Współpraca

Informacje o zakładce Współpraca

Szanowni Państwo, w tej zakładce można zapoznać się z wykazem organizacji pozarządowych na terenie powiatu nowodworskiego, aktualnym programem współpracy, informacjami na temat wolontariatu oraz katalogiem Podmiotów Ekonomii Społecznej.