Powiat Nowodworski

Przejście do sekcji:

Odnośniki

Menu

Treść

XII edycja konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość"

Szanowni Państwo,

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła XII edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość".

Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

W ramach konkursu Kapituła oceni prace w dwóch kategoriach:

Prace naukowe (m.in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;

Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.

Zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych. Nagrodzone prace będą mogły być wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar.

Termin nadsyłania prac mija 31 lipca 2020 r. Więcej informacji kliknij w tekst.

 • autor: Jakub Zieliński Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, data: 2020-01-29

Obowiązkowe porządki w NGO przed świętami i sylwestrem

Grudzień to w organizacjach pozarządowych gorączkowy czas podsumowań, porządków i rozliczeń. Warto zrobić wszystko zgodnie z wymogami i umowami, żeby bez stresu rozpocząć nowy rok. PORADNIK.NGO.PL przypomina, czego szczególnie należy dopilnować.

Więcej informacji (kliknij tutaj).

 • autor: publicystyka.ngo.pl, data: 2019-12-11

Co zrobić z dokumentami zlikwidowanej organizacji pozarządowej

Likwidacja stowarzyszenia czy fundacji kończy żywot organizacji, co jednak nie oznacza, że już nie trzeba w żaden sposób zadbać o dokumenty organizacji. Pomimo wykreślenia NGO z KRS przepisy zobowiązują, aby niektóre dokumenty zabezpieczyć i w odpowiedni sposób przechowywać. Likwidowana organizacja ma pewne obowiązki. Sama likwidacja i wykreślenie z KRS musi nastąpić w określony sposób i wymaga od osób zaangażowanych w likwidację konkretnych czynności.

Przeczytaj więcej (kliknij tutaj)

 • autor: Anna Kuć, ngo.pl, konsultacja Przemysław Żak, Żak i Wspólnicy Biuro Prawne Sp. z o.o., data: 2019-11-20

Zapraszamy na spotkanie inaugurujące uruchomienie Programu Kultura

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako Operator Programu zaprasza 26 listopada 2019 r. na spotkanie inaugurujące uruchomienie Programu Kultura połączone ze szkoleniem dla wnioskodawców.

Planowane działania:
• Działanie I Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym (projekty inwestycyjne).
• Działanie II Poprawa dostępu do kultury i sztuki (partnerskie projekty kulturalno-artystyczne).

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o przesłanie wypełnionego i podpisanego skanu formularza zgłoszeniowego na adres: eog2016@mkidn.gov.pl. Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej do 8 listopada 2019 r.

Więcej informacji (kliknij tutaj)

 • autor: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, data: 2019-10-30

Mazowieckie Barwy Wolontariatu

Marszałek Województwa Mazowieckiego zaprasza do udziału w konkursie „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”.

Do konkursu zgłaszać można wolontariuszy, grupy wolontariuszy lub rodziny, które wspólnie podejmują działania społeczne. Zamierzeniami przedsięwzięcia są przede wszystkim: popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu, propagowanie inicjatyw mających za zadanie podniesienie prestiżu wolontariatu, zwiększenie poziomu wiedzy mieszkańców województwa o rodzajach wolontariatu i obszarach pracy wolontariuszy, a także zachęcanie Mazowszan do podejmowania aktywności wolontariackiej.

Organizatorem konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Wydarzenie organizowane jest pod auspicjami Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie.

Dodatkowych informacji udziela:

Biuro Dialogu Obywatelskiego
Departament Organizacji
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

e-mail: dialog@mazovia.pl

tel: 22 59 79 679

Więcej informacji na stronie: http://dialog.mazovia.pl/wolontariat

 

 • autor: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Plakat MBW

Kuźnia kreatywności - projekt

Fundacja Gwiazdka realizuje projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego pn. "Kuźnia Kreatywności" - program profilaktyki wykluczenia społecznego w powiecie pułtuskim, nowodworskim i legionowskim.

Zapraszamy dzieci w wieku 6-12 lat na cotygodniowe, darmowe zajęcia artystyczne. Szczegóły poniżej.

 • Plakat Kuźnia kreatywności
  • autor: Ewa Jakóbczak - Walczak Fundacja Gwiazdka
 • Plakat Kuźnia kreatywności
  • autor: Ewa Jakóbczak - Walczak Fundacja Gwiazdka

Aktywny Absolewnt

Szanowni Państwo, na prośbę Dyrektora Instytutu Tyflologicznego Polskiego Związku Niewidomych publikujemy informację o projekcie Aktywny Absolwent - dającym szansę osobą niewidomym i słabo widzącym na znalezienie zatrudnienia. W ostatnim czasie zmieniły się kryteria uczestnictwa w projekcie - na korzystniejsze (wydłużenie czasu po ukończeniu studiów). Bardzo zależy nam, aby do projektu zgłaszały się osoby  nastawione na aktywne poszukiwanie pracy. Zachęcamy do korzystania.

