Programu „Niepodległa” (BPN) jest narodową instytucją kultury odpowiedzialną za koordynację obchodów stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę̨. W ramach swojej działalności BPN w drugiej połowie 2017 roku BPN uruchomi programy dotacyjne: Koalicje dla Niepodległej (wspierający organizację obchodów przez inicjatywy obywatelskie) oraz Niepodległą (skierowany do samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych).


Program dotacyjny Niepodległa

Program Niepodległa skierowany jest do samorządowych instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych. Jego celem jest dofinansowanie inicjatyw włączających mieszkańców Polski w świętowanie rocznicy niepodległości oraz zwiększających świadomość na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości.

Program umożliwia pozyskanie dofinansowania na organizację dużych wydarzeń oraz mniejszych inicjatyw, które będą skupiały się na działaniach edukacyjnych, animacyjnych lub popularyzatorskich, takich jak: festiwale, wystawy, koncerty, tworzenie ścieżek edukacyjnych – projekty muszą zostać zrealizowane do 30 listopada 2017. Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania to 5 000 zł, maksymalna – 50 000 zł. Wnioskowana kwota nie może przekraczać 85 % budżetu przedstawionego we wniosku.

Nabór wniosków na rok 2017 w ramach programu Niepodległa trwa do 16 sierpnia. Szczegółowe informacje znajdują się: http://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/ruszyl-pierwszy-program-dotacyjny-niepodlegla/

 • autor: www.niepodlegla.gov.pl, data: 2017-07-19
 • Program Niepodległa 2017

Cykl szkoleń "Aktywni obywatele i ekonomia społeczna" - w powiecie nowodworskim

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych zaprasza do udziału w serii szkoleń dotyczących przedsiębiorczości społecznej, tworzenia nowych miejsc pracy i rozwijania działalności gospodarczej III sektora. Szkolenia kierowane do liderów i liderek powiatu nowodworskiego zarówno osób działających w stowarzyszeniach i fundacjach, jak i przedstawicieli OPS-ów i innych jednostek samorządowych. Daty zjazdów: 12, 19, 27 kwietnia. Miejsce: Nowy Dwór Mazowiecki. więcej informacji tutaj

 • autor: źródło: www.kalendarz.ngo.pl
 • logo Wojewody Mazowieckiego

Bezpieczeństwo w czasie ferii – konkurs dla NGO

Promowanie sposobów atrakcyjnego i bezpiecznego spędzenia wolnego czasu w ferie to główny cel konkursu skierowanego do organizacji pozarządowych. Do 10 lutego br. można zgłaszać inicjatywy, które będą realizowane z dziećmi podczas ferii.

Ferie na Mazowszu rozpoczynają się 13 lutego. Nie wszyscy uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych spędzą je w sposób zorganizowany. Brak opieki osób dorosłych sprzyja podejmowaniu zachowań stanowiących bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia, np. korzystanie z lodowisk na zamarzniętych zbiornikach wodnych. Dlatego Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu, Komendant Stołeczny Policji, Mazowiecki Kurator Oświaty i Wojewoda Mazowiecki ogłosili konkurs na najciekawszą inicjatywę dotyczącą organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania.

Głównymi celami konkursu są:

 • inspirowanie osób i instytucji do nowatorskich działań profilaktycznych w czasie wolnym od zajęć szkolnych,
 • ograniczenie demoralizacji wśród osób małoletnich oraz promowanie zdrowego stylu życia,
 • pomoc w realizacji działań związanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez wyróżnienie inicjatyw profilaktycznych oraz promowanie bezpieczeństwa.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych, które będą realizować inicjatywy w terminie 13-26 lutego 2017 roku. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest niekomercyjny charakter projektu.

Kryteriami oceny pomysłu zgłoszonego do konkursu będą:

 • innowacyjność i pomysłowość odpowiadająca oczekiwaniom odbiorców,
 • uniwersalność, czyli możliwość przetransponowania inicjatywy na płaszczyznę innych powiatów,
 • promocja zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień, agresji i przemocy,
 • przekazywanie elementów wiedzy wiktymologicznej.

Inicjatywy konkursowe zostaną ocenione przez komisję konkursową do 20 marca 2017 roku.

 

 • autor: źródło: https://mazowieckie.pl/pl/aktualnosci/komunikaty/33558,Bezpieczenstwo-w-czasie-ferii-konkurs-dla-NGO.html, data: 2017-01-26

POLITYKA SENIORALNA na Mazowszu

Wybór delegatów z terenu województwa mazowieckiego na II kadencję Obywatelskiego Parlamentu Seniorów

Prezydium Obywatelskiego Parlamentu Seniorów  przystąpiło do prac związanych z akredytacją delegatów na II kadencję Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, której sesja plenarna odbędzie się w Sejmie RP w dniu 1 października br.

Zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Mazowieckiego procedura wyboru delegatów na terenie Mazowsza została powierzona Pełnomocnikowi Zarządu Województwa Mazowieckiego ds. polityki senioralnej Pani Barbarze Kucharskiej, Zastępcy Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Procedura wyłonienia delegatów przeprowadzona zostanie z udziałem przedstawicieli Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Gminnych Rad Seniorów i innych organizacji pozarządowych zgodnie z „Zasadami powoływania delegatów w skład Obywatelskiego Parlamentu Seniorów na II kadencję” określonych w uchwale Prezydium Obywatelskiego Parlamentu Seniorów nr 2/2016  z dnia 14 lipca 2016 r.

wiecej o Obywatelskim Parlamencie Seniorów:

http://ops2.pl.tl/

http://www.fundacjaoputw.pl/obywatelski-parlament-senior%C3%B3w.html

Zgłoszenia kandydatów organizacje powinny przekazać do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej do 25 sierpnia 2016 r. na adres: lukasz.wodowski@mcps.com.pl lub pocztą tradycyjną na adres Mazowieckie Centrum Polityi Społecznej, ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszwa (liczy się data stempla pocztowego). Informacje na temat rerutacji w tym zasady i deklaracja kandydata znajdują się na stronie internetowej www.seniorzy.mcps.com.pl

 

 

 • logo OPS

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Przebudowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane zostało ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel. 22 765 32 00 fax. 22 765 32 01
sekretariat: tel. 22 765 32 90
email: sekretariat@nowodworski.pl

Dane do faktur:
Powiat Nowodworski
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP 531-16-88-975

INNE KONTAKTY

Starostwo Powiatowe korzysta z platformy ePUAP i posiada następijące skrytki:

 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Uwaga!
Aby można było złożyć wniosek, konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.

Starostwo Powiatowe jest czynne w:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek - piątek 8:00 - 16:00

Wydział Komunikacji i Transportu przyjmuje klientów w:

poniedziałek 9:00 - 16:45
wtorek - piątek 8:00 - 15:00

 • Rejestracja pojazdów tel. 22 765 32 84
 • Leasing tel. 22 765 32 83
 • Prawa jazdy tel. 22 765 32 82
 • Licencje tel. 22 765 32 85

email: komunikacja@nowodworski.pl

[obiekt mapy]

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.