Adresy do doręczeń - przypominamy o nowym obowiązku organizacji pozarządowych wobec KRS

NGO-sy rejestrujące się w Krajowym Rejestrze Sądowym przekazują do niego szereg informacji. Większość z tych informacji zbierają formularze KRS. W marcu 2018 r. pojawił się nowy rodzaj informacji, którą - prędzej czy później – będzie musiała dostarczyć sądowi rejestrowemu każda organizacja pozarządowa.

Co to jest webinarium?

Webinarium to taki warsztat, szkolenie on-line. Aby z niego skorzystać, wystarczy mieć komputer, dostęp do internetu i dobre chęci. Korzystajcie z webinariów, ponieważ dają możliwość nauki, wymiany informacji, a to wszystko po niższych kosztach, choćby czasowych. Więcej

 • autor: źródło: www.ngo.pl

Spotkanie informacyjne na temat programu dotacyjnego „Niepodległa” 2019

Wojewoda Mazowiecki i Biuro Programu „Niepodległa” zapraszają na spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków o dotacje z programu „Niepodległa”.
Dotacje są przeznaczone dla samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych.

Spotkanie informacyjne odbędzie się 26 lutego 2019 r. w sali nr 169 (wejście B) Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, plac Bankowy 3/5 w Warszawie, w godz.: 10.30 12.00.

Spotkanie kierowane jest przede wszystkim do przedstawicieli samorządowych instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych planujących realizację w 2019 roku projektów związanych z setną rocznicą odzyskania niepodległości i odbudowy Polski.

Ze środków programu dotacyjnego „Niepodległa” można będzie współfinansować m.in. festiwale, koncerty, spektakle, wystawy czy projekty animacyjno-edukacyjne, zwłaszcza te oparte na interakcji i współdziałaniu, a także  przygotowanie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych. Projekty powinny wpisywać się w świętowanie setnej rocznicy odzyskania niepodległości Polski i odbudowy polskiej państwowości.

Zgłoszenia prosimy kierować na e-mail: mbednarczyk@mazowieckie.pl w terminie do 22 lutego br. O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Prowadzenie organizacji to także obowiązki

Jesteście nowo zarejestrowanym stowarzyszeniem, fundacją, stowarzyszeniem zwykłym? Wasza organizacja działa od kilku lat? Pamiętajcie o różnych obowiązkach – zaczynają się one już po rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Więcej

 • autor: źródło ngo.pl

Seminarium Ekonomia Społeczna na Mazowszu - perspektywy rozwoju do 2022 roku.

Szanowni Państwo,

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej jest jednostką samorządową województwa mazowieckiego, która odpowiada między innymi za monitorowanie i koordynację ekonomii społecznej na Mazowszu. W tym obszarze realizowany jest projekt "Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu" dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

W ramach ww. projektu 15 listopada br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim odbędzie się seminarium nt. Ekonomia Społeczna na Mazowszu - perspektywy rozwoju do 2022 roku. Wyzwania stojące przed lokalnymi instytucjami, podmiotami i wspólnotami w obszarze ekonomii społecznej.

Nowodworska Triada Biegowa

Stowarzyszenie Rozbiegamy Nowy Dwór zaprasza na Nowodworską Triadę Biegową. Nie czekaj, zapisz się już dziś!
 
 
Jeśli nie możesz wziąć udziału w całej Triadzie, możesz zapisać się na pojedyncze biegi. Zapisy już ruszyły!
 
Piąteczka dla Każdego - 25.08.2018:
 

Bieg Obrońców Modlina:

http://projektigrzyska.pl/wydarzenia/187-ii-bieg-obroncow-twierdzy-modlin/

Zachęcamy również do zapisów na biegi dziecięce oraz Nordic Walking.
 

Nordic Walking:

http://projektigrzyska.pl/wydarzenia/189-ii-piateczka-dla-kazdego-marsz-nw/

http://projektigrzyska.pl/wydarzenia/190-ii-bieg-obroncow-twierdzy-modlin-marsz-nordic-walking/

 

Serdecznie zapraszamy!

 • autor: Karol Bielec Prezes Stowarzyszenia Rozbiegamy Nowy Dwór
 • Półmaraton Trzech Rzek
 • Piąteczka dla każdego
 • Bieg Obrońców Modlina

Nowodworska Triada Biegowa

W skład Nowodworskiej triady biegowej zaliczają się trzy biegi:
 
- Półmaraton Trzech Rzek 01.07.2018
- Piąteczka dla każdego 25.08.2018
- Bieg Obrońców Modlina 17.11.2018
 
W każdym z biegów, odbędzie się bieg dla dzieci. Dochód ze sprzedaży pakietów startowych przeznaczony będzie na cel charytatywny.

 

 • Plakat Triady Nowodworskiej
 • Innowacyjny Menedżer Kultury

Innowacyjny Menedżer Kultury - konkurs

Mazowiecki Instytut Kultury ogłasza pierwszą edycję konkursu Innowacyjny Menedżer Kultury o indywidualną nagrodę Marszałka Województwa Mazowieckiego, który stanie się corocznym wydarzeniem wyróżniającym menedżerów kultury zarządzających swymi instytucjami i/lub projektami w sposób nieszablonowy, odważny i nowoczesny.

Do udziału w konkursie zapraszamy menedżerów instytucji kultury i organizacji pozarządowych działających na terenie województwa mazowieckiego.

Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie jego skanu na adres imk@mik.waw.pl

Zgłoszenia przyjmujemy do 6 października br.

Więcej informacji TUTAJ

Ruszył pierwszy program dotacyjny „Niepodległa”

Wolna i niepodległa Polska jest niekwestionowaną wartością wspólną wszystkich mieszkańców naszego kraju. Wieloletni Program Rządowy „Niepodległa” został przyjęty przez Radę Ministrów, by  godnie upamiętnić jedną z najważniejszych rocznic w historii Polski –  stulecie odzyskania niepodległości. Ma on przyczynić się̨ do budowania wspólnoty oraz zachęcić Polaków do solidarnego i radosnego świętowania.

Wartości jakie przyświecają programowi „Niepodległa” mają szczególne znaczenie dla tożsamości narodowej Polaków. To:

 • dążenie do wolności
 • poszanowanie godności człowieka i jego praw
 • solidarność

Biuro Programu „Niepodległa” (BPN) jest narodową instytucją kultury odpowiedzialną za koordynację obchodów stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę̨. W ramach swojej działalności BPN w drugiej połowie 2017 roku BPN uruchomi programy dotacyjne: Koalicje dla Niepodległej (wspierający organizację obchodów przez inicjatywy obywatelskie) oraz Niepodległą (skierowany do samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych).


Program dotacyjny Niepodległa

Program Niepodległa skierowany jest do samorządowych instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych. Jego celem jest dofinansowanie inicjatyw włączających mieszkańców Polski w świętowanie rocznicy niepodległości oraz zwiększających świadomość na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości.

Program umożliwia pozyskanie dofinansowania na organizację dużych wydarzeń oraz mniejszych inicjatyw, które będą skupiały się na działaniach edukacyjnych, animacyjnych lub popularyzatorskich, takich jak: festiwale, wystawy, koncerty, tworzenie ścieżek edukacyjnych – projekty muszą zostać zrealizowane do 30 listopada 2017. Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania to 5 000 zł, maksymalna – 50 000 zł. Wnioskowana kwota nie może przekraczać 85 % budżetu przedstawionego we wniosku.

Nabór wniosków na rok 2017 w ramach programu Niepodległa trwa do 16 sierpnia. Szczegółowe informacje znajdują się: http://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/ruszyl-pierwszy-program-dotacyjny-niepodlegla/

 • autor: www.niepodlegla.gov.pl, data: 2017-07-19
 • Program Niepodległa 2017

Cykl szkoleń "Aktywni obywatele i ekonomia społeczna" - w powiecie nowodworskim

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych zaprasza do udziału w serii szkoleń dotyczących przedsiębiorczości społecznej, tworzenia nowych miejsc pracy i rozwijania działalności gospodarczej III sektora. Szkolenia kierowane do liderów i liderek powiatu nowodworskiego zarówno osób działających w stowarzyszeniach i fundacjach, jak i przedstawicieli OPS-ów i innych jednostek samorządowych. Daty zjazdów: 12, 19, 27 kwietnia. Miejsce: Nowy Dwór Mazowiecki. więcej informacji tutaj

 • autor: źródło: www.kalendarz.ngo.pl
 • logo Wojewody Mazowieckiego

Bezpieczeństwo w czasie ferii – konkurs dla NGO

Promowanie sposobów atrakcyjnego i bezpiecznego spędzenia wolnego czasu w ferie to główny cel konkursu skierowanego do organizacji pozarządowych. Do 10 lutego br. można zgłaszać inicjatywy, które będą realizowane z dziećmi podczas ferii.

Ferie na Mazowszu rozpoczynają się 13 lutego. Nie wszyscy uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych spędzą je w sposób zorganizowany. Brak opieki osób dorosłych sprzyja podejmowaniu zachowań stanowiących bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia, np. korzystanie z lodowisk na zamarzniętych zbiornikach wodnych. Dlatego Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu, Komendant Stołeczny Policji, Mazowiecki Kurator Oświaty i Wojewoda Mazowiecki ogłosili konkurs na najciekawszą inicjatywę dotyczącą organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania.

Głównymi celami konkursu są:

 • inspirowanie osób i instytucji do nowatorskich działań profilaktycznych w czasie wolnym od zajęć szkolnych,
 • ograniczenie demoralizacji wśród osób małoletnich oraz promowanie zdrowego stylu życia,
 • pomoc w realizacji działań związanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez wyróżnienie inicjatyw profilaktycznych oraz promowanie bezpieczeństwa.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych, które będą realizować inicjatywy w terminie 13-26 lutego 2017 roku. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest niekomercyjny charakter projektu.

Kryteriami oceny pomysłu zgłoszonego do konkursu będą:

 • innowacyjność i pomysłowość odpowiadająca oczekiwaniom odbiorców,
 • uniwersalność, czyli możliwość przetransponowania inicjatywy na płaszczyznę innych powiatów,
 • promocja zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień, agresji i przemocy,
 • przekazywanie elementów wiedzy wiktymologicznej.

Inicjatywy konkursowe zostaną ocenione przez komisję konkursową do 20 marca 2017 roku.

 

 • autor: źródło: https://mazowieckie.pl/pl/aktualnosci/komunikaty/33558,Bezpieczenstwo-w-czasie-ferii-konkurs-dla-NGO.html, data: 2017-01-26

POLITYKA SENIORALNA na Mazowszu

Wybór delegatów z terenu województwa mazowieckiego na II kadencję Obywatelskiego Parlamentu Seniorów

Prezydium Obywatelskiego Parlamentu Seniorów  przystąpiło do prac związanych z akredytacją delegatów na II kadencję Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, której sesja plenarna odbędzie się w Sejmie RP w dniu 1 października br.

Zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Mazowieckiego procedura wyboru delegatów na terenie Mazowsza została powierzona Pełnomocnikowi Zarządu Województwa Mazowieckiego ds. polityki senioralnej Pani Barbarze Kucharskiej, Zastępcy Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Procedura wyłonienia delegatów przeprowadzona zostanie z udziałem przedstawicieli Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Gminnych Rad Seniorów i innych organizacji pozarządowych zgodnie z „Zasadami powoływania delegatów w skład Obywatelskiego Parlamentu Seniorów na II kadencję” określonych w uchwale Prezydium Obywatelskiego Parlamentu Seniorów nr 2/2016  z dnia 14 lipca 2016 r.

wiecej o Obywatelskim Parlamencie Seniorów:

http://ops2.pl.tl/

http://www.fundacjaoputw.pl/obywatelski-parlament-senior%C3%B3w.html

Zgłoszenia kandydatów organizacje powinny przekazać do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej do 25 sierpnia 2016 r. na adres: lukasz.wodowski@mcps.com.pl lub pocztą tradycyjną na adres Mazowieckie Centrum Polityi Społecznej, ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszwa (liczy się data stempla pocztowego). Informacje na temat rerutacji w tym zasady i deklaracja kandydata znajdują się na stronie internetowej www.seniorzy.mcps.com.pl

 

 

 • logo OPS

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Przebudowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane zostało ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel. 22 765 32 00 fax. 22 765 32 01
sekretariat: tel. 22 765 32 90
email: sekretariat@nowodworski.pl

Dane do faktur:
Powiat Nowodworski
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP 531-16-88-975

INNE KONTAKTY

Starostwo Powiatowe korzysta z platformy ePUAP i posiada następujące skrytki:

 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Uwaga!
Aby można było złożyć wniosek, konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.

Fotokod

Starostwo Powiatowe jest czynne w:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek - piątek 8:00 - 16:00

Wydział Komunikacji i Transportu przyjmuje klientów w:

poniedziałek 9:00 - 16:45
wtorek - piątek 8:00 - 15:00

 • Rejestracja pojazdów tel. 22 765 32 84
 • Leasing tel. 22 765 32 83
 • Prawa jazdy tel. 22 765 32 82
 • Licencje tel. 22 765 32 85

email: komunikacja@nowodworski.pl

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych będzie STAROSTA NOWODWORSKI z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
 2. za pośrednictwem platformy ePUAP:
 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Inspektor ochrony danych

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) jest Beata Duch - Kosiorek. Można się z nim kontaktować poprzez e-mail na adres: iodo@nowodworski.pl.

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez UODO, w tym realizacji Państwa praw.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e). 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą Minister Cyfryzacji w związku z zamieszczeniem formularza wniosku na platformie E-PUAP oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego w związku z korzystaniem z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD).

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

 

Mapa powiatu nowodworskiego

[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego
[obiekt mapy] Mapa powiatu nowodworskiego

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.